Marte Meo i Maria Aarts egen version:

Det er sandelig en gave!

Småt er godt, endnu en bog om Marte Meo

Nu kan man læse om videobaseret vejledning af lærer studerende. Bogen giver et godt overblik og detaljeret forklaring på Marte Meo vejledning, både så man selv kan gå i gang med at afprøve metoden, og så man kan anvende det i gruppearbejde/faglig sparring.

🙂🙂🙂🙂🙂

Det er næsten for godt til at være sandt, en bog om Marte Meo i dagtilbud

Se op for det!

🙂🙂🙂🙂🙂

Boganmeldelse af bogen:

Din Personlige pædagogikbog 

af Annelis Mortensen

Annelis sætter med denne bog fokus på, hvordan man i hverdagen i daginstitutioner, ved bleskift, spisning, samling, leg mv. - helt naturligt kan understøtte barnets udvikling og samtidig opfylde dagtilbudslovens normer og værdier. Dette gør hun ud fra et Marte Meo perspektiv.

Marte Meo - hvad er det for en størrelse, tænker du måske, og det vil du helt sikkert vide mere om, hvis du læser denne bog.
Annelis kæder nemlig hverdagens pædagogik og teori sammen, og henviser dette til Marte Meo elementer, som er lig med de udviklingsstøttende elementer, vi alle naturligt indgår i når samspillet lykkes :-)

Annelis beskriver dagligdags situationer ud fra et praksisperspektiv, hvor hun tydeligt har hverdagens praktiske udfordringer inden under huden, alt imens teorierne bag tydelig forklares.
Hun tager altså udgangspunkt i de 3 H`er Hvad, Hvordan, Hvorfor.

I dette uddrag fra bogen, fortæller Annelis helt konkret hvad Marte Meo indeholder: ”Når pædagogen er naturlig udviklingsstøttende, betyder det, at pædagogen tager kontakt, følger barnets initiativer, bekræfter og benævner barnet. På den måde vil pædagogen vide, hvad barnet allerede kan og lære om barnet nærmeste udviklingszone, sådan at barnet bliver tilpas udfordret i at øve sig, og at barnet får støtte til at kunne selv”.
Bogen er gennemsyret af denne smukke, anerkende tilgang, og den er krydret med både teori og praksis.

Annelis stiller skarpt på det udviklingsstøttende samspil med fokus på trivsel og udvikling, samt på hvordan vi som pædagoger kan støtte og udvikle ud fra nærmeste udviklingszone i helt dagligdags situationer. Altså ikke noget med at der skal oprettes særlige grupper, tiltag med videre, nej – helt enkelt, hvordan pædagogen med bevægelig nakke, kan få øje på alle børnenes behov, og samtidig tilgodese det enkelte barns behov.
For eksempel ved at kæde børnene sammen, og derved kan pædagogen få både det tavse og det talende barn til at deltage i en lille dialog, således at de alle føler sig set, hørt og mødt ud fra netop deres behov. Eller, hvordan et 3 årigt barn kan komme i turtagningsleg med et 1 årigt barn, ved støtte og opmuntring fra den voksne.
Kort sagt små praktiske eksempler på, hvordan hverdagens små øjeblikke kan være udviklingsstøttende for det enkelte barn og hele børnegruppen. 

Bogen er rigtig god at have som en opslagsbog med egne kommentarer og tanker. 

Brug bogen som din personlige pædagogikbog, ud fra din hverdag. 

 

Tove Schack Nielsen
Marte Meo supervisor
Fyns Marte Meo 

For at købe bogen kan du henvende dig på tlf nr 60830581 eller på mail annelis.mortensen@gmail.com 

DIN PERSONLIGE PÆDAGOGIKBOG

Børn&Unge nr 3 2021

Se mere om ANDRE PERSPEKTIVER her:

En bog om Marte Meo pædagogik

Du kan læse om Marte Meo i ANDRE PERSPEKTIVER og i DIN PERSONLIGE PÆDAGOGIKBOG

For at købe bøger henvendelse på: annelis.mortensen@gmail.com eller mobil 60830581

🙂🙂🙂🙂🙂

Bogen kan også læses her:

https://www.bookbeat.dk/bog/andre-perspektiver-anvendt-paedagogisk-304984

Værd at vide om Marte Meo:

Ny bog af Pernille Roug, skrevet sammen med Jane Larsen

🙂🙂🙂🙂🙂

Fem ud af fem!

 

Tjek også denne side:

https://martemeouddannelsen.dk/familie/koden-opdrage-boern-foelge-lede/