Plejecenter Byageren i Rudersdal har arbejdet med Marte Meo i gennem nogle år:

Se op for ovenstående link, det er Marte Meo👍

🙂🙂🙂🙂🙂

På Eksperimentarium kan de voksne også lege med, når børnene leger købmand, læge og meget andet. Børn lærer noget hele tiden, og de vil rigtig gerne lege, så hvis vi giver børn muligheder for at lege, vil de faktisk lære rigtig meget. :0)

Bruce Perry

https://www.youtube.com/watch?v=IEErr-qB6S4&feature=youtu.be

Ekspert udtalelser om babyer, se op for det :0)

Uddrag fra artikel om diagnoser på Zetland

Det er fuldstændig uforståeligt, at der er så stor stigning i antallet af diagnoser,” siger Henning Strand. 

Når han siger sådan, er det, fordi diagnoser ikke fortæller os, hvorfor barnet reagerer, som det gør. Og det er afgørende, fordi vi for at kunne hjælpe barnet bliver nødt til at forstå, hvad det er for en situation, som barnet reagerer på.

Så i en pædagogisk sammenhæng giver det ikke mening at bruge diagnoser.”

Det er da heller ikke Marte Meo metodens gebet at forholde sig til diagnoser. Diagnoser er individbundne, og Marte Meo fokusere på samspil, derfor er det ikke alene barnet, der er problemet i en pædagogisk sammenhæng.

Henning Strand er del af en bevægelse, der insisterer på, at børnene ikke er problemet, men viser problemet, og at vi derfor skal gentænke måden, vi bruger diagnoser på.

De besværlige børn kan nemlig også forstås som whistleblowere, som børnepsykiater Søren Hertz, der også ser sig selv som del af denne bevægelse, formulerer det i slutningen af sin seneste bog Børn og unge, psykiatri og samfund

Vi kan være tilbøjelige til at pege på den, der fløjter. Men det er vigtigt ikke at gøre den, der fløjter, til problemet.” 

Hvad er sygdom og hvorfor diagnoser?

 Diagnoser, forklarer Henning Strand, er et øjebliksbillede. Det er en beskrivelse af et sæt symptomer, som barnet har, når det bliver udredt. Men hvis symptomerne ændrer sig eller forsvinder, så burde barnet ikke længere have den diagnose. Det sker bare meget sjældent, at man udreder et barn igen et par år efter og fratager barnet en diagnose. 

Dels fordi diagnosen netop beskriver det, der er vanskeligt for barnet. Den beskriver, hvornår barnet ikke fungerer. Men vi kommer længere, mener Henning Strand, ved også at se på, hvornår barnet rent faktisk fungerer godt. Og det kunne ikke være mere i tråd med Marte Meo, at vi kommer længere ved at fokusere på det, der fungere godt,og så gøre det noget mere.

🙂🙂🙂🙂🙂

Irsk Marte Meo er også for børn med særlige behov: 

Tjek ovenstående, det er opløftende så enkelt det kan gøres :0)

🙂🙂🙂🙂🙂

2.4. international autismedag, og det er ikke en aprilsnar, derimod kan mennesker med autismespektrumforstyrrelser samt mennesker med relation til samme, komme til orde.

❤❤❤

se mere på:https://www.autismeliv.dk/nyblog

Hvert tredje barn med autisme magter ikke skolen

Antallet af børn med autisme, der i perioder ikke magter at gå i skole, er steget siden sidste år.

UDDANNELSE 23. MAR. 2018 KL. 06.14

Flere og flere børn med autisme trives ikke i skolen. Det viser en ny inklusionsundersøgelse fra Landsforeningen Autisme.

Hvert tredje barn med autisme magter i perioder slet ikke at gå i skole, hvilket er en stigning siden undersøgelsen sidste år, hvor det var hvert fjerde barn.

»Det er meget bekymrende, at antallet af børn med autisme, der ikke kommer i skole, stiger. Antallet har i flere år ligget på et stabilt i forvejen højt niveau«, siger Heidi Thamestrup, der er landsformand i Landsforeningen Autisme.

🤒🤒🤒 

og i Kristeligt Dagblad:

Når børn ikke magter at komme i skole, er problemet ikke bare det enkelte barn

Omfanget af problemerne afføder naturligvis spørgsmålet om, hvorfor vi ser denne udvikling? I stedet for kun at kigge på det enkelte barn og forældrene, må vi derfor også se på den skole, som børnene ikke magter at gå i, ligesom vi skal se på det samfund, som skolen er kulturbærer for, skriver formand for Dansk Psykologforening.

Eva Secher Mathiasen

Psykologerne vurderer, at der er en overordnet sammenhæng mellem skolernes udfordringer med inklusion og børnenes sociale og psykiske vanskeligheder. Det spiller ikke blot en rolle for børn med psykiske lidelser, men har en betydning for den stigende mistrivsel blandt alle skolebørn, skriver formand for Dansk Psykologforening

🤒🤒🤒

Problemet er åbenbart større end som så. Det er ikke alene børn med autisme, der ikke magter at gå i skole, det rammer tilsyneladende også andre børn, at det at gå i skole overstiger deres kapacitet.

 🤒🤒🤒

Fokus for tema om god pædagogik i BUPL regi, 19.3.2018

1 Det unikke barn

2 Det forpligtende fællesskab

Baseret på pædagogprofessionens egen viden

Det pædagogiske grundlag -en retningsgivende viden i spil

Sådan arbejder
dagtilbud og forvaltninger med evaluering

Helle Skovbjerg. Hun er Danmarks første legeprofessor: »Jeg ser en stærk modbevægelse, hvor legen og det legende kommer i spil og får plads«

Legen har værdi i sig selv, men træner også børn i de værdier, der er efterspurgt i det 21. århundrede, og magthavere og forskere er begyndt at indse, at legen skal tilbage. Det mener Danmarks første legeprofessor, som taler om en brydningstid med prioritering af legen.

https://politiken.dk/kultur/art6345946/»Jeg-ser-en-stærk-modbevægelse-hvor-legen-og-det-legende-kommer-i-spil-og-får-plads«

Danmarks første legeprofessor har en stor opgave, hvis der skal flyttes fokus fra læring til leg, også selvom det er to alen af samme stykke, leg og læring, så er det svært at få øje på forandringerne, se selv her under:

Her beskrives tre former for evaluering: evalueringer på børneniveau, evalueringer af læringsmiljø, evalueringer af projekter i regi af de pædagogiske læreplaner og evalueringer af særlige indsatser for børn og læringsmiljø. 

http://socialministeriet.dk/media/19087/evalueringsredskaber-i-dagtilbud.pdf

På ovenstående link kan man læse om nyheder i Marte Meo foreningen, i nærmeste fremtid er der gratis  arrangementer, se selv om der er noget i dit område.  

🙂🙂🙂🙂🙂

Hjerneugen 2018

Hjerneugen 2018 begynder i dag: Kom til foredrag i hele landet

Hjerneforskere folder sig ud om alt fra demens til dopamin. Få et overblik her.

Hjernen under lup. Alle arrangementer til hjerneugen er gratis. Temaet for årets hjerneuge er 'Den aldrende hjerne'. (Foto: Shutterstock)

Redaktionsassistent

 12 marts 2018

I dag tager vi hul på hjerneugen - en hel uge dedikeret til vores dejlige hjerne.

Det betyder, at hjerneforskere fra hele landet tager hjernen med sig under armen og fortæller om den nyeste forskning om vores lille hovedcomputer.

Oplever vi alle verden ens? Hvad sker der med vores bevægelser, når hjernen ældes? Hvorfor er dopamin så dejligt? Og hvad sker der egentlig, når man får en hjernerystelse?

Disse og mange andre essentielle spørgsmål vil blive taget under kærlig behandling i København, Odense, Århus og Aalborg, hvor temaet i år er 'Den aldrende hjerne'. 

Medlem af Marte Meo foreningen

Mange muligheder

Del siden