28.1.2018 Skæld ud?

På ovenstående link kan du læse mere om konfliktløsning med dit barn.

Skæld ud virker ikke i længden. Problemet er at barnet lærer at "løse" konflikter ved på den samme måde, altså ved at skælde ud, og barnet så kommer til at mangle andre måder at håndtere uoverensstemmelser på.

Børn vil altid gerne samarbejde, men hvis de mangler måder at håndtere uoverensstemmelser på, på en god måde, så samarbejder de "på vrangen", dvs med skæld ud.

🙂🙂🙂🙂🙂

27.1.2018 Følelser

Ny bog fra Hans Reitzels Forlag om Følelser og pædagogik i et samfundsmæssigt perspektiv.

Bliver der lagt for meget vægt på, at børn skal være glade, så de ikke har lov til at være kede af det, sure eller vrede, så børnene ikke lærer at håndtere deres følelser, men i stedet er nødt til at lægge låg på. Når pædagogikken er, at børn lærer bedst, når de er engagerede, glade og i gang med aktiviteter, professionelle holder humøret i top, og der ikke er plads til at være i de negative følelser.

En ny tid er begyndt, vi bevæger os i retning af at fokusere mere på følelser og følelsesudvikling.

🙂🙂🙂🙂🙂

I Marte Meo er der en grundforståelse af, at der er plads til alle følelser, for at pædagogikken kan være udviklingsstøttende, for at mestre egne følelser må følelserne anerkendes, deles, afstemmes og samstemmes med forstående andre.

26.1.2018 Tidlig indsats

Socialministeriet har slutevalueret 4 tidlige og forebyggende indsatser, se mere på understående link.

Marte Meo metoden var ikke med i puljen, men er ellers en metode anerkendt for at være en tidlig og forebyggende indsats. Senest er Marte Meo blevet brugt af sundhedsplejersker til sårbare mødre.

25.1.2018 Mere tidlig indsats

​Konferencens tema er virksomme metoder, der styrker den tidlige forebyggende indsats ved inddragelse af familie og netværk, samt dokumentation af disse. 

I formiddagens program sætter vi fokus på forskellige aspekter af den tidlige forebyggende indsats med tre faglige oplæg. I eftermiddagens to workshopsessioner får du eksempler fra praksis på arbejdet med virksomme metoder for børn og unge med metoderne DUÅ, PALS, Cool Kids, Chilled, FIT, FFT, PMTO og Sings of Safety. Desuden er der en workshop om satspuljeinitiativet

Der bliver talt meget om tidlig indsats, meningen med det er god nok.

24.1.2018 Naturvidenskab?

Naturvidenskab var længe et kristent projekt

I dag spiller religiøse overvejelser kun en meget perifer rolle i naturvidenskaben. Men under den naturvidenskabelige revolution i 1500- og 1600-tallet var den nye form for videnskab intimt knyttet sammen med den kristne tro.

I Newtons optik var Guds aftryk synligt overalt i naturen og til enhver tid. Og for Galilei og andre af tidens videnskabelige pionerer var naturforskningen en slags gudstjeneste, mens laboratoriet eller observatoriet var en slags kirke.

Bare fordi noget er videnskab, er det ikke nødvendigvis sandt.

Bare fordi noget er naturligt, er det ikke nødvendigvis rigtigt.

Bare fordi noget er naturvidenskab, er det ikke nødvendigvis videnskab.

23.1.2018 Drivkraft?

Ovenstående link fortæller om en konference om børns drivkraft.

Styrker, drivkræfter, livsenergi, mestring, livsmod, opmuntre, stimulere, udfordre, udvikle børn.

🙂🙂🙂🙂🙂

Det er et godt emne for en konference.

22.1.2018 Filosofi i skolen!

Videnskab.dk på ovenstående link fortæller om et nyt fag i skolen.

Fra USA, England og Estland ved vi, at filosofi i skolen forbedre børnenes matematik og læse kundskaber. 

Det bliver nu afprøvet i Odense, og ind til videre ser det ud, til at virke rigtig godt. Børnene er glade for det, og de bliver bedre til matematik og læsning.

Måske er det bare naturligt for menensker at filosofere over store spørgsmål :0)

21.1.2018 Filmpræmiere!

I filmen ’Forældresamarbejde – at bygge bro mellem børns livsverdener’ kommer man helt tæt på hverdagen i en vuggestue. Her maler børnene – og gerne på og med hele kroppen. Deres kreative produkter bliver pakket ned i en blå kuffert, som de får med hjem. Forældrene får stillet nogle opgaver – for eksempel skal de sammen med deres børn rive avispapir i stykker. Det hele dokumenteres med tekst og billeder i en logbog for hvert barn, og på den måde skabes der forbindelse mellem institutionen og hjemmet. Filmen byder også på interviews med pædagoger og forældre om arbejdet med kufferterne.

Efter filmen fortæller Rikke Gaard, der er leder i vuggestuen Corneliusmindevej, hvor filmen er optaget, om institutionen praksis og erfaringer med at inddrage og samarbejde med forældrene. Og så er der oplæg ved Søren Smidt, forsker i UCC, som har lavet filmen i samarbejde med UCC’s videoproducer, Svend Rossen. Søren Smidt fortæller om, hvorfor forældreinddragelse ikke er ”lektier”, og hvordan børnenes trivsel, udvikling og læring styrkes gennem forældresamarbejdet

Spændende initiativ, er det lektier for daginstitutionsbørn, eller er det almindelig udvikling af forældresamarbejde om at bygge bro mellem barnets livsverdener i bedste nutidig ånd? styrker det alle børns forbindelser mellem hjem og institution, får børn fra de ressourcesvage familier lige så meget med i deres logbog?

🙂🙂🙂🙂🙂

20.1.2018 Ammehjerne?

Ammehjerne, mumnesia og pregnancy brain. Kært barn har mange navne.

Hvis du eller din kæreste hører til de nybagte mødre, der ikke kan huske fra næse til mund, har du nu videnskabens ord for, at det ikke er noget, du bilder dig ind.

Ammehjerne er videnskabeligt undersøgt, og er med ovenstående erkendt som en sandhed!

🙂🙂🙂

19.1.2018 Læringssyn

I Marte Meo er læring baseret på samspil i praksis, læring ses som vækst i en kontinuerlig proces, der skaber forudsætninger for yderligere vækst i en udviklingsproces, der er naturlig for mennesker.

Den naturlige proces kan blive forstyrret og besværliggjort af mange forhold i miljøet. For at genoprette naturlige udviklingsprocesser kan Marte Meo skabe forandringer i handlingsøjeblikke og derved (gen)etablere udviklingsprocesser. Måden det gøres på er at tage ved lære af vellykkede interaktionsøjeblikke og nyde den gode præstation, derved stimuleres og støttes specifikke udviklingsprocesser.

Princippet om positiv bekræftelse.

🙂🙂🙂🙂🙂

18.1.2018 Et Marte Meo princip

Princippet om at benævne.

Mennesker fødes ikke med ét sprog. Sprog tilegnes i løbet af barndommen, naturligt indrettet for at lære det aktuelle sprog, at udtrykke sig i symboler og den grundlægende kommunikation, der hvor barnet vokser op. Sprog udvikles af det vi er enige om at navngive fænomener med, hvilket foregår i samspil mellem mennesker. Benævnelse er således også forudsætning for udvikling af sprog og det foregår i relationen, den fælles opmærksomhed og indlevelse i andre mennesker. Sprog er en vigtig social kompetence.

🙂🙂🙂🙂🙂

17.1.2018 Buzz forskning!

Mistilliden til forskning fortsætter

2017 var også året, hvor fundamentet begyndte at vakle en smule under forskere og videnskaben. 

Med buzzord som 'fake news' rullede debatten om sandhedsbegrebet, og herunder en opblusende mistillid til videnskaben.

Det er ikke alt, hvad man hører eller ser med egne ører og øjne, der er sandt. Ligesom det heller ikke er alt, hvad der kaldes forskning, der nødvendigvis er sandt, selvom det heller ikke nødvendigvis er det modsatte, altså falskt. Så hva skal vi tro på :0) ???

16.1.2018 Videnskab

Selv videnskab er ikke nødvendigvis sandheden.

Videnskab.dk præsenterer sit troværdigsbarometer

Netop debatten omkring evidens og junk-evidens - stærk og svag forskning - vil Videnskab.dk imødekomme i 2018.

Så kan vi også lettere finde ud af, hvad vi skal tro på, når noget er junk, noget er svag forskning osv.

🙂🙂🙂🙂🙂

15.1.2018 Ny rekord!

Rekord mange børn lever under fattigdomsgrænsen i Danmark, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og tallet er stigende. Læs mere på ovenstående link. Det er en skræmmende udvikling.

😥😥😥

Der er flere Marte Meo perspektiver på andre sider

Her kan man vælge andre sider ved at trykke på knappen

Del siden