Hvem, hvad og hvordan uddannelse i Marte Meo?

Alle der arbejder med mennesker, “de varme hænder” kan trænes i naturligt udviklingsstøttende samspil, oplyses om viden, teori og forskning, samt generelt kvalificere deres pædagogiske praksis.

“De varme hænder” kan trænes af Marte Meo terapeuter. Marte Meo terapeuter kan derudover problemløse med metoden, udbrede metoden i organisationen, samt støtte til bedre samspil generelt.

Marte Meo terapeuter uddannes af Marte Meo supervisor/licensed supervisor. 

Derudover kan familier, der oplever hverdagen konfliktfyldt, eller som gerne vil sikre deres barn de bedste betingelser for udvikling, de kan uddannes i Marte Meo gennem et forløb med videofeedback.

Forældreuddannelse/Marte Meo forløb

Foredrag

Grundkursus

Terapeutuddannelse

Brush-up for terapeuter

Projekter

Oversigt over mine aktiviteter:

Undervisning: Udbyder Marte Meo terapeut uddannelse
Behandler: Forløb med Marte Meo i familier og institutioner
Foredrag: Opstart af Marte Meo i institutioner, foredrag om udvikling af sociale kompetencer, temadage om Marte Meo og udviklingspsykologi, tilknytning, læring og neuropædagogik
Kurser: Brush-up kurser for terapeuter, inspirationskurser for professionelle omsorgsarbejdere indenfor dag- døgn- og special institutioner
Supervision: Individuel supervision for Marte Meo terapeuter, rådgivning og vejledning
Projekter: Sociale kompetencer 0-3 år i daginstitutioner
 

🙂🙂🙂🙂🙂