Mennesker kan kommunikere uden talesprog

Der er en del mennesker, der må kommunikere uden egentligt talesprog, for eksempel små børn, døve og gamle. Det er der ikke noget mærkeligt i. Mange har faktisk også prøvet at stå i et fremmed land, hvor mennesker taler et fremmed sprog, og på den måde været nødt til at kommunikere efter bedste evne med andre midler.

Mennesker kan være på vej til at lære at tale, være ved at udvikle et talesprog, så de øver sig i at forme lyde og udtrykke sig med ord.

Mennesker kan også være uden mulighed for eller med begrænset mulighed for at kunne høre, og derfor kan det være vanskeligt at forme lyde og øve sig i at udtrykke sig med ord.

Mennesker kan have vanskeligheder med at forme lyde og udtrykke sig med ord af mange andre forskellige grunde.

Og muligheden for at udtykke sig sprogligt kan mistes, når man bliver gammel, og funktioner falder væk.

🙂🙂🙂🙂🙂

  • Små børn har brug for at lære at tale, og det tager tid, tid til at øve sig.

 

  • Døve har deres eget sprog, tegnsprog, så der kan være brug for en tolk.

 

  • Gamle har brug for tid og ro til at finde rustne funktioner frem.

 

  • Ellers må man finde andre veje til kommunikation, kaste sig ud i det.

 

  • For alle mennesker har brug for, at nogen vil lytte, når man forsøger at give udtryk for sin mening.

Hjælp til kommunikation uden talesprog

Almindeligvis går kommunikationen begge veje, fra en person til en anden/andre. Det er den samlede kommunikation vi benytter os af, ikke alene talesprog, når vi afkoder hinandens kommunikation. 

Ofte misforstår vi hinandens kommuniation. Der kan være udfordringer med at give det udtryk, andre kan forstå og justere sig efter, ligesom det kan være vanskeligt at forstå og justere sig efter det andre kommunikerer.

Videooptagelser af kommunikation kan give et tydeligere billede af, hvad der sker i kommunikationen. Med en nænsom analyse af videooptagelser kan man blive klogere på det, der sker i kommunikationen både med og uden talesprog.

Marte Meo stiller en analysemodel op, der tager udgangspunkt i det, der lykkes i kommunikationen. Så man kan forstå sig selv positivt, og på den måde arbejde med at få øje på og forstå kommunikation i et større perspektiv.

Videooptagelser viser de små tegn i kommunikation, som vi ofte ikke er opmærksomme på, og det vi ikke umiddelbart har lagt mærke til, for eksempel et tonefald eller et forandret ansigtsudtryk.

  • Mennesker uden talesprog får hjælp til at blive tydeligere for andre, når de forsøger at kommunikere.

 

  • Mennesker, der er ved at udvikle et talesprog får hjælp til at udvikle sig i nærmeste udviklingszone.

 

  • Og mennesker der er ved at miste talesprog, de får lettere ved at bruge deres ressourcer til at kommunikrere med, når tempo og indsigt i deres situation bliver tydeliggjort.

 

  • 🙂🙂🙂🙂🙂