Omsorg - omtanke - omsætte

Omsorg - det er, når man i sociale relationer gør sig umage med at tage sig kærligt af andres og egne behov og ønsker.

Omtanke - det er, når man med kærlighed overvejer, hvordan noget påvirker andres og egne vilkår.

Omsætte - det er, når man med kærlighed handler ud fra overvejelserne.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Daglig omsorgsaktivitet er det største(og det mindste), man kan give hinanden

Det, der sker hver dag, mange gange om dagen, selv de mindste ting, som et øjebliks dejlig øjenkontakt, det er af største betydning. Måden vi giver hinanden omsorg på, det er det, der kendetegner mennesker, så vi er menneskelige sammen - ikke hver for sig.

Marte Meo handler om at være menneskelige sammen, på den menneskelige måde. Det handler altså om måden, vi udøver daglig omsorg på. Måder vi ser på hinanden, lytter til hinanden, og måder vi rækker ud for at støtte og hjælpe hinanden.

På den måde støtter vi nemlig udvikling og trivsel, ikke bare de andres. Men også ens egen trivsel og udvikling tager uanede højder, når vi øver os i at se andres perspektiv, og når vi møder andre med positivitet.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Omsorg

Små børn har store behov, det kan man læse mere om i Thomas Gitz-Johansens forskning i vuggestuen.

"Der er for lidt fokus på den fuldstændig åbenlyse og grundlæggende opgave, omsorg er", mener forsker Thomas Gitz-Johansen. Kilde: https://bupl.dk/artikel/se-videoen-har-de-det-godt-nok-boernene/

Thomas Gitz-Johansen mener også, at der er for stort fokus på læreplaner i vuggestuer, da det fjerner fokus fra barnets basale behov for omsorg.

 

En pædagogisk betragtning fra en vuggestue: Småbørn har mange basale behov, små børn har almindeligvis brug for mere hjælp til deres basale behov end større børn, unge og voksne. Set fra en vuggestue ser det ud til, at små børns behov for hjælp bliver mindre efterhånden, som barnet får tilgodeset sine behov og bliver støttet i at klare sig. 

Det ser også ud til, at børn, der ikke får tilgodeset deres basale behov, de bliver dårligere i stand til at klare sig. De børn bliver i stedet mindre og mindre i stand til at klare sig, og deres behov for hjælp bliver større og større.

På den måde kan man sige, at når små børns basale behov ikke bliver tilstrækkelig tilgodeset, så bliver det større barns basale behov for hjælp større i stedet for mindre. Det vil sige, at fokus på små børns basale behov for omsorg, det udvikler børn, unge og voksne, der har gode muligheder for at klare sig.

🙂🙂🙂🙂🙂 

https://bupl.dk/artikel/omsorg-hoer-paedagoger-saette-ord-paa-kernevaerdien-i-ny-podcast/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Man kan også lytte til podcasten på ovenstående link, hvis man vil vide mere om omsorg.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Om omsorg i daginstitutioner

https://www.information.dk/debat/2019/03/boern-kan-knytte-paedagoger-konsekvenser-livet

På ovenstående artikel kan man læse mere om omsorg i daginstitutioner, og om at børn har brug for voksne, de kan tilknytte sig, sådan at de trygt kan trives og udvikle sig.

🙂🙂🙂🙂🙂

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A11fb9e0c-8b78-4fea-832e-3b6f2e419a0c#pageNum=3

Ovenstående link er til en rapport om pædagogisk omsorg 2020.

🙂🙂🙂🙂🙂

https://bupl.dk/artikel/paedagogisk-omsorg-gransket-meget-mere-end-troest-og-bleskift/

Der findes kun lidt forskning i omsorg i daginstitutioner, se mere på ovenstående link til en artikel om omsorg.

🙂🙂🙂🙂🙂

Læs mere om omsorg i den her bog:

Små børn bliver påvirket af det miljø de vokser op i

Det er der ikke noget nyt i, men i en tid hvor småbørn har været isoleret sammen med deres familier, da kan det mærkes, at de ikke i samme grad som tidligere har haft kontakt med andre end deres nærmeste familie.

Se mere her hvor blandt andet Grethe Kragh-Müller udtaler sig til FOAs fagblad:

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/04/08/Dagplejere-Boern-foedt-under-corona-er-svaerere-at-koere-ind?utm_campaign=Uge14-2019&utm_content=n&utm_medium=&utm_source=Fagbladet%20FOA%20Nyhedsbrev&utm_term=

 

Til gengæld har de måske fået noget andet med sig, noget værdifuldt fra et liv med deres nærmeste familie.

❤ ❤ ❤