Om omsorg i daginstitutioner

https://www.information.dk/debat/2019/03/boern-kan-knytte-paedagoger-konsekvenser-livet

På ovenstående artikel kan man læse mere om omsorg i daginstitutioner, og om at børn har brug for voksne, de kan tilknytte sig, sådan at de trygt kan trives og udvikle sig.

🙂🙂🙂🙂🙂

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A11fb9e0c-8b78-4fea-832e-3b6f2e419a0c#pageNum=3

Ovenstående link er til en rapport om pædagogisk omsorg 2020.

🙂🙂🙂🙂🙂

https://bupl.dk/artikel/paedagogisk-omsorg-gransket-meget-mere-end-troest-og-bleskift/

Der findes kun lidt forskning i omsorg i daginstitutioner, se mere på ovenstående link til en artikel om omsorg.

🙂🙂🙂🙂🙂

Omsorg

Små børn har store behov, det kan man læse mere om i Thomas Gitz-Johansens forskning i vuggestuen.

"Der er for lidt fokus på den fuldstændig åbenlyse og grundlæggende opgave, omsorg er", mener forsker Thomas Gitz-Johansen. Kilde: https://bupl.dk/artikel/se-videoen-har-de-det-godt-nok-boernene/

Thomas Gitz-Johansen mener også, at der er for stort fokus på læreplaner i vuggestuer, da det fjerner fokus fra barnets basale behov for omsorg.

 

En pædagogisk betragtning fra en vuggestue: Småbørn har mange basale behov, små børn har almindeligvis brug for mere hjælp til deres basale behov end større børn, unge og voksne. Set fra en vuggestue ser det ud til, at små børns behov for hjælp bliver mindre efterhånden, som barnet får tilgodeset sine behov og bliver støttet i at klare sig. 

Det ser også ud til, at børn, der ikke får tilgodeset deres basale behov, de bliver dårligere i stand til at klare sig. De børn bliver i stedet mindre og mindre i stand til at klare sig, og deres behov for hjælp bliver større og større. På den måde kan man sige, at når små børns basale behov ikke bliver tilstrækkelig tilgodeset, så bliver det større barns basale behov for hjælp større i stedet for mindre. Det vil sige, at fokus på små børns basale behov for omsorg, det udvikler børn, unge og voksne, der har gode muligheder for at klare sig.

🙂🙂🙂🙂🙂 

Læs mere om omsorg i den her bog:

Små børn bliver påvirket af det miljø de vokser op i

Det er der ikke noget nyt i, men i en tid hvor småbørn har været isoleret sammen med deres familier, da kan det mærkes, at de ikke i samme grad som tidligere har haft kontakt med andre end deres nærmeste familie.

Se mere her hvor blandt andet Grethe Kragh-Müller udtaler sig til FOAs fagblad:

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/04/08/Dagplejere-Boern-foedt-under-corona-er-svaerere-at-koere-ind?utm_campaign=Uge14-2019&utm_content=n&utm_medium=&utm_source=Fagbladet%20FOA%20Nyhedsbrev&utm_term=

 

Til gengæld har de måske fået noget andet med sig, noget værdifuldt fra et liv med deres nærmeste familie.

❤ ❤ ❤