Udviklingspsykologi

Marte Meo betyder noget i retning af VED EGEN KRAFT.

πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚

Marte Meo tager udspring i udviklingspsykologi. Udviklingspsykologi beskriver og opsætter teorier om menneskers forandring gennem livet fra spædbarn til voksen.

Daniel Stern er om nogen den, der har beskrevet menneskets udvikling, men vi har også Dion Sommer, der gennem mange år har forsket i og beskrevet udvikling. Lev Vigotsky og zonen for nærmeste udvikling omsættes med Marte Meo principperne, når man tager afsæt i menneskers egne kræfter. 

πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚ 

Marte Meos teoretiske afsæt er også tilknytningsteori. Udviklingen af tilknytning handler om samspil mellem mor og barn, men har også indflydelse på menneskers samspil generelt gennem hele livet. Her kan jeg nævne John Bowlby, Mary Ainsworth og Tor Wennerberg samt Bruce Perry.

πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚

Marte Meo metoden bliver bekræftet af nyere viden om hjernens udvikling og modning. Her er det Susan Hart, Sue Gerhart og en lang række af forskere og teoretikere, der står for ny viden om menneskers udvikling.

πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚

UDVIKLINGSPÆDAGOGIK:

Udviklingspsykologi, neuropsykologi og tilknytningsteori kan omsættes med Marte Meo til udviklingspædagogik, det vil sige, hvordan viden og teorier ser ud i almindeligt dagligt liv, samt  hvordan man kan forstå og handle i pædagogisk praksis.

πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚

Udvikling

Lille uddrag fra ANDRE PERSPEKTIVER:

Udvikling er sådan indrettet, at mennesker har en iboende kraft, der driver os frem. Det fungerer for det meste sådan, at hver gang noget er udviklet, så opdager vi nye ting, vi mangler at udvikle.

Udvikling går fra, at vi har brug for hjælp, til at vi kan det meste selv. Om mennesket nogensinde opnår at klare sig mest selv, det er forskelligt fra menneske til menneske, selvom der også er fælles træk i menneskers udvikling.

Det vil sige, menneskers udvikling både har fælles træk og kan se meget forskellig ud. Nogle mennesker udvikler sig trinvist, andre tager spring i udvikling, og atter andre tager bidder af udvikling, springer trin over eller går tilbage i udvikling. Alligevel har vi en norm for udvikling, vi kalder den alderssvarende udvikling.

 

Alderssvarende udvikling er et udtryk for det, mennesker gennemsnitligt har udviklet i en bestemt alder. Derudover er der noget, vi kalder udviklingsalder. Udviklingsalder er et udtryk for det, et menneske kan, sat i forhold til andre menneskers gennemsnitlige kunnen.

 Du kan læse meget mere om udvikling i ANDRE PERSPEKTIVER og i DIN PERSONLIGE PÆDAOGIKBOG

πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚πŸ™‚

Videooplæg om udvikling af empati