Boganmeldelse af bogen: 

Din Personlige pædagogikbog
af Annelis Mortensen

Annelis sætter med denne bog fokus på, hvordan man i hverdagen i daginstitutioner, ved bleskift, spisning, samling, leg mv. - helt naturligt kan understøtte barnets udvikling og samtidig opfylde dagtilbudslovens normer og værdier. Dette gør hun ud fra et Marte Meo perspektiv.

Marte Meo - hvad er det for en størrelse, tænker du måske, og det vil du helt sikkert vide mere om, hvis du læser denne bog.
Annelis kæder nemlig hverdagens pædagogik og teori sammen, og henviser dette til Marte Meo elementer, som er lig med de udviklingsstøttende elementer, vi alle naturligt indgår i når samspillet lykkes :-)

Annelis beskriver dagligdags situationer ud fra et praksisperspektiv, hvor hun tydeligt har hverdagens praktiske udfordringer inden under huden, alt imens teorierne bag tydelig forklares.
Hun tager altså udgangspunkt i de 3 H`er Hvad, Hvordan, Hvorfor.

I dette uddrag fra bogen, fortæller Annelis helt konkret hvad Marte Meo indeholder: ”Når pædagogen er naturlig udviklingsstøttende, betyder det, at pædagogen tager kontakt, følger barnets initiativer, bekræfter og benævner barnet. På den måde vil pædagogen vide, hvad barnet allerede kan og lære om barnet nærmeste udviklingszone, sådan at barnet bliver tilpas udfordret i at øve sig, og at barnet får støtte til at kunne selv”.
Bogen er gennemsyret af denne smukke, anerkende tilgang, og den er krydret med både teori og praksis.

Annelis stiller skarpt på det udviklingsstøttende samspil med fokus på trivsel og udvikling, samt på hvordan vi som pædagoger kan støtte og udvikle ud fra nærmeste udviklingszone i helt dagligdags situationer. Altså ikke noget med at der skal oprettes særlige grupper, tiltag med videre, nej – helt enkelt, hvordan pædagogen med bevægelig nakke, kan få øje på alle børnenes behov, og samtidig tilgodese det enkelte barns behov.
For eksempel ved at kæde børnene sammen, og derved kan pædagogen få både det tavse og det talende barn til at deltage i en lille dialog, således at de alle føler sig set, hørt og mødt ud fra netop deres behov. Eller, hvordan et 3 årigt barn kan komme i turtagningsleg med et 1 årigt barn, ved støtte og opmuntring fra den voksne.
Kort sagt små praktiske eksempler på, hvordan hverdagens små øjeblikke kan være udviklingsstøttende for det enkelte barn og hele børnegruppen. 

Bogen er rigtig god at have som en opslagsbog med egne kommentarer og tanker. 

Brug bogen som din personlige pædagogikbog, ud fra din hverdag. 

 

Tove Schack Nielsen
Marte Meo supervisor
Fyns Marte Meo 

Mere interesseret i bogen? du kan evt henvende dig på tlf nr 60830581 eller på mail annelis.mortensen@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dgWA6o02Uw

På ovenstående link kan du høre mere om:

Din personlige pædagogikbog - trivsel, udvikling, læring, leg og dannelse i et Marte Meo perspektiv

🙂🙂🙂🙂🙂

Ny bog om Marte Meo på vej!

alle-laererstuderende-i-koebenhavn-skal-snuse-til-marte-meo

Alle lærerestuderende i Kønenhavn skal snuse til Marte Meo.

Det er Ulla Nedergaard og Inger Hartelius der står bag Marte Meo i den forbindelse.

De har varslet, at de udkommer med en bog om emnet.

🙂🙂🙂🙂🙂

Nyt, nyt, nyt!

Værd at vide om Marte Meo:

Ny bog af Pernille Roug, skrevet sammen med Jane Larsen

🙂🙂🙂🙂🙂

Fem ud af fem!

 

Tjek også denne side:

https://martemeouddannelsen.dk/familie/koden-opdrage-boern-foelge-lede/