Bud på værdigrundlag!

 

Børneperspektiver fortæller om voksnes opfattelse af børns perspektiv.

Børns perspektiv er det, børn selv viser med deres adfærd, og som de giver udtryk for er betydningsfuldt for dem.

Hvordan ser børns leg ud fra børns perspektiv? det kan du blive klogere på ved at læse denne artikel:

 

https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115979/164172

 

🙂🙂🙂🙂🙂

Men vi kan også spørge børnene, som de har gjort i dette stillingsopslag:

Børnene søger:
”De nye voksne skal være gode til at hjælpe børn, og sætte plaster på, hvis nogle bløder, og så skal de være gode til at give krammere – og de skal passe på børnene og trøste dem. - De nye voksne skal kunne alting, og kunne vande blomster”
 15.7.21 2 pædagoger søges

Marte Meo inspireret forslag til værdigrundlag i institutioner.

🙂🙂🙂🙂🙂

Værdierne ser ligedan ud, selvom vi risikere smitte med Covid - 19!