Pædagogisk forskning

🙂🙂🙂🙂🙂

Pædagogisk forskning viser, at sammenhæng i hverdagen er afgørende for børns trivsel.

En måde at skabe sammenhæng i hverdagen på er at uddanne sig i Marte Meo, i det Marte Meo er pædagogik til hverdag, og på den måde skaber sammenhæng for børnene.

Marte Meo er pædagogik, man kan bruge hele dagen i alle daglige sammenhænge, som måltider, i garderoben, i planlagte aktiviteter, i leg, i overgangen mellem aktiviteter, og når man bare er der sammen i institutionen. 

🙂🙂🙂🙂🙂