21.10.2018 Ny bog af Lene Tanggaard.

20.10.2018 Ny bog til pædagoger under uddannelse.

Pædagogiske begreber.En studie- og opslagsbog for pædagoguddannelsen

Pædagogiske begreber er en studie- og opslagsbog for pædagoguddannelsen. Den præsenterer centrale begreber med relevans for uddannelsen. Alle begreber gennemgås og forklares, og der gives eksempler på, hvordan de kan anvendes i analyser.

En undring, er pædagoger ved at udvikle deres eget sprog, et fagsprog for pædagoger?

Eller kan pædagoger stadig tale om almindelige dagligdags probelmstillinger med almindelige dagligdags mennesker i et sprog som almindelige dagligdags mennesker forstår :0)

19.10.2018 Bliv en bedre leder.

https://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/79902/sadan-bliver-du-bedre-til-at-lykkes-som-leder

Når man ser resultaterne fra ”Ledere der lykkes” og de kompetencer man helst skal mestre fremragende, hvis man vil være en virkelig succesfuld leder vil nogle af os opdage at der muligvis kunne være potentiale for forbedring.

Men hvordan får man f.eks humoristisk sans på den gode måde, hvis man fra naturens hånd ikke rigtig har humor?

Det har 35 erfarne ledere og chefer i Roskilde kommune drøftet, og siger de ”humoristisk sans kan man ikke tilegne sig, men så kan man i det mindste beslutte sig for at tage godt humør med sig på jobbet”, det – og en række andre gode råd kom ud af diskussionen. 

De fem kernekompetencer

1. Relationel forståelse

2. Tillidsvækkende sparring

3. Konfronterende intervention

4. Insisterende delegering

5. Rodfæstet under pres

Der står mere på linket, om hvordan man bliver en bedre leder. Man kan også uddanne sig i Marte Meo metoden, og på den måde arbejde med positiv ledelse.

🙂🙂🙂🙂🙂

 

18.10.2018 Team samarbejde.

Hvad er samskabt styring?

Samskabt styring er en ny måde at udvikle og implementere styring på, der bygger på dialog og samarbejde og forudsætter ændrede roller og kompetencer hos såvel topchefer, ledere, MED, forvaltningsmedarbejdere og de medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne. Det er dermed meget mere end et forløb. Det er et nyt mindset, hvor ledere og medarbejdere løbende samskaber bedre styring.

Samskabt styring kvalificerer styringsløsninger

Når ledere og medarbejdere bliver involveret i at udvikle bedre styring, viser erfaringerne, at deres viden fra praksis kvalificerer styringsløsningerne og gør risikoen for børnesygdomme mindre, når de skal implementeres. For eksempel kan involveringen af medarbejdere på tværs af fag og områder medvirke til, at styringsløsningerne understøtter det fælles arbejde. Samtidig styrker involveringen ejerskabet og opbakningen til styringsløsningerne, så de virker hurtigere, bedre og efter hensigten. 

17.10.2018 Samskabt styring.

Debatindlæg: Dagtilbud af høj kvalitet er afgørende – vi er optaget af sammenhæng

Vores dagtilbud skal derfor være af høj kvalitet – for vi ved, at en tidlig indsats er afgørende for alle børn – og ikke mindst for børn i udsatte positioner, skriver Thomas Gyldal Petersen og Jens Ive i et debatindlæg.
 

Vi får ikke per automatik bedre kvalitet ved at øge andelen af uddannet personale eller ved at opstille et politisk måltal for andelen af pædagoger i dagtilbud, som BUPL’s formand Elisa Rimpler for nylig har foreslået. Det skaber heller ikke automatisk bedre trivsel, læring og udvikling hos børnene, at normeringerne øges, eller der politisk fastsættes en minimumsnormering.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal have fokus på normeringer og uddannet personale. Men vi skal også bare huske på, at det ikke er de eneste parametre. Ledelse er fx også afgørende. Det er uhyre vigtigt, at alle kommuner sikrer nærværende og kompetent ledelse i alle dagtilbud. Der er brug for ledelse, der kan understøtte udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer og af en evalueringskultur i dagplejen og i vores daginstitutioner, hvor de faglige refleksioner og den løbende opfølgning bygger på data og vurderinger af læringsmiljøet og af børnenes udvikling, læring og trivsel. Forkortet uddrag fra artikel på ovenstående link.

Det er interessant, at Thomas Gyldal Petersen og Jens Ive mener, at der i højere grad er brug for ledelse, der kan støtte udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer og evalueringskulturen, så faglige refleksioner og løbende opfølgning bygger på data og vurderinger. Hellere det, end en minimumgrænse for faguddannet personale, der netop er uddannede til at reflektere fagligt, vurdere og følge op på data om børns udvikling, trivsel og læring.

Tankevækkende er det da også, at det tilsyneladende kan lade sig gøre at have fastsatte måltal for skolen!!! 

 

16.10.2018 Måltal

https://skoleliv.dk/debat/art6763264/Nej-skoleområdet-er-ikke-vigtigere-end-dagtilbudsområdet

»Hvis vi opstiller firkantede måltal for normeringer og andelen af uddannet personale, risikerer vi at binde kommunerne – og de knappe ressourcer – på noget, vi ikke nødvendigvis kan levere,« skriver Thomas Gyldal Petersen (S) og Jens Ive (V), hhv. formand for næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg. 

 KL: Nej - skoleområdet er ikke vigtigere end dagtilbudsområdet

BUPL har foreslået at opstille et politisk måltal for andelen af pædagoger i dagtilbud. Men måltal kan risikere at binde kommunerne op på noget, de ikke nødvendigvis kan levere, lyder svaret fra KL.

Spændende debat, er det muligt at sikre børns opvæksts-behov i daginstitutioner og i skoler med faguddannet personale. KLs svar er, at det ikke kan lade sig gøre, pga økonomi. Men forskning viser at tidlig indsats kan økonomisk betale sig, og det er da også derfor, at vi sender sårbare børn i daginstitution så tidligt som muligt.

Hvad skal der til for at sikre børnene, og hvad har vi råd til at gøre -eller lade være med at gøre. Hvem og hvornår er det mest værdifuldt, at der er faguddannet personale omkring børnene, og kan det overhovedet gøres op i det ene frem for det andet.

🤨😙😲😉🤔

15.10.2018 Debat

https://vpt.dk/dagtilbud/dagplejens-5-udfordringer-sadan-gor-vi-nyankomne-foraeldre-til-en-ressource?utm_medium=email&utm_campaign=Brn%20og%20unge%20uge%2040&utm_content=Brn%20og%20unge%20uge%2040+Version+A+CID_37af537f577b559ed9123317640038ec&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Se%20hvordan%20dagplejerne%20tackler%20mdet%20med%20familier%20fra%20andre%20kulturer

Dagplejens 5 udfordringer: Sådan gør vi nyankomne forældre til en ressource

 Hvad gør man, hvis Ephraim ikke har gummistøvler med, fordi forældrene ikke kender til vigtigheden af en varieret garderobe med tøj til al slags vejr, eller hvis Fatimas mor ofte henter for sent?

Fem løsninger:
  1. Fortæl om husregler og hvad en dagpleje er
  2. Vis billeder af gummistøvler og andre ting fra garderoben
  3. Tegn visere på et ur og forklar om vigtigheden af at overholde givne tidspunkter
  4. Lad børnene tegne deres hverdag og vis fotos fra dagens aktiviteter
  5. Samarbejd med andre faggrupper og få en fælles forståelse

Styrket forældresamarbejde, det er hvad Marte Meo også handler om.

🙂🙂🙂🙂🙂

14.10.2018 Styrket forældresamarbejde.

KVALITET I FRITIDSPÆDAGOGIKKEN 

Børn er glade for at være i fritidsinstitution. Spørger man børnene, så er det meget bedre end at være i skole. Noget af det bedste er, at det her handler om, hvad børnene har lyst til selv at lave, og at de har friheden til selv at vælge. Men børnenes tid er kommet under pres på grund af de lange skoledage. Hvordan kan man sikre høj kvalitet i fritidspædagogikken under de betingelser? Det undersøges i nyt forskningsprojekt fra DPU, der peger på legens centrale betydning.

 

”Fritidshjem er netop børnenes frie tid, hvor de selv skal kunne vælge deres aktiviteter, men samtidig er det små børn, der har behov for hjælp fra de voksne i den daglige overgang fra skolen”, siger lektor Grethe Kragh-Müller, der har gennemført undersøgelsen sammen med professor Charlotte Ringsmose.

”Nærvær og kendskab til børnene er en vigtig dimension af pædagogisk kvalitet for de små skolebørn. Hvis børnene f.eks. har haft en dårlig dag i skolen, så har de brug for at tale med pædagogerne om det og måske få hjælp til konfliktløsning. De voksne vil gerne hjælpe børnene med det, og samtidig være med til at understøtte børnenes egne aktiviteter og give rum til fordybelse i fritidsinstitutionen. Men udfordringen er, at der nu er så kort tid til rådighed for det hele, når børnene først kommer kl. 14 og måske bliver hentet allerede kl. 15”, siger Grethe Kragh-Müller

Det er børnenes oplevelser af fritidsinstitutioner, der har stået i centrum for forskningsprojektet, som nu er mundet ud i ”KIDS Fritid – Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner” med en lang række anbefalinger til, hvordan man kan sikre kvalitet i fritidspædagogikken.

13.10.2018 Fritid.

Fantastisk at der stadig er fritid, hvor børnene kan få indflydelse på, hvad de laver.

🙂🙂🙂🙂🙂

Fem anbefalinger til god legekvalitet i fritidsinstitutioner
Gode muligheder for selvvalgte lege og aktiviteter er afgørende for udvikling af individuel trivsel og for at skabe sociale fællesskaber blandt børn. Men den gode leg kommer ikke af sig selv, og pædagogerne spiller også en rolle i at skabe gode legemuligheder, så børn ikke holder op med at lege for tidligt. Forskerne kommer på baggrund af undersøgelsen med en lang række anbefalinger, der kan fremme legekvaliteten i fritidsinstitutionerne.

  • Der skal være adgang til forskellige legeformer i institutionerne: Rolleleg, regelleg, fysisk udfordrende kropslig leg og forskellige samlelege, hvor børnene eksperimenterer og udfordrer sig selv og omgivelserne.
  • Gamle traditionsbundne lege kan være værdifulde at sætte i gang med børnene. Det er en god ide, hvis pædagogerne introducerer dem til børnene, for gennem disse regellege lærer børn om regler.
  • Pædagogerne skal lytte til og forstå barnets udtryk i overensstemmelse med barnets egen oplevelse. De skal involvere sig, når der er brug for det på baggrund af indsigt i legegruppernes behov og det enkelte barns udfordringer for deltagelse.
  • De voksne skal i de pædagogiske aktiviteter gå foran, når det gælder om at eksperimentere og udfordre børnenes brug af materialer og rum i legen.
  • Rum og materialer i institutionerne skal understøtte legen og inspirere til, at børnene selv organiserer leg og aktivitet. Det giver børnene mulighed for at udvikle deres egen børnekultur, det vil sige kulturelle udtryk skabt af børnene selv i deres egne fællesskaber.

Børn er altid afhængige af det, de voksne stiller til rådighed for leg og børne-initierede aktiviteter. Det er jo svært at lære at spille på trompet, hvis man ikke har en trompet til rådighed.

🙂🙂🙂🙂🙂

12.10.2018 5 gode råd om leg og fritid.

https://vpt.dk/folkeskole/langsom-ledelse-giver-bedre-beslutninger-og-gladere-medarbejdere?utm_medium=email&utm_campaign=Personalepolitiske%20emner%20uge%2039&utm_content=Personalepolitiske%20emner%20uge%2039+CID_2fd932b1c9b858f698755052312e4eb9&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Langsom%20ledelse%20giver%20bedre%20beslutninger%20og%20gladere%20medarbejdere

 

Langsom ledelse giver bedre beslutninger og gladere medarbejdere

På Fjordlandsskolen i Frederikssund Kommune bedrives der langsom ledelse. Det betyder, at medarbejderne inddrages i stort set alle beslutninger efter en fast skabelon. 

Da skolen for nylig skulle finde to matematikvejledere, foregik processen ved, at alle medarbejdere blev spurgt. Fire meldte sig. De kom til samtale, hvorefter to blev valgt ud.

- På den måde havde vi en helt åben proces, hvilket gav en ro på skolen. Tidligere havde ledelsen bare sagt: Det er dem og dem, og så vidste medarbejderne ikke, hvorfor netop de var valgt ud, siger skoleleder Klaus Bertelsen. 

Medarbejdere følte sig overset

Fjordlandsskolen er sammen med en række andre skoler landet over med i et Fremfærd-projekt om øget medarbejderinddragelse. Projektet har til formål at finde ud af, hvad der fremmer en god samarbejdskultur, og hvordan man kan arbejde konkret med forskellige problemstillinger.  

På Fjordlandsskolen har man valgt at arbejde med at skabe overblik over alle skolens udviklingstiltag og lave en masterplan for, hvordan skolen laver gode inddragende beslutningsprocesser.

Positive demokratiske ledelses processer betyder større arbejdsglæde og medarbejder engagement. 

👍👍👍

11.10.2018 Langsom ledelse.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/forsker-vores-hjerner-hallucinerer-hele-tiden?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=f89aebc219-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_11_35&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-f89aebc219-240015293

Anil Seth, professor i kognitiv neurovidenskab ved det britiske University of Sussex, giver i denne TED Talk sit bud på, hvordan man kan forstå bevidsthed som en kontrolleret hallucination.

 »Vi hallucinerer hele tiden – også lige nu. Det, vi kalder for virkelighed, er blot de hallucinationer, som vi er blevet enige om,« fortæller han.

En kendt måde at illustrere dette på er ved brug af optiske illusioner.

 

En kendt optisk illusion, som er skabt af den amerikanske neuroforsker Edward H. Adelson. På grund af søjlen og de andre felter, ser vi A og B som to forskelligt farvede kvadrater. Ifølge Anil Seth er det et eksempel på, hvordan vi hele tiden hallucinerer. (Grafik: Edward H. Adelson)

Se hele videoen foroven, og se, om du er enig med i Anil Seths udlægning af, hvad bevidsthed er.

Ovenstående er plukket fra linket øverst, se selv mere. Hvad er bevidsthed?

😙🤔😉🤭🤨

 

10.10.2018 Bevidsthed?

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-gentager-vi-vores-foraeldres-fejl?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=79ed6b9047-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_01_51&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-79ed6b9047-240015293

Hvorfor gentager vi vores forældres fejl?
Vi er ofte meget bevidste om, hvad vi ikke vil gentage fra vores barndom, men når vi selv bliver forældre, melder virkeligheden sig. Forskning viser, at det er mere almindeligt at gentage vores forældres fejl, end det er at undgå dem. Det sker helt ubevidst.
 
Se mere om forskning på området på ovenstående link.
 
Det ubevidste som vi gentager fra generation til generation, det kan vi påvirke ved øget bevidsthed om egne reaktioner. Den øgede bevidsthed om egne reaktioner kan oparbejdes med et Marte Meo forløb, sådan at de fejl vi gerne vil ændre på, de kan ændres til mere hensigtsmæssige reaktioner.
🙂🙂🙂🙂🙂

9.10.2018 Gentage fejl.

https://www.lederweb.dk/strategi/organisationsudvikling/artikel/79550/om-appreciative-inquiry---succeshistorier-som-udviklingsressource

Forestil dig hvilke positive ringe i vandet det ville give, hvis jeres kultur var præget af et sprog, der fokuserede på det der virker, det positive, det mulige – det der gav mening og energi.

Ja, tænk engang, det er faktisk videnskabelig dokumenteret, at en kultur, der er præget af det positive, faktisk støtter til positv udvikling. Akkurat ligesom Marte Meo princippet om positiv ledelse.

🙂🙂🙂🙂🙂

8.10.2018 Apriciative Inquiry.

https://www.lederweb.dk/strategi/organisationsudvikling/artikel/79550/om-appreciative-inquiry---succeshistorier-som-udviklingsressource

Forestil dig hvilke positive ringe i vandet det ville give, hvis jeres kultur var præget af et sprog, der fokuserede på det der virker, det positive, det mulige – det der gav mening og energi.

Ja, tænk engang, det er faktisk videnskabelig dokumenteret, at en kultur, der er præget af det positive, faktisk støtter til positv udvikling. Akkurat ligesom Marte Meo princippet om positiv ledelse.

🙂🙂🙂🙂🙂

Mange flere poster på andre sider

se selv efter