26.8.2018 EMU og den ny styrkede læreplan for dagtilbud

https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud

På ovenstående link kan man se mere om, hvordan Den ny styrkede læreplan kan udfoldes i daginstitutionerne, man kan blive inspireret til at videre udvikle pædagogisk praksis.

🙂🙂🙂

 

https://bupl.dk/artikel/legeprofessor-jeg-vil-goere-paedagoger-til-legens-bedste-ambassadoerer/

For at sikre at intentionerne i det nye med den nye vinkel på legen og for at tage udgangspunkt i børneinitierede aktiviteter - børns medbestemmelse, så er det relevant at læse ovenstående artikel fra Danmarks eneste legeprofessor.

🤪😋🙃😙😉

25.8.2018 Den nye pædagogiske læreplan

På Socialstyrelsens hjemmeside kan man læse om den nye pædagogiske læreplan:

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/ny-og-styrket-paedagogisk-laereplan-til-dagtilbudsomradet?utm_source=Socialstyrelsens+nyheder&utm_campaign=99f97f9562-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_14_12_09&utm_medium=email&utm_term=0_5a0bbb8119-99f97f9562-45178001

Læreplanen - en integreret del af hverdagen 

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egne perspektiver og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at pædagogik og læring skal indgå i alle typer situationer gennem hele dagen – fx i rutinesituationer, i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i den børneinitierede leg.

Arbejdet med den pædagogiske læreplan skal ikke være afgrænset til særlige aktiviteter på fastlagte tidspunkter på dagen, men fungere som en integreret del af hverdagen. 

Hvert dagtilbud skal udarbejde lokale pædagogiske læreplaner, der tager højde for lokale forhold og er målrettet børn på hhv. 0-2 år og 3 år til skolestart. De lokale læreplaner skal udarbejdes med den nye styrkede pædagogiske læreplan som ramme.

Spændende om der kan mærkes et ændret forkus i daginstitutionerne omkring den børneinitierede leg. Børns leg der som udgangspunkt er deres egne initiativer, hvilket er et godt Marte Meo princip, at følge barnets initiativ.

🙂🙂🙂🙂🙂

24.8.2018 Børn lærer noget hele tiden

Pædagoger ønsker flere voksne hele dagen - ikke kun i ydertimer

Børne- og socialministeren vil lovgive om pædagogers arbejdstider, men det kan give bagslag, mener Bupl.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10806907/paedagoger-oensker-flere-voksne-hele-dagen-ikke-kun-i-ydertimer/

Børn lærer noget hele tiden ikke kun i bestemte timer af dagen, så det er svært at se, hvorfor der specifikt skal være et bestemt antal pædagoger i ydertimerne i daginstitutionerne og ikke i resten af åbningstiden????

Børn er trygge hele dagen, eller er det kun i nogen bestemte timer på dagen, de har et særligt behov for tryghed????

Eller er det kun fordi, det er det tidspunkt, hvor forældre og andre kommer i institutionen, så de ved selvsyn kan se, hvordan der ser ud, når der er få pædagoger og mange børn sammen????

23.8.2018 Den pædagogiske læreplan.

Spændende hvordan daginstitutionerne vil arbejde med den ny styrkede læreplan for dagtilbud. BUPL har kigget på den og mener bl.a. at:

https://bupl.dk/bupl-mener/den-paedagogiske-laereplan-i-dagtilbud/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

BUPL mener, at den pædagogiske læreplan vil styrke kvaliteten i alle dagtilbud, fordi den:

  • er et nødvendigt skridt væk fra førskoletænkning – det fælles pædagogiske grundlag tydeliggør en bredere læringsforståelse
  • styrker børneperspektivet og børns ret til leg og medbestemmelse – i samklang med FN’s Børnekonvention
  • lægger afstand til måling af børns kompetencer
  • retter blikket mod de pædagogiske miljøer, der skal skabe rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • styrker fokus på den evalueringskultur, der skal sikre faglig udvikling og kvalitet i et børneperspektiv
  • sætter pædagogers og lederes faglige dømmekraft i centrum
  • gør op med konceptualisering af pædagogikken

22.8.2018 Godt forældresamarbejde i daginstitutionen

https://vpt.dk/nyankomneforældre

Sådan kommer I igang med at styrke samarbejdet med forældre til nyankomne børn

SE VIDEO: Mødet mellem fagprofessionelle og forældre til nyankomne børn i skoler og dagtilbud kan byde på udfordringer. I materialet her får redskaber og viden om det gode samarbejde.
 
 

21.8.2018 Krav til forældre.

Sociolog: Skolens krav til forældre er steget eksplosivt - og langt fra alle forældre kan følge med

Der har aldrig været så mange krav til forældre om at involvere sig i deres børns skolegang, som der er i dag. Men især kortuddannede forældre kan have svært ved at leve op til de mange krav. Og konsekvensen er, at skolen forstærker sociale forskelle. Det konkluderer sociolog Maria Ørskov Akselvoll.

https://skoleliv.dk/nyheder/art6655052/Skolens-krav-til-forældre-er-steget-eksplosivt-og-langt-fra-alle-forældre-kan-følge-med
 
Maria Askelev skriver i en ny bog om skole og hjem samarbejdet, som det ser ud i dag. Der er mange flere krav til forældre om at involvere sig i deres børns skolegang og fritids aktiviteter, end der har været tidligere. Det øger skellet mellem børn, at stille krav til forældrene på den måde. De forældre der har få resourcer, de kan ikke opfylde en række af disse krav, og på den måde skabes der et øget skel mellem børn af resource stærke og resource svage forældre.
 

20.8.2018 Debat om tid til leg!

Børn skal have plads og rum til at lege

Det er i børns fritid, at den gode leg for alvor kan leve og trives. Men den er truet. Vi voksne har skemalagt og koloniseret børns tid og mulighed for at udfolde sig frit. Den tendens må stoppes – og rulles tilbage.

https://politiken.dk/debat/kroniken/art6664368/Børn-skal-have-plads-og-rum-til-at-lege

Nu har det aldrig været muligt at rulle tiden tilbage, og vi kan for alvor godt leve med at børn leger, helst skal vi alle bevare muligheden for at indtage en legende indstillig en gang i mellem.

Det er så godt at kunne lege, uanset hvor gammel man er. Legen kan få forskellige udtryk jo ældre man bliver, men børn har et særligt stort behov for at bearbejde indtryk, hvad de er optaget af, og det der fylder følelsesmæssigt. Derudover har legen i sig selv en betydning for vores trivsel og sundhed, ja vores velvære afhænger af, at vi af og til kan slappe af og bare nyde at være til, ung som gammel:0)

🙂🙂🙂🙂🙂

19.8.2018 Barnets adfærd giver altid mening for barnet

I tilspidsede situationer i skolen, reagerer vi voksne ofte med frustration og vrede. Der bliver skældt ud og måske straffet med f.eks ”sætte uden for døren”. Der er også dem, som ignorerer og lader stå til. Barnet får lov til at fortsætte sin mere og mere ”skæve” adfærd, uden egentlig at ønske det. Selvom det kan være dybt frustrerende for lærere/pædagoger, så kommer man aldrig til at hjælpe barnet, hvis man har ovenstående indstilling. Det er muligt, at man med frygt og trusler kan få barnet til at adlyde ordre, men det er ikke det, der skaber et barn i balance. Griber man det ikke rigtigt an med ro og forståelse, bliver de problemer, der ligger til grund for barnets adfærd aldrig løst. Vi skal møde barnet et helt andet sted. Vi kan interagere med børn med udfordrende adfærd og prøve at forstå og hjælpe dem. Det er vigtigt at se på, hvad den bagvedliggende årsag til barnets udfordrende adfærd er. Børn ønsker ikke at få skæld ud, ønsker ikke at være anderledes, eller at gøre andre børn ondt. Børn ønsker inderst inde at blive elsket, være som de andre og være glade og vellidte. Bag enhver udfordrende adfærd findes et uløst problem eller en manglende færdighed.

Citat fra Linda Falk

I øvrigt så er børn også børn i daginstitutioner. Børns udfordrende adfærd i daginstitutioner har samme baggrund som i skolen, barnets adfærd giver altid mening for barnet. Det er op til de voksne at finde vejen til at ændre barnets adfærd til mere socialt hensigtsmæssig adfærd, når barnet har behov for nærvær og kontakt med kærlige omsorgsfulde voksne, der støtter barnets udvikling.  

18.8.2018 Vanebrud, bog af Lene Tanggaard

VANEBRUD

Kort om bogen Hvornår giver det mening at bryde en vane? Lær at skelne mellem hvilke vaner der er frugtbare og hvilke der skal brydes. Ideer og metoder til hvordan gamle vaner kan udfordres og veksles til kreativ tænkning - personligt såvel som i arbejdslivet. For voksne der gerne vil lidt mere end bare lære at få ideer. VURDERING Ikke et "Quick fix " men en virkelig interessant udgivelse til praksisændring og ikke mindst refleksion. Sproget er flydende og letforståeligt Til bibliotekaren Kan og bør anskaffes bredt

Spændende læsning :0)

se mere her:http://www.christianstadil.com/Cases.4536.aspx?recordid4536=210

🙂🙂🙂🙂🙂

17.8.2018 Ny bog på norsk

Vi hadde personalmøte i går og der ble alle enige om at vi Framsnakker hverandre. Med rett fokus på de gode egenskapene og handlingene til kolleger så virker ikke utfordringene så uoverstigelige lenger. Svein Helge Grødem, Idébroen.

 

 

Oversat til dansk: at fremtale, frem for at bagtale.

Bog om at være positiv i samspil med andre mennesker. Se op for det!

🙂🙂🙂🙂🙂

16.8.2018 Positiv ledelse af klassen, et bud på:

15.8.2018 Vuggestuen

KRONIK: Antallet af veluddannet personale i vuggestuerne er afgørende for børns udvikling og fremtid. Der skal være tid til at se, høre og opleve børnene, skriver Maria Kaare Petersson. https://www.altinget.dk/social/artikel/kronik-svigt-af-vuggestueboern-boer-forhindres-med-minimumsnormering#.W2rDmmObobQ.linkedin

Det er ikke en nyhed, at små børn har brug for nærhed, kontakt og godt positivt samspil med omsorgsfulde rolige voksne. Se mere på ovenstående link.

🙂🙂🙂🙂🙂

14.8.2018 Stress

https://politiken.dk/indland/art6654485/Flere-og-flere-føler-sig-stresset-på-jobbet-pædagoger-og-lærere-er-hårdt-ramt

Pædagoger og lærer er hårdt ramt af stress, mere end andre faggrupper, se ovenstående link. Måske det har noget at gøre med normeringen, men måske også at der foregår meget i pressen, der påvirker pædagoger og lærers status i samfundet, både i deres egne vurderinger og i den offentlige menings vurderinger.

Både lærer og pædagoger kan have glæde af at blive uddannede i Marte Meo, det støtter til større robusthed, at pædagoger og lærer bliver "klædt på" til større faglighed, sikrere selvbevidsthed omkring egne virkemidler og klarere kommunikations redskaber i praksis.

🙂🙂🙂🙂🙂

13.8.2018 Første skoledag for Bo

Apropos i dag er det første skoledag for rigtig mange :0)
Hvordan føles det?

Mere Marte Meo

SE også de andre sider