12.8.2018 Slideshow om Marte Meo

At tegne sammen og udveksle følelser

At lege sammen og udfordrer sig selv

At tromme sammen og indgå i fælles rytme

At lege sammen grine og have det sjovt

I Marte Meo tages afsæt i levende billeder og udspiller sig dialoger om støtte til udvikling

11.8.2018 Børn og søvn

https://www.dr.dk/nyheder/indland/sovemiddel-i-fortsat-vaekst-blandt-boern-og-unge-men-ukendte-langtidseffekter

Antallet af børn og unge med recept på sovemidlet melatonin stiger fortsat.

De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at syv procent flere børn og unge i alderen 0 til 24 år indløste en recept på melatonin i 1. halvår af 2017 end i samme periode i 2016.

Fra 10.153 recepter i 2016 til 10.828 i 2017.

Men satirisk set når barnet ikke kan sove, så kan man jo også vælge Columbometoden:Det er alvorlige tal om børn og søvn. Er det for let at medicinere børn til at falde i søvn? ikke nødvendigvis, læger udskriver ikke medicin uden grund. Men af og til kunne der være andre muligheder, der ikke er afprøvede, som kunne medvirke til at lære barnet naturligt at falde til ro. Marte Meo metoden er sådan en mulighed.

 

 

10.8.2018 Viden om søvn

SOV MIT BARN... 

Her får du IKKE en færdig opskrift, som hedder "5 gode råd - og dit barn sover". Hvert barn har sin sovestil, og som forældre, gør I helt sikkert jeres bedste for at understøtte og hjælpe jeres barn til at få en god søvnrytme. Artiklen her præsenterer væsentlige hovedpointer om børn og søvn. 

Søvn er livsvigtig

Søvn giver energi, og når børn sover, producerer hjernen mere væksthormon, immunapparatet stimuleres, "hjernen rydder op" og har andre signalsubstanser end om dagen. Når vi sover, hæmmes mange af kroppens impulser, og det har stor betydning for, at vi er godt tilpas, når vi er vågne. Og det gælder både voksne og børn.

 

Så kom han til drømmeland.....

Cirkulære rytmer i kroppen

Kroppen stimuleres forskelligt af lys og af mørke. Er der meget lys bliver man vågen. Når øjets nethinde ikke stimuleres så meget af lyset, fordi det bliver mørkt, så forøges produktionen af stoffet melatonin i kroppen. Man bliver døsig. Og for hver time, man er vågen, vokser i øvrigt behovet for søvn. For kroppen behøver søvn og hvile.

Lyset hjælper med at regulere

Det er en god ide, at der er helt mørkt i værelset, når dit barn sover sin nattesøvn. Derimod er det fint, hvis der er lys under middagssøvnen, uanset om den sker i barnevognen eller i sengen. Lys og mørke hjælper automatisk kroppen med at regulere søvnrytmerne. Der er en rytme på 24 timer, hvor temperatur, lys, mørke og måltider spiller en stor rolle for at regulere søvnen. Og kroppen er indstillet til regelmæssighed. 

 

Søvn har et cyklisk forløb, hvor forskellige søvnfaser afløser hinanden. Børns søvncyklus er kortere end voksnes og de mindste børn har langt mere af søvnfasen REM-søvn (hvor man drømmer), end ældre børn og voksne har. Vi vågner alle sammen op mange gange i løbet af natten, og vi falder i søvn igen efter nogle sekunder, så vi husker derfor ikke, at vi vågnede op. Det gælder også dit barn.

SE mere på:http://sundhedsplejersken.dk/Born/Artikler-om-born2/Sundhed-og-miljo/Sov-mit-barn-/

🙂🙂🙂🙂🙂

9.8.2018 Bog om ledelse

 

You can't buy Employee Loyalty; You must EARN it!

According to research conducted by Gallup, 75% of workers who voluntarily left their jobs did so because of their bosses and not the position itself. When employees feel disconnected, undervalued, and unappreciated, it doesn’t take long for them to jump ship and look for another job that will recognize their contributions. Often poor management lies at the heart of an employee’s departure. Employees are loyal to their boss before they are to the organization. In the end, people don't quit their jobs. They quit their bosses.

Many managers think that employees are automatically loyal just because they’re getting a regular paycheck. The truth is loyalty isn’t for sale. Loyalty has to be earned. All the money, perks or well-structured team building exercises, will not retain employees if you keep treating them poorly. If your company has high employee turnover, maybe it's time to look in the mirror.

To increase Employee Loyalty- A Greater Focus must be placed on how you Treat your Employees:

* Don’t treat employees like machines – Employees want to know that their employer understands the need for a work/life balance and respects their personal time.

* Create opportunities for growth and development – Always make sure there are ways your employees can grow and can do work that inspires them.

* Recognize Employees' efforts and accomplishments - Everyone wants to feel appreciated. Frequent sincere recognition keeps your team engaged and productive.

* Don't micromanage - Trust employees. Give them autonomy and breathing space to get their work done.

* Provide adequate training and support. Training demonstrates a company’s commitment to employees in terms of personal and professional growth.

* Show Empathy. Show that you care. Very few bosses show empathy towards their team members and this helps improve overall team morale and performance.

* Open Communication - Communicate often with employees and welcome feedback. Listening and acting on employees viewpoints demonstrates that you value their opinion.

ERIC sent me this: "I actually received a phone call saying my wife was on the way to the hospital and my district manager. was with me and when I informed him that I was leaving he asked me to give him 5 more minutes. That moment I lost all respect for him and I am actively looking for a new job after 17 years of loyalty."

Employees are the backbone of any organization. In the end, people make companies successful. Any strategy or business plan relies on motivated and engaged people to make it happen! This is why the most successful companies focus on people and relationships, and make sure both are not just managed but lead and cared for as good as humanly possible. Happy employees are always willing to do more, they will go to great lengths to help the company grow.

Loyalty is a two-way street. If you want employee loyalty, you must first give it. Employees spend half of their lives at work. They are not asking for much. Employees want to work in an environment where they are valued. Sometimes it's the little things that you do, that counts the most. A little respect and empathy goes a long way. If you want to get the best out of your employees - Treat them well.

 

Check out the latest Bestselling book 

The Future of Leadership: Rise of Automation, Robotics and Artificial Intelligence

This book offers the most comprehensive view of what is taking place in the world of AI and emerging technologies, and gives valuable insights that will allow you to successfully navigate the tsunami of technology that is coming our way.

 

To Your continued Success! Brigette Hyacinth

8.8.2018 Leg og ros

dæmper symptomer hos børn med ADHD!

 

Børn med ADHD har gavn af at blive positivt bekræftet, som man gør, når man leger sammen og/eller roser barnet.

Positiv bekræftelse er et Marte Meo princip, som giver barnet lyst til og mod på at gør det, der er rigtigt at gøre i situationen.

Det er ikke kun børn med ADHD der har godt af at blive positivt bekræftet, alle mennesker trives bedre og er mere aktive, når de bliver positivt bekræftede.


https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE10779969/foraeldre-til-boern-med-adhd-kan-daempe-barnets-symptomer-med-leg-og-ros

🙂🙂🙂🙂🙂

7.8.2018 Ros og anerkendelse med positiv bekræftelse

Der er stor forskel på ros og anerkendelse. 

Når du roser barnet, så styrker du barnets yderside, det barnet kan og gør. Det er godt for barnets selvtillid. Dvs det er godt for barnet at være aktiv og gøre noget, at kunne handle er en forudsætning for at blive taget med i fællesskaber, der ikke af sig selv inddrager barnet. Eks i en fodboldklub, hvor barnet kan præstere noget, frem for en daginstitution, hvor alle har ret til at være uden krav om præstationer.

Når du anerkender barnet ved at positivt bekræfte, så styrker du barnets inderside, barnets væren. Det er godt for barnets selvværd. Dvs at barnet føler sig værdifuld i sig selv, uafhængigt af præstationer. Eks det er sjovt at spille bold, frem for at lægge vægt på, at barnet er god til at sparke bolden i mål.

 

🙂🙂🙂🙂🙂

6.8.2018 Positiv bekræftelse

Positiv bekræftelse er grundlæggende anerkendende. Det den voksne bekræfter, det fortæller, hvad der for denne voksne er etisk og moralsk rigtigt at gøre.

Det den voksne undlader at bekræfte, ignorerer, det minimeres og dør ud, hvis det ingen opmærksomhed får. Dvs hvis du ønsker at barnet holder op med at sige noget bestemt (upassende), eks fuck, så er det sikreste at helt undlade at give det opmærksomhed. Det vanskelige ved at få barnet til at stoppe med at sige fuck ved at ignorere det, det er, at der kan være andre, der reagerer på barnets udsagn, og at barnet på denne måde får opmærksomhed og kontakt på at sige netop fuck. 

Det, den voksne bekræfter negativt, det vil accelerere, hvis ikke barnet får tilstrækkelig positiv opmærksomhed og god kontakt på anden vis. Børn, der får kontakt alene ved at opsøge negativ bekræftelse, de ved ikke, hvordan de voksne forventer, børnene skal opføre sig. Børnene mangler erfaringer med, hvad der er rigtigt at gøre og få positiv bekræftelse på dette.

🙂🙂🙂🙂🙂

5.8.2018

Blev du sunget for som barn? Godnatsange kan forbedre børns sundhed helt fra spædbarnsstadiet, viser ny dansk forskning

Når først forældre synger og spiller i barndomshjemmet, går det i arv, viser nyt stort studie. Og det er godt for børns sundhed. Syng ’Elefantens vuggevise’ eller Pearl Jam, syng grimt, falsk og forkert. Bare du synger, siger eksperter, der frygter for vuggevisens fremtid.

I Politikken kan man læse om ny forskning i vuggeviser. Det er sundhedsfremmende at synge for spædbørn, og det er lige gyldigt, hvordan du synger, hovedsagen er, at du synger for dit barn.

🙂🙂🙂🙂🙂

4.8.2018 Det ligner lidt Marte Meo, men det er det ikke

Relationsbaseret vejledning

En bog om det relationelle vejledningsarbejde og en faglig vej til at opnå psykologisk robusthed i den pædagogiske verden.

Denne bog er til dig, der ud over dit pædagogiske ansvar har en vejledningsopgave. Med udgangspunkt i et ressourceorienteret grundsyn vil du gennem en konkret fasemodel blive klædt på til at vejlede andre i deres relationelle samspil.

Samtidig vil du selv opleve at blive relationskompetent i din vejledning. Bogen tager blandt andet udgangspunkt i det anerkendte ICDP-program.

Marte Meo understøtter mange af de samme processer, og så kan Marte Meo lidt mere.

3.8.2018 Ferielæsning/faglitteratur:

Mangler du lidt sommerferielæsning? på Seminarer.dk kan du finde lidt af hvert

kategorioversigt her.

2.8.2018 Bi-venlige børn!

Slut med bi-fobi: Nyt læringsmateriale fra Friluftsrådet gør børn bi-venlige

Mange børn er bange for bier, og skelner ikke bier fra andre summende insekter som eksempelvis hvepse og svirrefluer. Men når vi klasker en bi, dræber vi samtidig en vigtig arbejdskraft til at fylde det store globale spisekammer. Et nyt læringsmateriale fra Friluftsrådet skal bi-drage til at gøre børn bi-venlige.

Det er ikke en bi-ting, at gøre børn bi-venlige, faktisk kan børn lære at vise hensyn til alle levende væsner, helt fra de er små.

🙂🙂🙂🙂🙂

1.8.2018 Æbler falder sjældent langt fra stammen

Friluftsliv smitter fra forældre til børn

’Æblet falder sjældent langt fra stammen’, eller ’hvad fatter gør, er altid det rigtige’. Disse folkelige talemåder gælder også børns forhold til natur og friluftsliv og det får Friluftsrådet til at konkludere, at vi skal ud i naturen fra barns ben.

Børns friluftsliv spejler de voksnes. Det er en af de interessante konklusioner i Friluftsrådets rapport fra 2017, som understøtter det aktuelle fokus på vigtigheden af, at børn kommer mere ud i naturen. 9400 danskere har deltaget i undersøgelsen, og blandt den gruppe som er meget aktive i naturen, angiver hele 75% af de adspurgte, at det er noget de har været vant til at gøre fra barns ben, og at der har været en tradition for at dyrke friluftsliv i deres familie. Den peger på, at vores tilbøjelighed til at søge naturen, typisk grundlægges allerede i barndommen, og Frilluftsrådet konkluderer på den baggrund, at forældrenes grønne vaner i høj grad smitter.

"Der er altså rigtig mange gode grunde til at tage ungerne med ud i det blå-grønne. Naturen skal ikke føjes til listen over dårlige samvittigheder som ting vi ’bør’, men ikke overkommer i hverdagen. Lidt har også ret", understreger Astrid Bjørg Mortensen, kommunikationschef i Friluftsrådet.

"Det er det muliges kunst, og de færreste som bor i byen, har tid til at køre langt for at komme i skoven på en almindelig hverdag, men de fleste af os har grønne områder i nærheden, og det tæller også. Det handler ofte om vaneændring og prioritering", siger hun.  I stedet for at samles bag skærmen efter aftensmaden foreslår hun at man går en tur i parken, eller tager maden med ud i det fri. 

Astrid Bjørg Mortensen, Friluftsrådet

🙂🙂🙂

31.7.2018 Nyt nummer af Paideia

Hvordan kan vi arbejde med at udvikle og forbedre dagtilbud og skoler, uden det bliver til tidsbegrænsede projekter?


Det er der spændende bud på i det nye nummer af tidsskriftet Paideia, som netop er udkommet.


I Paideia nummer 15 kan du læse følgende artikler:
 - En tilgang til arbejdet med forbedring af dagtilbuddets læringsmiljø. Af Line Skov Hansen
 - Kultur for læring i Hedmark. Af Lars Arild Myhr
 - Fernissa eller förändring? – kunskapstransformering genom ett utvecklingsprojekt för förskolor och skolor. Af Maria Ferlin og Elisabeth Persson
 - En ny vej at gå for udsatte unge i USA – en model for Danmark? Af Karen Bjerg Petersen og Frans Ørsted Andersen
 - Ett besök i Japan. Af Richard Baldwin 

Tidsskriftet Paideia har en praksisrettet profil, men holder samtidig et højt akademisk niveau. Tidsskriftet indeholder fagfællebedømte artikler, som omhandler aktuelle temaer fra praksisfeltet, interviews, debatter samt boganmeldelser. Målgruppen er lærere, skoleledere, pædagoger og ledere i børnehaver, pædagogiske konsulenter, studerende, undervisere og forskere.

30.7.2018 Skæv døgnrytme!

Skæv døgnrytme kobles til alvorlig depression
Folk med en forstyrret døgnrytme oplever oftere depression, humørsvingninger og bipolar lidelse, viser stort studie fra Storbritannien. Se mere på videnskab.dk
 
 
Når skæv døgnrytme er en faktor, man må regne med i forhold til depression, humørsvingninger og bipolar lidelse, så er det værd at vide, om det at få en baby og deraf får forstyrret sin døgnrytme, om det kan medvirke til depression, humørsvinger og bipolar lidelse.
😙😉🤔

Leg

handler om at glemme tid og sted og hvem man er, bare for det vi har sammen!