17.6.2018 Dannelse/opdragelse

Dannelseseftersyn og forældrekontrakt: Her er de ti forslag fra Mercados opdragelsesteam

Mai Mercado satte i januar gang i en opdragelsesdebat. I dag afleverer hendes eksperthold en rapport med ti anbefalinger.

https://politiken.dk/indland/art6583576/Her-er-de-ti-forslag-fra-Mercados-opdragelsesteam

Er det tilfældigt, at der er 10 anbefalinger, eller kan/skal det sammenstilles med andre 10 bud!

🙂🙂🙂🙂🙂

16.6.2018 Legens betydning internationalt set

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6413281503115046912/

Se ovenstående om de centrale kvaliteter ved leg, selvom det stadig handler mere om, hvad børnene lærer ved at lege, frem for betydningen af legen i sig selv.

15.6.2018 Tvang i vuggestuen?

Regeringen har besluttet, at etårige børn, der bor på bestemte adresser i områder, som nogle politikere kalder ghettoer, skal stifte bekendtskab med det danske sprog, før de starter i skole. Derfor skal de i vuggestue, hvor de skal have sprogtræning.

»Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed,« lyder det i en pressemeddelelse fra Børne- og Socialministeriet.

Regeringen baserer tiltaget på forskning, der viser, at man kan rykke små børns kompetencer - for eksempel lære dem flere danske ord - hvis man sætter ind med læring, mens de er helt små.

Børnene får et større ordforråd, hvis pædagoger i vuggestuen arbejder målrettet med et 20-ugers læringsforløb, viser forsøg fra Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet (AU).

Et læringsforløb kan indeholde dialogisk læsning, hvor pædagogerne læser højt for børnene og taler med dem om, hvad der står i bogen.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/sprogtraening-til-socialt-udsatte-etaarige-kan-vuggestue-aendre-deres-liv?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=4cd77c6054-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_11_09_07&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-4cd77c6054-240015293

Det er svært at forestille sig at børn på 1 år indgår i læringsforløb med en pædagog i vuggestuen omkring dialogisk læsning. Forsøgene er ikke lavet med 1 årige børn fra ghettoer, så man ved ikke om det faktisk hjælper. I øvrigt finder man længere nede i artiklen forskningsmæssig belæg for, at man intet ved om virkningen af indsatsen.

Man kunne også arbejde med børns sociale og følelsesmæssige udvikling, den grundlægges tidligt i livet, mens sprog kan læres ved træning.

Marte Meo metoden har fokus på social og følelsesmæssig udvikling.

14.6.2018

Ledelsesforskere: Pisk og gulerod forvandler offentligt ansatte til søløver

https://www.mm.dk/artikel/ledelsesforskere-pisk-og-gulerod-forvandler-offentligt-ansatte-til-soeloever?ref=newsletter&refid=168&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=

Offentligt ansatte skal ikke motiveres med pisk, bonusser eller incitamenter målrettet mod egennytte. At gøre en forskel for andre er sygeplejersker og skolelæreres største motivationsfaktor. Pisk og gulerod risikerer at ødelægge den offentlige sektor, lyder advarslen fra to ledelsesforskere.

 

Brug pisk og gulerod med omtanke

Professor Lotte Bøgh Andersen, der bl.a. sidder med i regeringens Ledelseskommission, har fem råd til lederne i det offentlige, der gerne vil genoverveje brugen af pisk og gulerod som styringsværktøj:

  1. God offentlig ledelse handler først og fremmest om at sætte retning, give mening og skabe resultater sammen med medarbejderne.
  2. Pisk og gulerod skal bruges med omtanke. Man skal bl.a. overveje, om ikke-materielle belønninger og sanktioner kan virke bedre end de økonomiske.
  3. Man skal lægge fyresedlen nederst i værktøjskassen. Men den skal være der.
  4. Ved brug af gulerødder af begge slags skal man være meget tydelig omkring feedback og de konkrete årsager til, at noget er lykkedes godt. Det viser retning.
  5. God ledelse kræver kontinuerlig træning. Prioriter jeres ledelsesudvikling.

Kilde: Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet.

Men er ovenstående ikke stadigvæk pisk eller gulerod? Så alle offentligt ansatte er stadig at sammenligne med søløver?

Måske skulle man prøve med god positiv ledelse, et rigtigt Marte Meo princip :0)

13.6.2018 Pædagoguddannelsen i dag, set med professionshøjskolernes briller:

Syv procent af alle studerende på videregående uddannelser i Danmark læser til pædagog.

Det er 25 procent af alle professionsbachelorstuderende og dermed Danmarks største uddannelse.

https://www.altinget.dk/artikel/professionshoejskoler-loeft-af-kvalitet-paa-paedagoguddannelsen-kraever-handling?ref=newsletter&refid=27958&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk


Lille uddrag af ovenstående link: Handleplanen kan blive en håndsrækning til de pædagogstuderende, så vi kan få endnu dygtigere pædagoger.

Vi vil give de studerende rammerne for det bedst mulige, engagerede og aktive studieliv. Vi vil gøre kravene klarere, så vi understøtter de studerende bedre i studierne, blandt andet ved mødepligt i starten af studiet, tydeligere studieplaner og studiestartsundervisning.

Vi vil indføre prøver tidligere på studiet og skærpe de faglige krav med relevans for det, man skal kunne som pædagog. Det skal sikre, at de studerende holder trit med de voksende forventninger, pædagoger bliver mødt med i vuggestuen, fritidsordningen og på opholdsstederne for unge.

Handleplanen sigter mod at løfte kvaliteten til et niveau, som man kan og bør forvente af så central og vigtig en uddannelse.

Det undrer mig, at man fra professionshøjskolernes side vil sætte ind med mødepligt, indføre flere og tidligere prøver samt skærpe kravene til de kommende pædagogstuderende i dette forslag til handleplan for pædagoguddannelsen. Det lyder næsten som noget, man er ved at diskutere effekt/manglende effekt af for skolebørn?

🙂🙂🙂🙂🙂

12.6.2018 Opfindsomhed:0)

Hvor findes opfindsomheden?

At være opfindsom er helt grundlæggende at kunne respondere på nye og værdifulde måder i situationer, hvor det er nødvendigt. Det er at kunne handle smart og tilpasningsdygtigt der, hvor de hidtidige måder at agere på måske ikke slår til. Der, hvor der måske er brug for tid – og for alternativer. Effektiv opfindsomhed er så der, hvor vi kombinerer vores opfindsomhed med effektivitet og fremsyn. Og det er nok der, vi har brug for at lægge vores energi.

https://seminarer.dk/nyheder/saadan-genfinder-du-din-opfindsomhed/?utm_source=Seminarer+2017&utm_campaign=c1cb2af6fd-Nyhedsbrev_2018_uge03_1_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e085228b8a-c1cb2af6fd-98745297

Hvad er opfindsomhed? kan vi finde den, når vi har brug for den? eller skal vi først opfinde den? det er spændende perspektiver. Se mere om opfindsomhed på linket ovenover.

🙂🙂🙂🙂🙂

11.6.2018 Leg med!

http://www.tommykrabbe.dk/pods/15-vi-bliver-bedre-mennesker-af-at-vaere-gode-til-at-lege-med-helle-marie-skovbjerg/

Legen har kvalitet i sig selv. Ofte kommer diskussionen om leg (uanset om det handler om børn, unge eller voksne) til at handle om, hvordan man kan lære ved at lege. Men Danmarks første professor i leg, Helle Marie Skovbjerg, arbejder med at forstå legen på legen og de legendes præmisser, og det kommer der mange spændende erkendelser ud af.

I samtalen kommer vi blandt andet forbi begreber som værdi, deltagelse, legetøj, stemning og ikke mindst eksistens.

Lyt med, når der er “legetime” i “Tommy og tværmenneskeligheden” og få inspiration til, hvordan du kan hjælpe andre til at lege godt og evt. få mere leg ind i dit eget liv.

6633704


10.6.2018

Ghettoaftale om dagtilbud svær at realisere i praksis

 
Dagtilbud af høj kvalitet er vigtige for en god start på livet for børn. Men de nye ghettoaftaler på dagtilbudsområdet har for meget fokus på administration og bureaukrati og indfører regler, som kan stride imod intentionen om at bekæmpe parallelsamfund, lyder det fra KL.
 
Det kan være svært, at se hvordan man skal tilrettelægge en god start for alle børn :0)

9.6.2018 Science i dagtilbud?

Vulkaner og Vandmøller

UCN act2learn inviterer til gratis temamøde om det nye læreplanstema Natur, Udeliv og Science


Erfaringer har vist, at daginstitutionerne arbejder i begrænset omfang med læreplanstemaet omkring natur og naturfænomener, og pædagogerne peger på, at de mangler de nødvendige kompetencer. At arbejde med naturfænomener handler blandt andet om at skabe muligheder for, at børnene kan gøre sig erfaringer med sammenhænge i deres omverden. Ved at tage udgangspunkt i børns naturlige nysgerrighed kan pædagogen skabe grundlaget for, at børnene kan eksperimentere, undersøge og få erfaringer med naturfænomener.


For at bliver klogere på indholdet af det nye læreplanstema vil vi på temamødet komme omkring disse centrale spørgsmål:
Hvad betyder science, og hvorfor er det blevet en del af den pædagogiske dagsorden? Hvordan kan science blive en del af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet? Hvilket indhold og aktiviteter skal der arbejdes med?

https://www.ucn.dk/kurser-og-videreuddannelser/arrangementer/vulkaner-og-vandmøller

Mon det er så svært at stimulere børns nysgerrighed og undersøgelsestrang. Det er jo helt naturligt for børn, at eksperimentere for at få erfaringer med alt, fra naturfænomæner til deres egen følelser.

🙂🙂🙂🙂🙂

8.6.2018 Barnet/fællesskabet?

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6544022/I-er-stadig-mange-curlingforældre-der-sætter-barnet-før-fællesskabet

Ung konservativ og socialdemokrat: I er stadig mange curlingforældre, der sætter barnet før fællesskabet

Vi er kede af at måtte ødelægge den gode stemning, men krisen om curlingforældre er i vores øjne ikke afblæst.

Hvad kommer først barnet eller fællesskabet? det er spørgsmålet.

 🙂🙂🙂🙂🙂

 

7.6 2018 Curling er en sportsgren ikke en forælder!

Curlingforældre er en underlig betegnelse, hvad dækker det over? så vidt jeg forstår ved ordet, så menes der at forældre, der fejer alle udfordringer til side for deres barn, de er curlingforældre. Jævnfør sportsgrenen, hvor der fejes for en sten, for at komme så nær ved mål som muligt.

Når det så er defineret, at curling forældre fejer alle forhindringer af vejen for deres barn, for at komme så nær ved målet som muligt. Hvordan så med børns behov, for at klare deres liv bedst muligt? Et mål for børns bedste liv er blandt andet, en alsidig personlig udvikling, og at de skal blive så selvstændige som muligt, for at kunne leve deres bedste liv.

For at sikre en alsidig personlig udvikling og en høj grad af selvstændighed, så må børn tidligt i deres liv have mulighed for at møde passende udfordringer. De må have erfaringer med forskellige måder at løse problemer på, og de må udvikle forskellige strategier for mestring, alt sammen tidlig læring, som barnet tager med sig til hele livet.

Det, curlingforældre giver deres barn, kan være værdifuld læring omkring støttende fællesskaber, som barnet kan bruge til mestring af sit liv, når blot barnet også møder tilstrækkelige udfordringer. Selvom det hele ikke kan sammenlignes med en sportsgren!

🙂🙂🙂🙂🙂

Handlekraftige forældre, der følger tæt med i deres børns liv, lærer fra sig, og noget tyder på, at de også får handlekraftige børn

Niels Ulrik Sørensen, forskningsleder

https://politiken.dk/indland/art6538393/Faktisk-er-kun-få-af-os-curlingforældre

6.6.2018 Faglige fyrtårne i Daginstitutioner

Fyrtårne skal løftes

Forud for den nye dagtilbudslov, som netop er vedtaget, indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet en økonomisk aftale, som skal gøre de nye tiltag i loven realiserbare.

Blandt andet er der blevet sat midler af til, at der blandt pædagoger skal udpeges såkaldte ’faglige fyrtårne’, som skal have et kompetenceløft. Det er endnu et element, BUPL Hovedstaden og Københavns Kommune ifølge Henriette Brockdorff er begyndt at diskutere.

»Fra vores side er det vigtigt, at vi kommer hele paletten rundt, så der er fokus på alle seks læreplanstemaer i uddannelsen af de faglige fyrtårne. Og det ser heldigvis ud til, at kommunen er optaget af det samme,« siger hun.

Ikke over puslebordet

Henriette Brockdorff håber, at pædagoger med den nye lov vil opleve, at deres kompetencer kommer i brug, at der bliver lyttet til deres faglighed, og at de får mere lejlighed til at reflektere over den sammen med deres kolleger.

»Jeg kan dog godt være bekymret for, om der er sat de nødvendige ressourcer af til, at vi eksempelvis kan sikre udbredelsen af en styrket evalueringskultur,« siger Henriette Brockdorff.

»I dag er vi i en situation, hvor det er svært at få tid til refleksion. Det er svært at sætte gang i en professionel evalueringskultur, hvis den skal foregå mellem to pædagoger henover puslebordet, mens de skifter børn. Det er en opgave, der kræver både mere tid og flere ressourcer,« slår hun fast.

https://bupl.dk/artikel/ny-dagtilbudslov-vedtaget-leg-og-laering-tilbage-til-roedderne/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Spændende hvad faglige fyrtårne i Dagtilbud kan få mulighed for at sætte gang i, i forhold til den ny styrkede læreplan, som har et øget fokus på børns leg, selvom det stadig hedder læreplaner.

🙂🙂🙂🙂🙂

5.6.2018

Unge, som får meget hjælp fra deres forældre og selv hjælper til derhjemme, trives bedst, både personligt og i deres uddannelse.
 

Notatet er tredje og sidste del af en kortlægning om opdragelse, som VIVE har udarbejdet for Børne- og Socialministeriet. Analysen viser, at unge, der flytter tidligt hjemmefra, kommer fra mindre ressourcestærke hjem, og de har oftere forældre, der er skilt. De trives gennemsnitligt dårligere personligt og uddannelsesmæssigt end hjemmeboende unge og er i højere grad i risiko for marginalisering end de unge hjemmeboende.

https://www.ug.dk/videnscenter/vclitteratur/kortlaegning-af-viden-om-opdragelse-tredje-notat-vive

Hvordan finder barnet sig selv? skal forældre hjælpe deres barn, eller skal barnet klare sig selv for at finde sig selv?

🙂🙂🙂🙂🙂

4.6.2108 Social arv

Skal Danmark blive bedre til at bekæmpe social arv og give alle børn større chancer for at få uddannelse og job i voksenlivet, er det essentielt at sætte ind, mens børnene er helt små. For fundamentet for al videre færd lægges allerede, inden børnene kommer i skole. Derfor er der ræson i at investere målrettet i vuggestuer, børnehaver og i forebyggende foranstaltninger for at ruste samfundets yngste borgere til at begå sig senere hen i livet og mindske risikoen for social marginalisering.

https://www.weekendavisen.dk/2018-21/samfund/dagsordenen-der-doede

Hvis du vide mere om bekæmpelse af social arv, se ovenstående link

🙂🙂🙂🙂🙂

Samspil og kontakt gennem musiks aktivitet

At finde sig selv