http://www.blivklog.dk/film-din-undervisning-og-brug-video-i-teamsamarbejdet/

Spændende video om at bruge film til at blive bedre til at undervise og teamsamarbejde.

Micki Sunesens interview med Sissel Holten, om at bruge Marte Meo i undervisning.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6411534487494160384

Interesseret i Marte Meo, tjek ovenstående link.

🙂🙂🙂🙂🙂

Se den flotte nye hjemmeside for Marte Meo foreningen:https://www.martemeo.dk

All children shall during their summer vacation: 

 • Udgivet den 26. juni 2018

Svein Helge Grødem


 • Relax
 • Throw stones into the water
 • Be bored
 • Get sand between your toes, your ears and your hair
 • Enjoy
 • Be yourself without constantly being activated by adults
 • Eat ice cream
 • Take a trip in a swing
 • Swimming outdoors
 • Pick and eat strawberries
 • Jump in water puddles
 • Find a stick in the woods and drag it all the way home
 • Have pajamas on a full day
 • Get bruises on your knees
 • Listen to the audiobook in the car
 • Eat peas you have picked from the pea pod
 • Get so dirty that your clothes must be changed at least two times in one day
 • Get mosquito bites
 • Lie and notice the sun warm on the body
 • Play with water
 • Take a trip to no places
 • Read yourself and be read to by an adult every day

HAPPY SUMMER! 😊

Hvad er ferie til for?

For at komme helt væk fra dagligdagens trummerum, så vi kan vende tilbage med nye kræfter og nyt livsmod :0)

Hvem er ferie til for?

Børn, voksne, unge, gamle, hunden og kanariefuglen :0)

Hvorfor holder Pippi ferie?

Pippi går i skole, kun for at kunne holde sommerferie, juleferie og påskeferie :0)

Hvordan holder du ferie?

🙂😎🙃😉😀👍

Har børn ret til ferie?

 Spørgsmålet om børn har ret til at have ferie kommer op igen år efter år. For hvert år omkring denne tid, så er der i medierne historier om børn, der ikke får ferie, selvom deres forældre er hjemme. I institutionerne anbefaler personalet ofte forældrene, at de tager sig tid til at være sammen med deres barn i mindst 2 uger, gerne sammenhængende.

Alligevel er der børn, der ikke får ferie fra institutionerne, og for nogle af de børns vedkommende, så er det måske godt, at de har mulighed for at være i institutionen, mens der er få børn, og mens dagens tempo er lagt mere ala sommereferie, knap så strikse rutiner, mere plads til hvert barn, andre aktiviteter, osv. sådan at det ligner ferie at være i institutionen hen over sommeren. For ellers er ferietiden til at slappe af, tanke op, opleve andre ting end det daglige og helt enkelt få tid til at være i nuet, lige mens det er der.

Se f.eks: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6634292/Vi-skal-ikke-udskamme-forældre-der-holder-ferie-mens-børnene-bliver-passet-i-institution

💋❤😀❤🤔

Institutionernes lukkedage

Lige som tidligere år, så har medierne igen i år sat fokus på institutionernes lukkedage. Stakkels forældre, der har behov for at få deres barn passet hen over sommeren, og som derfor må aflevere deres barn i en anden institution end sædvanligt, og stakkels børn, der bliver passet i en institution, de ikke kender, og hvor der ikke hele tiden er kendte voksne.

Men ved nærmere eftertanke, så ser det ud til at mange forældre finder alternative løsninger, især når de bliver udsat for at skulle i en anden institution, til at få deres barn passet. Derfor viser det sig igen og igen, at børnene får ferie, de ellers ikke ville have haft. Så måske er det godt for de fleste børn, at institutionerne faktisk holder lukket et par uger hver sommer.

😉🤨🤔😲😋

God ferie !!

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/bryd-dine-vaner-i-ferien

Professor i psykologi: Bryd dine vaner i ferien

Er det ikke netop, når vi slipper alt bøvlet og læser en god bog eller ligger ved stranden, at idéerne pibler frem? Jeg tror simpelthen på sommerferie glemsel. Jeg tror, det er vigtigt at være lidt i glemsel. Jeg tror, det er der, vi lærer mest. Om os selv og om verden, skriver psykologi professor Lene Tanggaard. – Foto: Mikhail Dudarev/Iris/Ritzau Scanpix3. juli 2018, kl. 0:00

Lene Tanggaard

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Min sommerferieklummeopfordring er helt enkel: Glem bare alt det, du har lært i år. Så kommer det hurtigt igen. Måske i en bedre version. Og helt ærligt, er det ikke netop, når vi slipper alt bøvlet og læser en god bog eller ligger ved stranden, at idéerne pibler frem, skriver professor i psykologi

FOR MANGE børn og unge mennesker er det ferietid lige nu. For de fleste er ferien et herligt vanebrud. Børnene kan lade skolen (eller ”læringshuset”, som det hedder flere steder) være et øjeblik. Vi voksne kan drømme os langt væk fra e-mails og møder og erstatte dem med vandmelon og kølig rosé på terrassen.

Vi skal dog lige huske, at sommerferien også kan være et mareridt, der skal overstås. Der er en grund til, at skilsmisserne tager fart i august og i januar. Alt det søde er ikke lige sødt for alle hver gang. Det kan, ærlig talt, være en lise at komme tilbage på arbejde.

Da jeg var i USA forleden, kværnede tv’et med instrukser om, hvordan de voksne skulle lære at holde fri i ferien, mens børnene endelig ikke måtte sakke bagud i deres læringsprogression i skolen. Det er vist rigtigt nok. Læring fader ud med tiden. Vi glemmer let.

JEG BLEV HELT STRESSET af de amerikanske tv-udsendelser. Tænk sig, både at skulle koble af ”på den helt rigtige offline måde” og at være helt ajour med ferielæringsoptimeringsredskaber til børnene. Jeg er sikker på, at det kommer til Danmark lige om lidt, så nyd ferien, hvis du kan. Helt uden at stresse over, hvordan du kobler af på den rigtige måde og optimerer dine børns præstationer på den anden side af sommeren.

Min sommerferieklummeopfordring er derfor helt enkel: Glem bare alt det, du har lært i år. Så kommer det hurtigt igen. Måske i en bedre version. Og helt ærligt, er det ikke netop, når vi slipper alt bøvlet og læser en god bog eller ligger ved stranden, at idéerne pibler frem? Jeg tror simpelthen på sommerferie glemsel. Jeg tror, det er vigtigt at være lidt i glemsel.

Jeg tror, det er der, vi lærer mest. Om os selv og om verden. Det er jo der, hvor vi bryder lidt med det kendte, at vi oplever noget nyt. Det kan være det at læse en bog uden at skulle bruge det til noget. Måske skal årets sommerferie være den ferie, hvor du overhovedet ikke har en virkelig fed oplevelse. Måske skal det være i år, at du kommer tilbage fra ferien uden at have oplevet noget særligt. Måske skal det være dit lidt mærkelige benspænd, der gør, at du faktisk oplever noget?

ER JEG DA BLEVET HELT TOSSET? Måske, men det er faktisk sådan, at vi mennesker ikke vækster helt, som en aktiebeholdning har det med at gøre over tid, hvis man venter længe nok. Det kan godt være, at aktiebeholdningen bare stiger og stiger (hvis du venter længe nok), men vi mennesker kan ikke bare fylde på uendeligt.

Vi er ikke tomme kar, der bare skal fyldes op. Vi er ikke i vækst hele livet. Nogle vil sige, at det at blive voksen sådan set er erkendelsen af, at tabet af naivitet vil tage til. Vi mister meget. Vi mister både elasticitet og muskelstyrke, mens vi måske vinder lidt på visdomskontoen. Sådan er det.

Omvendt kan det være, at tabet og glemslen fører til, at du opdager det, som der ikke er brug for mere. Måske forsvinder det bare, uden at du gør noget aktivt for det. Det er fint. Så skal det sikkert være sådan. Det kan være, at ferien er der, hvor du opdager, at du har brug for at genlære at se, lytte, mærke, dufte og smage.

At du har glemt at lege, at du genfinder den fantasi og forestillingskraft, som legen er udtryk for, og som kan lede dig i nye retninger.

Det kan også være, at der ikke sker noget som helst. Det kan man også fejre. Med en mineralvand og en gåtur i skoven. Eller med en ambition om at lave noget igen, når ferien er slut.

Nyd ferien. Eller glæd dig, til den er slut. Begge dele er okay.

Etisk set skrives på skift af professor i psykologi Lene Tanggaard, bestyrelsesformand, iværk sætter og adjungeret professor Lars Kolind, universitetslektor i bioetik Mickey Gjerris, direktør i Cepos Martin Ågerup og formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo

🙂🙂🙂🙂🙂

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7HuzdPWhN-0

Hvis du ønsker at et barn skal samarbejde med dig, er det vigtigt at dine måder at løse problemerne på, ikke bliver et problem for barnet. Konflikter mellem mennesker opstår nemlig, når måden man løser sine problemer på, bliver et problem for den anden part.

Samarbejde, konflikter og løsning på problemer kan du høre Bo Hejlskov fortælle mere om i videoen på ovenstående link. Videoen er lavet i samarbejde mellem Bo Hejlskov og Skolen ved sorte hest.

Ny dagtilbudslov: Lederne skal bære den nye læreplan frem

De daglige pædagogiske ledere kommer til at spille hovedrollen, når den styrkede læreplan skal blive til virkelighed. Det kræver, at de kommer endnu tættere på praksis.

https://bupl.dk/artikel/ny-dagtilbudslov-lederne-skal-baere-den-nye-laereplan-frem/

Den ny styrkede læreplan for dagtilbud kræver ny styrket ledelse, daglige pædagogisk ledere der kan arbejde ind i den daglige pædagogiske praksis på en ny måde :0)

Se mere på ovenstående link

Forskning / sand viden?

Det er ikke let for den almindelige borger og medieforbruger at navigere i, hvad der kan synes som et overfyldt videnslandskab. Og få – og måske slet ikke medierne – skelner mellem viden, der udspringer af et fireårigt forskningsprojekt fra universitetet og en rapport, der er baseret på en hurtig spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fremstår som evidens uden i praksis at leve op til de akademiske standarder for vidensproduktion. Alligevel får denne type viden status som sandhed –
i medierne såvel som i den politiske debat.

Analyse- og evalueringsinstitutter står typisk bag sidstnævnte former for rapporter, mens der er helt andre akademiske standarder og krav til de forskningsresultater, der produceres på universitetet, og som det i sagens natur tager længere tid at komme frem til.

Strategisk evidens
I artiklen Da læreruddannelsen blev offer for strategisk evidens kritiserer professor David Reimer og lektor Jørn Bjerre fra DPU, Aarhus Universitet evalueringen af læreruddannelsen fra 2013 for at være metodisk svag, ligesom de mener, at den bygger på simple kausale slutninger og derfor konkluderer for skarpt og unuanceret. Men også det faktum, at rapporten er bestilt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til formål af afdække noget helt bestemt, og derfor kan betegnes som strategisk evidens, er kritisabelt, mener forskerne. Denne form for evidens står i kontrast til den akademiske evidens uden strategisk sigte, der produceres på universiteterne.

”Den strategiske evidens kan sagtens være god forskning. Men det betyder noget, at den skal tilvejebringe viden, som nogen skal bruge til noget bestemt,” siger Jørn Bjerre.

Diskussionen af denne type evidens er vigtig lige nu, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet har igangsat en ny evaluering af læreruddannelsen.

Hvad skal man tro på i den offentlige debat om folkeskolen og lærerne? 😙

Følelser deler vandene blandt pædagoger: Må man have en favorit?

De fleste pædagoger har eller har haft en særlig tæt relation til et barn. Men der er stor forskel på, hvor meget plads pædagoger mener, at deres følelser for børnene må fylde. Nogle arbejder med farvekoder for at kortlægge følelserne.

https://bupl.dk/artikel/27943/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Pædagoger er også mennesker med følelser, kærlige følelser for børn, se blot på ovenstående link:0)

Marte Meo handler grundlæggende om at vide, hvornår man skal følge, og hvornår man skal lede.

For at følge, skal man være opmærksom på den andens initiativer på en måde, der tilsidesætter egne behov og perspektiver på samværet.

For at lede, skal man først være opmærksom på, hvordan man kan følge den andens initiativer, behov og perspektiv, for oprigtigt at lede den anden i nærmeste udviklingszone.

Når man følger og leder den anden i glædesfyldt legende samspil, så går udviklingen op i en højere enhed:0) 

Se mere på:https://martemeouddannelsen.dk/familie/koden-opdrage-boern-foelge-lede/

 

Legens betydning

Legende samvær er basis for at udvikle et sundt selv