Se den flotte nye hjemmeside for Marte Meo foreningen:

http://www.blivklog.dk/film-din-undervisning-og-brug-video-i-teamsamarbejdet/

Spændende video om at bruge film til at blive bedre til at undervise og teamsamarbejde.

Micki Sunesens interview med Sissel Holten, om at bruge Marte Meo i undervisning.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6411534487494160384

Interesseret i Marte Meo, tjek ovenstående link.

🙂🙂🙂🙂🙂

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7HuzdPWhN-0

Hvis du ønsker at et barn skal samarbejde med dig, er det vigtigt at dine måder at løse problemerne på, ikke bliver et problem for barnet. Konflikter mellem mennesker opstår nemlig, når måden man løser sine problemer på, bliver et problem for den anden part.

Samarbejde, konflikter og løsning på problemer kan du høre Bo Hejlskov fortælle mere om i videoen på ovenstående link. Videoen er lavet i samarbejde mellem Bo Hejlskov og Skolen ved sorte hest.

Forskning / sand viden?

Det er ikke let for den almindelige borger og medieforbruger at navigere i, hvad der kan synes som et overfyldt videnslandskab. Og få – og måske slet ikke medierne – skelner mellem viden, der udspringer af et fireårigt forskningsprojekt fra universitetet og en rapport, der er baseret på en hurtig spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fremstår som evidens uden i praksis at leve op til de akademiske standarder for vidensproduktion. Alligevel får denne type viden status som sandhed –
i medierne såvel som i den politiske debat.

Analyse- og evalueringsinstitutter står typisk bag sidstnævnte former for rapporter, mens der er helt andre akademiske standarder og krav til de forskningsresultater, der produceres på universitetet, og som det i sagens natur tager længere tid at komme frem til.

Strategisk evidens
I artiklen Da læreruddannelsen blev offer for strategisk evidens kritiserer professor David Reimer og lektor Jørn Bjerre fra DPU, Aarhus Universitet evalueringen af læreruddannelsen fra 2013 for at være metodisk svag, ligesom de mener, at den bygger på simple kausale slutninger og derfor konkluderer for skarpt og unuanceret. Men også det faktum, at rapporten er bestilt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til formål af afdække noget helt bestemt, og derfor kan betegnes som strategisk evidens, er kritisabelt, mener forskerne. Denne form for evidens står i kontrast til den akademiske evidens uden strategisk sigte, der produceres på universiteterne.

”Den strategiske evidens kan sagtens være god forskning. Men det betyder noget, at den skal tilvejebringe viden, som nogen skal bruge til noget bestemt,” siger Jørn Bjerre.

Diskussionen af denne type evidens er vigtig lige nu, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet har igangsat en ny evaluering af læreruddannelsen.

Hvad skal man tro på i den offentlige debat om folkeskolen og lærerne? 😙

Marte Meo handler grundlæggende om at vide, hvornår man skal følge, og hvornår man skal lede.

For at følge, skal man være opmærksom på den andens initiativer på en måde, der tilsidesætter egne behov og perspektiver på samværet.

For at lede, skal man først være opmærksom på, hvordan man kan følge den andens initiativer, behov og perspektiv, for oprigtigt at lede den anden i nærmeste udviklingszone.

Når man følger og leder den anden i glædesfyldt legende samspil, så går udviklingen op i en højere enhed:0) 

Se mere på:https://martemeouddannelsen.dk/familie/koden-opdrage-boern-foelge-lede/

 

Legens betydning

Legende samvær er basis for at udvikle et sundt selv