20.5.2018 Nordisk Marte Meo kongres

Nu er Nordisk Marte Meo kongres 2018 på Færøerne slut, de fleste deltagere er taget hjem fra de smukke omgivelser, der har dannet rammen om et spændende samarbejde i de nordiske lande.

❤❤❤❤❤

19.5.2018 Videnskabelig tilgang starter tidligt i livet

https://videnskab.dk/kultur-samfund/5-maader-du-hjaelper-dit-barn-med-at-udvikle-naturvidenskabelige-evner?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2164ab950f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2164ab950f-240015293

Tidlige naturvidenskabelige oplevelser gør barnet parat til senere undervisning i fagene.

Vi vil gerne skabe selvsikre og engagerede elever, og en måde sikre det er ved at indstille en følelse af, at børnene 'kan' naturvidenskab; at de forstår og taler sproget.

I modsætning til læseforståelse er der ikke udviklet mange metoder eller informationer, som forældrene kan benytte sig af, hvis de vil udvikle barnets tidlige færdigheder i naturvidenskab og teknik.

Men der er mange ting, forældre og børn kan foretage sig i hverdagen -  de skal blot gøres opmærksom på dem.

Der er ingen grund til at investere i dyrt legetøj, forsknings- og opdagelsessæt eller arbejdsbøger.

Forældre kan også lære at følge barnets initiativ med Marte Meo metoden. Barnets naturlige nysgerrighed og virketrang vil på den måde blive styrket. Det er aldrig for tidligt at starte med at lære at følge barnets initiativ. Ligesom det heller ikke er for tidligt at lære at lede barnet med Marte Meo metoden.

🙂🙂🙂🙂🙂

18.5.2018 Hvad virker for hvem?

- Alle børn skal have mulighed for at udnytte deres potentiale, og derfor er social mobilitet et nationalt fokus. Det er derfor afgørende, at alle kommuner og dagtilbud aktivt fremmer muligheden for, at alle børn får de bedste forudsætninger for at klare sig i livet uanset familiebaggrund, sige Jette Kyhl, projektleder i KL.

http://vpt.dk/dagtilbud/nyt-projekt-hvad-er-det-vi-gor-i-danske-dagtilbud-der-virker

Undersøgelse sat igang, for at finde ud af hvad der virker for hvem, i dagtilbud med en høj andel af udsatte børn.

Nyt projekt: Hvad er det, vi gør i danske dagtilbud, der virker?

 

Et nyt Fremfærd-projekt skal undersøge, hvordan danske dagtilbud lykkes med det pædagogiske arbejde, der giver socialt udsatte børn bedre muligheder senere i livet.
 

17.5.2018 Viden på tværs, se op for det :0)

3 tips til at lege sig til læring

 

Børnene leger for at lære i Børnehuset Universet i Høje-Taastrup Kommune. Personalet lader i høj grad børnene tage styringen, for der er læring i næsten alle lege. Samtidig arbejder tilbuddet med stærke relationer som en del af børnelivet.
 
Der er meget læring i leg, børn er naturligt undersøgende, nysgerrige og leger helt uden tanker for hvad de evt lærer, når blot der er mulighder for det i miljøet, og når der er voksne der forstår hvad formålet er med at lege netop det, børnene er optagede af. På den måde sikres det, at legen og læringen er i barnets nærmeste udviklingszone. Samt at den voksne følger barnets initiativ, et godt Marte Meo princip, vekslende med at tage positiv ledelse overfor barnet.
🙂🙂🙂🙂🙂

16.5.2018 Omsorg for børn er vigtig

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/09/29/Boerneforsker-Omsorg-er-vigtigere-end-laereplaner?utm_campaign=Uge42-2016&utm_content=n&utm_medium=p&utm_source=Fagbladet+FOA+Nyhedsbrev&utm_term=80#.WvSk0el08CQ.facebook

Børneforsker: Omsorg er vigtigere end læreplaner

19. oktober 2017

 
Børneforsker mener, at der skal mere fokus på omsorg som kerneopgave i vuggestuen.Jørgen True/Arkiv
 

Læreplaner i vuggestuen er på den politiske og faglige dagsorden, men det er ifølge en forsker helt forkert. Han efterlyser fokus på det følelsesmæssige arbejde.

Vuggestuebørn har brug for omsorg, ikke læreplaner. Det er budskabet fra forsker ved Roskilde Universitetscenter Thomas Gitz-Johansen. 

Der bør være mere fokus på det følelsesmæssige arbejde i institutionerne, men vi har ikke et sprog for omsorg som kerneopgave i vuggestuen, mener han.

“Vi har ikke særlig meget sprog for omsorg, ligesom vi har med udvikling, læring og sprogkompetencer. Det politiske fokus er på læreplaner, hvilket er forkert. For den faglige diskussion skal handle om omsorg og små børns grundlæggende behov,” siger Thomas Gitz-Johansen.
 
I Marte Meo er sproget et omsorgssprog, der er ord for det nære, for det følelsesmæssige, og for den helt tidlige udvikling.
❤❤❤❤❤

15.5.2018 Præstationskultur, det er bare noget vi har, selvom vi ønsker at præstere.

https://nordjyske.dk/plus/det-er-interessant-at-en-praestations-kultur-faktisk-kan-forhindre-os-i-at-praestere/75008054-a0f0-4937-8cf8-2bec203cd8cb

Det er interessant, at en præstations kultur faktisk kan forhindre os i at præstere

Professor og psykolog Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet forsker i kreativitet og læring. Hun kritiserer den udbredte brug af målstyring i uddannelsessystemet

Så når vi præstere noget, så er det faktisk fordi, vi er ældre og ikke har været en del af præstationskulturens unge, eller at vi tilfældigvis har holdt os udenfor målstyring, ligesom holdt os til egen agenda, og der ved bibeholdt vores kreativitet og læring:0)

Lidt som det man i Marte Meo forstår ved "egen kraft"

🙂🙂🙂🙂🙂

14.5.2018 Sensitiv, det er bare noget man er, eller ikke er så meget!

https://seminarer.dk/nyheder/sensitivitet-ikke-diagnose/?utm_source=Seminarer+2017&utm_campaign=bea80ee140-Nyhedsbrev_2018_uge03_1&utm_medium=email&utm_term=0_e085228b8a-bea80ee140-98745297

Sensitivitet er ikke en diagnose – det er et personlighedstræk

Vi er så vant til at tænke, at når der kommer et nyt begreb, så må det nødvendigvis være et problembegreb. Men det er helt misforstået, ifølge psykolog Lise August.

Psykolog og specialist i psykoterapi, Lise August, sammenligner sensitivitet hos børn som en tangent på et klaver: Ja. Du er sensitiv. Men du er alt muligt andet også, og hvordan klaveret spiller, afhænger af uendeligt mange faktorer. Og det er vel noget, vi alle kan vedkende os, for vi mennesker er jo ikke bare én ting. Vi kan ikke definere os selv ud fra blot et enkelt træk. Vi ved, at vi hver især indeholder endog mange nuancer og facetter.

🙂🙂🙂🙂🙂

13.5.2018 Søskende!

VORES BØRN

Søskende bliver klogere af at skændes

https://www.alt.dk/boern/soskende-bliver-klogere-af-at-skaendes

Det er da noget af en overskrift, at søskende bliver klogere af at skændes, måske bliver de mest kloge af at blive gode venner igen, -efter de har skændtes. Ligesom børn lære meget af at blive udfordret, når de får mulighed for at blive afstemt efterfølgende, det der kaldes optimal frustration.

🙂🙂🙂

12.5.2018 Sammenhæng mellem motorik og sprog!

http://vpt.dk/projekt/webinar-sammenhaengen-mellem-borns-motorik-og-sprog?utm_medium=email&utm_campaign=Brn%20og%20unge%20uge%2018&utm_content=Brn%20og%20unge%20uge%2018+Version+A+CID_da8636d6014c15a21a7a4057e35f0f8c&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Se%20webinaret%20og%20bliv%20klogere

Børns motorik og sprog hænger sammen, og forskningen viser, at de sproglige og motoriske kompetencer hos små børn har betydning for udviklingen senere i livet. Den sammenhæng fortæller konsulent fra BUPL, Rikke Wettendoff og motorikkonsulent, Nanett Borre, om i det nye webinar fra Fremfærd Børn-projektet Motorik og Sprog. 

Tidlig udvikling har betydning for muligheder i den senere udvikling, og der er sammenhæng mellem sprog og motorik. Faktisk er tale en motorisk aktivitet, ligesom samtale er en social aktivitet. Se mere på ovenstående link.

🙂🙂🙂🙂🙂 

11.5.2018 Praktisk?

Artikel i tidsskriftet Børn og Bøger med overskriften: Praktiske elever er ved at være en uddød race

https://www.folkeskolen.dk/633214/artikel-i-tidsskriftet-boern-og-boeger-med-overskriften-praktiske-elever-er-ved-at-vaere-en-uddoed-race

Læs artikel på ovenstående link for mere viden om de praktiske elever. Mere om hvorfor der ikke er så mange elver med praktiske kompetencer i skolen i dag:0)

10.5.2018 Forsker udtaler:

Erik Sigsgaard advarer: Leg og relationer kan ikke styres

Legegrupper tager endnu en bid af den sparsomme fritid, børn har tilbage efter en lang dag i skole og SFO. Risikoen er, at børn får færre chancer for selv at opbygge relationer, fordi det hele bliver for tilrettelagt for dem, mener børneforsker Erik Sigsgaard.

https://bupl.dk/artikel/erik-sigsgaard-advarer-leg-relationer-kan-ikke-styres/

Hvad er det der kendetegner leg?

Hvordan forstår vi legens omdrejningspunkt?

Hvorfor er det egentlig, at leg er taget med i den nye Dagtilbudslov?

9.5.2018 Leg i dagtilbud?

http://www.legidagtilbud.dk

Leg i dagtilbud

Hvordan skaber vi en dagtilbudskultur med legen i centrum og en tro på at legen er fundamentet for børns væren og udvikling? Hvordan skaber man gode legemiljøer, både fysisk og pædagogisk, der fordrer til alle typer leg? Hvad giver legekulturen til arbejdet med læreplaner? Skal vi iscenesætte, forstyrre eller forføre?

Vi sætter stor pris på, at det i udspillet til en ny dagtilbudslov fremhæves at “legen er grundlæggende“, og vi vil gerne bidrage til, at legen bliver revitaliseret og atter ses som det helt centrale i den pædagogiske praksis.

Sådan leger vi, vi leger legen, at det er noget nyt, som vi skal lære, altså at lege igen!

🙂🙂🙂🙂🙂

8.5.2018 Skyld?

DEBAT: Politikerne har glemt, at opdragelse også er et spørgsmål om at etablere gode rammer for børns hverdag. Det er derfor tid til at stoppe med at skyde skylden og ansvaret på forældre, skriver Anja Marschall, Sine Grumløse og Pernille Juhl.

https://www.altinget.dk/social/artikel/forskere-indret-samfundet-i-boernehoejde-og-stop-med-at-tale-om-daarlig-opdragelse#.Wurumk6YNu0.linkedin

Indret samfundet i børnehøjde? se mere på ovenstående link.

Det er ikke forældrenes skyld at børnene mangler opdragelse.

Ikke forældrenes skyld
Hverdagslivet anno 2018 er komplekst, og børn såvel som voksne søger at balancere mange ting og forhold i løbet af en dag i deres sammensatte hverdagsliv.

Størstedelen af dagen er børn og forældre ikke sammen. I mange familier er børn og forældre endog kun sammen hver anden uge eller mindre. Der er altså mange andre forhold udover forældrene, som har betydning for, hvordan man lærer at opføre sig som barn.

Når regeringen lægger op til, at vi skal: ”[…] debattere og reflektere over, hvordan vi opdrager vores børn, hvilke værdier der er vigtige at give dem, og hvordan de får redskaber, så de kan indgå i fællesskaber fra daginstitution til skole, fritidsliv og videre i livet". Så er det en noget snæver forståelse af, hvad der har betydning for, hvordan man gebærder sig som menneske.

Det er i høj grad også en løftet pegefinger til forældre, hvis børn ikke formår at indgå i skolens og børnehavens fællesskaber på en – for regeringen – tilfredsstillende vis, uden at der samtidig sættes fokus på, hvordan børnene forventes at indgå.

Derfor skal opdragelse ses i et større perspektiv :0)

7.5.2018 Legende let!

https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-legebaseret-laering-kan-give-succes-i-skolen-og-resten-af-livet?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=f58f4ff813-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-f58f4ff813-240015293

Nu kan du lege hele dagen lang, så bliver dit barn dygtig i skolen :0) se blot på ovenstående link.

🙂🙂🙂🙂🙂

 

Inddragelse i legen stimulerer barnets lyst til udforskning og opdagelse. Det motiverer barnet til at mestre omgivelserne samt fremmer fokus og koncentration. 

 

Det giver også barnet mulighed for at engagere sig i fleksible og højere niveauer af tænkningsprocesser, der bliver anset for altafgørende for skolebørn i det 21. århundrede; blandt andet spørgende processer som:

 

  • Problemløsning
  • Analysering
  • Evaluering
  • Anvendelse af viden og kreativitet

 

Leg fremmer også en positv holdning til læring som:

 

  • Fantasi
  • Nysgerrighed
  • Entusiasme
  • Vedholdenhed

 

De læringsprocesser og færdigheder, som fremmes gennem leg, kan ikke reproduceres gennem udenadslære, hvor der lægges vægt på at huske fakta.

 

Legens undersøgende og udforskende egenskaber bliver understøttet gennem lærernes og børnenes sociale interaktioner.

 

leg er godt

mere leg er bedre