6.5.2018 Bruce Perry, en model til forståelse af hjerne og sind

5.5.2017 Når man vil starte op på noget nyt i institutionen?

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2018/04/3-gode-raad-fra-lederen/

3 gode råd fra lederen

Du finder meget mere på ovenstående link, selvom her kommer overskrifterne:

1) Ting tager tid

2) Man tjener på den lange bane

3) Arbejdsmiljø og faglighed hænger sammen

Det gælder forholder sig på samme måde for alle former for tiltag i institutionen.

4.5.2018 Børns rettigheder/Grundlovsdag for børn.

http://boernenesgrundlovsdag.dk/boernenesgrundlovsdag.dk.html

Du kan se meget mere om børns rettigheder og Grundlovsdag for børn på ovenstående link.

Der er også forskellige aktivitets forslag, samt muligheder for at lave egne arrangementer.

🙂🙂🙂🙂🙂

3.5.2018 Syng med:0)

https://bupl.dk/artikel/guide-saadan-synger-i-med-boernene/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Sådan synger i med børn.

Sang kan få et ulykkeligt barn til at slappe af, et uroligt barn til at styre sin motoriske udfoldelse, et vredt barn til at blive afbalanceret igen og meget mere. Syng til enhver lejlighed med børn, det afbalancere ubehag og samstemmer følelsesniveau, det giver aflad for det, der er svært, og det skaber umiddelbar glæde.

❤❤❤❤❤

2.5.2018 Børns leg

Professor i leg forelæser om legens poesi

Helle Marie Skovbjerg holder sin første officielle forelæsning som professor på Designskolen Kolding tirsdag den 1.maj. Den kommer blandt andet til at handle om de mange poetiske perspektiver, der findes i leg.
 
Lidt som med Reggio Emilias motto: et barn har 100 sprog, men bliver berøvet de 99. Æstetisk læring, musisk aktivitet, og nu poetiske perspektiver i leg, det er meget smukt alt sammen. 
🙂🙂🙂🙂🙂

1.5.2018 Arbejdernes internationale kampdag!

Arbejdernes internationale kampdag fejres hvert år den 1. maj med demonstrationer i de største byer. Den 1. maj er for nogle en halv til en hel fridag, og andre har ikke fri. Dette bestemmes af de overenskomster der er imellem arbejdstager og arbejdsgiver.

Tanken om at bruge en proletarisk fridag som middel til opnåelse af otte timers arbejdsdag opstod først i Australien. Allerede i 1856 besluttede landets arbejdere at holde en fridag med møder og festligheder som manifestation til fordel for otte-timers-arbejdsdagen. De valgte den 21. april til denne festdag. Til at begynde med tænkte de australske arbejdere kun på at holde den fest i 1856, men denne første festdag gjorde et så stærkt indtryk på det australske proletariat ved den opmuntring og agitation, som kom til udtryk, at de besluttede at gentage festen hvert år.

De amerikanske arbejdere var de første til at følge eksemplet. De fastslog i 1886, at 1. maj skulle være dagen, hvor alt arbejde skulle standses. På denne dag forlod 200.000 arbejdere deres arbejde og krævede otte-timers-arbejdsdag. Regeringens forfølgelse forhindrede i nogle år en gentagelse af denne manifestation. Men i 1889 valgtes den 1. maj 1890 som dato for den årlige festdag.

https://da.wikipedia.org/wiki/Arbejdernes_internationale_kampdag

Det er en dag med historisk betydning :0)

30.4.2018 Timevis af leg!

Børn har en udholdenhed som professionelle atleter
Kilde: 
 
26 april 2018/videnskab.dk

Børn kan løbe og lege i timevis uden tilsyneladende at blive særligt trætte, mens de voksne har brug for konstante pauser.

Det er ikke så underligt, for faktisk har børn en udholdenhed som professionelle atleter, konkluderer et fransk/australsk studie.

 

Det er da fantasktisk, at børn kan blive ved i timevis. Måske kan voksne blive så inddraget i børns leg, blive optaget af og blive ved længe, når de er sammen med børnene?

🙂🙂🙂🙂🙂

29.4.2018 Hoppeline

http://hoppeline.dk/sund-paedagogik

Inspiration til sundhed, tag skeen i egen hånd, og gør noget for at leve sundere :0)

se mere på ovenstående link, der er noget at hente indenfor mad, motion og pædagogik.

🙂🙂🙂🙂🙂

28.4.2018 Hvordan bliver vi sundere?

Nye anbefalinger for mad, måltider og sundhed 

Mad er ikke bare føde, men også et element i velvære, nydelse og fællesskab. Fem ministerier har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til regeringen om mad, måltider og sundhed, og nu ligger disse klar til brug.

https://vicekosmos.dk/nyheder/nyhed/artikel/nye-anbefalilnger-for-mad-maaltider-og-sundhed/

Pædagogiske overvejelser over det gode måltid, hvordan barnet får gode vaner omkring mad og måltider. Det er også et anliggende for Marte Meo.

🙂🙂🙂🙂🙂

I det velvære, nydelse og fællesskab, det drejer sig om samspil, og godt samspil og god kontakt, det er det Marte Meo hjælper på vej.

27.4 2018 Sund mad?

Fakta

Danskere med kort uddannelse udgør en stor del af den voksne befolkning, da omkring 60 % af de 30-69 årige har en kort uddannelse som højeste fuldførte uddannelse19.

Fra 2011 til 2014 er det sket en fordobling (12 til 24 %) i andelen af børn, der spiser usundt, og som har forældre med kort uddannelse. Andelen af børn, der spiser usundt, og som har forældre med lang uddannelse, er faldet fra 14 til 11 % i samme periode20.

Der er 81 % flere overvægtige blandt børn og unge af forældre med kortuddannelse i forhold til, hvis forældrene har en lang uddannelse21.

68 % voksne (25-64 år) med grundskole som højeste fuldførte uddannelse er overvægtige, mens 38 % med lang videregående uddannelse er overvægtige22.

32 % voksne (25-64 år) med grundskole som højeste fuldførte uddannelse har et usundt kostmønster, mens det gælder 5 % af dem med lang videregående uddannelse23.

Hentet fra: https://vicekosmos.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/publikationer/andres_materiale/Advisory_Board_rapport_mad_april_2018.pdf

 

Advisory Board er et vigtigt tiltag for at øge børns muligheder for sund mad.

Fakta om børn

4,2 % danske børn (7-12 år) er svært overvægtige1

Hos børn og unge med svær overvægt (gns. alder på 11 år) har:

  • 50 % begyndende eller reelt forhøjet blodtryk2

  • 50 % søvnapnø3

  • 31 % for meget fedt i leveren4

  • 27 % forhøjede kolesteroler5

  • 14 % forstadie til type 2-diabetes

    (dette gælder både overvægtige og svært overvægtige)6

    Der er i voksenalderen en sammenhæng mellem ovenstående risikofaktorer og hjertekarsygdomme og type 2-diabetes – og dermed øget sygelighed og dødelighed7.

Så der må gøres noget, det er skræmmende at så mange lever usundt allerede som barn.

Børn i Danmark dør ikke af sult, men måske af fejlernæring !!

26.4.2018 Spændende konference:

25. maj 2018

 

Hvad skal pædagogers og forældres samarbejde handle om i børns tidlige år? 

Kom og bliv klogere på aktuel forskning, der på forskellig vis undersøger, hvordan samfundsmæssige tendenser og idealer får betydning for samarbejdet mellem pædagoger og forældre, og hvad de forventer af hinanden og børnene.

https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/konference-paedagogers-og-foraeldres-samarbejde/

 

Der er meget arbejde med at udbrede forskning til mennesker. Noget af det Marte Meo kan, det er at omsætte viden og forskning til de varme hænder, dem der arbejder direkte med mennesker.

🙂🙂🙂🙂🙂

25.4.2018 Diagnose eller opdragelse?

Hvornår skal der stilles en diagnose, og hvornår skal der opdrages?

Temadag med cand. mag. Ann-Elisabeth Knudsen og cand. psych. Rikke Yde Tordrup

Temadagen handler om de børn, som f.eks. larmer meget, er urolige, vil styre andre, ikke deltager i fællesaktiviteter, og som er involveret i mange konflikter eller modsat er meget stille og passive. Og hvor du bliver i tvivl om, hvad årsagen kan være: Har barnet ADHD, er det måske særligt sensitiv eller kan det være opdragelsen - eller mangel på samme? 

 

Spændende temadag om et stort spørgsmål.

Det er ikke et spørgsmål Marte Meo stiller. I Marte Meo ses udelukkende på, hvad der kan ændres i samspillet mellem barnet og barnets voksne. Det betyder at årsagen til problemerne ikke får vægt, men at fokus rettes mod, hvad kan der gøres for at hjælpe og understøtte barnet. Dvs barnet får hjælp til bedre samspil, kald det opdragelse, dannelse eller noget helt andet, har det et navn, så må det være naturlig udviklingsstøtte.

🙂🙂🙂🙂🙂

Marte Meo forløb med børn, der ses som larmende og urolige eller ses som meget stille og passive,  kan bruges til at retningsvise, hvor bekymrende barnets adfærd egentlig er, og hvad der kan gøres for at give barnet bedre muligheder for sin adfærd.

25.4.2018 Marte Meo på Byageren i Rudersdals kommune:

http://vpt.dk/2-marte-meo-i-praksis

På Byageren bruger man metoden Marte Meo, 4 medarbejdere på Byageren er uddannede Marte Meo terapeuter, der har fokus på det gode samspil - på at se på det, der lykkes mellem medarbejdere og borgere. Man lærer af at se det, der lykkes for en, er filosofien bag metoden, der er video baseret. 

- Hvis nu jeg for eksempel skal forklare dig hvordan du kommer til København herfra og jeg så starter med at sige, at når du kommer ud til indkørslen, så skal du ikke dreje til venstre og bagefter, når du kommer op til krydset, så skal du ikke dreje til højre. Hvis jeg fortæller dig hvad du ikke skal - så bliver det svært, forklarer plejecenterleder Jane Hald

Marte Meo metoden peger på hvad der gøres godt i samspillet mellem borger og medarbejder og giver konkrete anvisninger til det, der fungerer, frem for korrektioner. Metoden har fokus på at skabe en god følelsesmæssig stemning, sætte ord på egne forventninger, anerkende initiativer og følge initiativer.

- Rigtig mange medarbejdere bliver jo magtesløse, når de vil gøre noget godt og hjælpe - og borgeren så slår dem - det giver en stor magtesløshed. Det gode ved Marte Meo er, at man får et redskab, hvor man kan hjælpe borgeren og hun bliver glad, så man får et godt samspil, siger Jane Hald.

🙂🙂🙂🙂🙂

24.4.2018 Psykologformand

https://www.altinget.dk/artikel/psykologformand-boern-laerer-ikke-bedre-fordi-de-piskes-til-det?ref=newsletter&refid=27390&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

 

Af Eva Secher Mathiasen
Formand, Dansk Psykolog Forening 

Når jeg kigger på uddannelsessystemet, som det ser ud i dag, slår det mig, hvor enøjet systemet ser på børnene og de unges tilblivelse som mennesker. I hvert fald ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv.

Hele vejen op gennem folkeskolens klasser har vi skabt et system, som lægger en del vægt på at veje, teste, analysere og evaluere vores børn. Deres faglige præstationer forstås.

Logikken beror tilsyneladende på en antagelse om, at det, vi måler, får vi mere af. Og det er såmænd heller ikke skudt helt ved siden af. Problemet er snarere, at vi mister noget andet i farten, som er vigtigere, lige nu, at få mere af.

Mulighed for og støtte til fordybelse er en afgørende forudsætning for, at mennesker kan tilegne sig ny viden, nye kompetencer og erhverve sig færdigheder til at sætte det hele i spil på en kreativ, kritisk og værdiskabende måde, der er gavnlig for os alle sammen.

Man kan gå så langt som til at sige, at det må være endemålet med uddannelsessystemet: at danne befolkningen. Til at være arbejdskraft såvel som samfundsborgere. Til at være bærere af værdier, holdninger og handlinger, der udvikler os som individer og som samfund. Og til at trives i den tilværelse vi får og skaber for os selv.

Starten på artikel i Altinget, se mere på ovenstående link.

Eva Secher Mathiasen kan ikke have mere ret, end at vi ønsker børn, der udvikler sig som individer i samfundet, til at være arbejdskraft såvel som til samfundsborgere, og at børnene trives i den tilværelse vi får og som vi er medskabere af.

🙂🙂🙂🙂🙂

23.4.2018 Debat indlæg i Politiken

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6459627/Mine-pædagogkolleger-løber-rundt-med-et-stadig-mere-anstrengt-smil.-Flere-har-grædt-overfor-mig

Madfar i daginstitution:Mine pædagogkolleger løber rundt med et stadig mere anstrengt smil. Flere har grædt overfor mig

Det er fortvivlende at se mine pædagogkolleger bukke under for dårlige vilkår, der forhindrer dem i at nå alle børnene. Nu må nok være nok

 

Interessant debatindlæg i Politiken, se mere på ovenstående link.

🙂🙂🙂🙂🙂

se mere Marte Meo på andre sider

Der er flere fortællinger om andre perspektiver