22.4.2018 Blachman?

Alexander von Oettingen:Blachmans tv-program er et pædagogisk overgreb

Thomas Blachmans DR-program om skolen viser en forfører, der intet ved om skolen. Det er pædagogisk idioti, mener Alexander von Oettingen.

https://skoleliv.dk/debat/art6456481/Blachmans-tv-program-er-et-pædagogisk-overgreb

Det er besønderligt, at Blachman pludselig skal være lære for en 8. klasse, hvilke kompetencer har han for at kunne varetage den opgave, og hvordan kan det være, at det skal sendes ud til hele den danske befolkning, hvordan han behandler eleverne, tager snakke med dem enkeltvis, råber ad dem i timerne osv. :0(

 

21.4.2018 Sprog?

Nomineret til lærerpris: »Her har vi ikke 17 procent tosprogede elever. Vi taler 45 forskellige sprog«

I Svendborg har alverdens sprog fået en ambassadør i fransklæreren Gro Caspersen. Eleverne skal være stolte af at kunne sprog – hvad enten det er arabisk eller fransk, siger læreren, der er en af de nominerede til Politikens Undervisningspris.

https://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/art6448716/»Her-har-vi-ikke-17-procent-tosprogede-elever.-Vi-taler-45-forskellige-sprog«

Flot af Gro Caspersen, der er nomineret til Politikkens Undervisningspris, se mere på ovenstående link.

🙂🙂🙂

20.4.2018 Dagtilbud

Forskning udgør ikke hele fundamentet
Det er godt at lade sig inspirere af forskning, men dagtilbud og skolers udvikling kan ikke kun funderes på det. Kittet er normer og værdier.

Livsnerven i danske dagtilbud skal være et børnesyn, hvor det at være barn har en værdi i sig selv.

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/rasch-christensen-livsnerven-i-skolens-boernesyn-er-vaerdier-ikke-viden#.WsMrwPYz3XM.linkedin

Dannelse er ikke noget nyt, heller ikke i dagtilbud. Kittet normer og værdier ændrer sig løbende. Heldigvis ser det ud til, at i den ny dagtilbudslov bliver der plads til barnets eget initiativ = legen og den legende indstilling.

🙂🙂🙂🙂🙂

19.4.2018 Diagnoser og børn

Antallet af børn, der får diagnoser som ADHD, autisme og angst, er steget voldsomt. På fem år steg antallet med 44 procent. Men diagnoserne hjælper ikke børnene. Tværtimod spænder de ben for den hjælp, børnene har brug for, mener psykolog Henning Strand, der har arbejdet med børn med udfordringer i næsten 20 år.

https://www.zetland.dk/historie/sOZWkpyg-moBPZrb7-f43c8

Børn får diagnoser som aldrig før. Nogen gange er barnets miljø lettet når barnet får diagnosen, fordi der følger en anerkendelse med muligheder for hjælp. I artiklen mener Henning Strand dog, at børnene ikke får den rigtige hjælp, hjælpen afhjælper ikke problemet, fordi problemet ikke er barnet, men måske mere har noget med barnets miljø at gøre.

😙

18.4.2018 Larm

Larm er konsekvens af snævrere rammer

Rasmus Willig mener risikoen ved dårlige arbejdsbetingelser er mere ’dørkarmspædagogik’, hvor pædagogerne nærmest står i døren mellem to stuer og sørger for nogenlunde ro, fremfor at kunne udføre det pædagogiske arbejde, de gerne vil udføre.

»Når børnene ikke får den nødvendige opmærksomhed, fordi der er for få voksne, reagerer de ved at larme. Det fortsætter i skolen, og så siger politikerne, at nu må forældrene tage sig sammen. Men det er en helt forvrænget diskussion, for det, vi ser, er konsekvenserne af snævrere rammer for det pædagogiske arbejde,« siger Rasmus Willig.

https://bupl.dk/artikel/rasmus-willig-paedagogisk-arbejde-har-ikke-den-status-det-er-berettiget-til/

Dårlige arbejdsbetingelser for pædagoger risikere at fremme "dørkarmspædagogik", hvilket betyder at en pædagog har opsyn med flere grupper af børn, end der kan være i et rum, så børnene må larme rigtig meget for at blive set. Børnene fortsætter så med at larme, når de kommer i skole, og så bliver det pludselig forældrenes skyld, at deres børn larmer.

Derfor savner Rasmus Willig mere anerkendelse af pædagogisk arbejdes betydning.

17.4.2018 Selvskade

I modsætning til hvad mange af os tror – og sikkert godt hjulpet på vej af mediernes fremstilling – så er det ikke kun pigerne, der skader sig selv. Langtfra endda. Undersøgelsen viser nemlig, at selvskade forekommer ligeså hyppigt hos drenge som piger, men at pigerne holder hurtigere op med at skade sig end drengene.

https://seminarer.dk/nyheder/drenges-selvskade-er-intens/?utm_source=Seminarer+2017&utm_campaign=8446a2f544-Nyhedsbrev_2018_uge03_1&utm_medium=email&utm_term=0_e085228b8a-8446a2f544-98745297

Tabu omkring selvskadende adfærd, se mere i ovenstående link. Det er skræmmende læsning.

Det er godt at få hjælp til at tale om følelser, er godt Marte Meo princip er at sætte ord på følelser, og i forhold til drenge så hjælper det også at gøre noget samtidig, fysisk aktivitet hjælper ordene på vej.

 

16.4.2018 Hjælp til børn?

Omkring 2.650 børn med underretninger om overgreb fik ingen hjælp fra kommunen

45 procent af børn med gentagne og grove underretninger om blandt andet seksuelt misbrug eller vold fik ingen hjælp fra kommunen, viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik baseret på tal fra 2015. Omfanget overrasker eksperter, og Red Barnet betegner det som ’kommunalt omsorgssvigt’
 
Kedelig statistik for børn i 2015, det er forhåbentlig blevet bedre siden :0)

15.4.2018 Læs for dit barn hver dag

https://www.dr.dk/nyheder/indland/moedre-med-en-lang-uddannelse-laeser-oftere-hoejt-deres-boern

På ovenstående link kan man læse om vigtigheden af at læse for sit barn hver dag. Spændende om det skal inddrages i den nye lov for dagtilbud, at pædagoger skal lære forældre at læse for deres børn hver dag :0)

Ellers kan man få inspiration til at læse for sit barn på:

https://annelismortensen.wordpress.com/2017/09/02/laeseudvikling-fra-a-til-aa/

🙂🙂🙂🙂🙂

14.4.2018 Leg eller læring?

Styrk evalueringskulturen
Læringshistorier er et udbredt redskab til pædagogisk dokumentation til at udvikle barnets læring og pædagogens indsats og samtidig stimulere det enkelte barn.
Således taler denne bog også direkte ind i nogle af de målsætninger, der opstilles i den styrkede pædagogiske læreplan, der forventes at træde i kraft i sommeren 2018.

En læringshistorie indeholder en praksisfortælling fra hverdagen om det, barnet har lært, visualisering af tegn på læring, samt hvad det næste skridt i læringen er. Den følger således en bestemt struktur, men har særligt fokus på barnets egne fortællinger.
 

Fyldt med praksiseksempler

Bogen giver læseren en lang række praksiseksempler og fortæller om situationer, hvor børn forholder sig til omgivelserne på måder, der rummer muligheder for læring. Den sætter læring i relation til at opbygge barnets identitet som lærende, og den sætter fokus på den voksnes evne til at skabe muligheder for, at barnet oplever sig selv som lærende.

 

 

Hov, hvor blev legen af? barnets eget initiativ? og hvad med dannelse?

 

13.4.2018 Bruce Perry citater:

Babies needs quantity of quality time

It takes a village to raise a child and it takes a village for a caregiver to raise a child. Social isolation is terrible for a caregiver.

https://www.youtube.com/watch?v=IEErr-qB6S4&feature=youtu.be

🙂🙂🙂

 

Babyer har brug for masser af kvalitetstid.

Der skal en hel landsby til at opfostre et barn og der skal en hel landsby til for at en omsorgsperson kan opfostre et barn. Social isolation er frygtelig for en omsorgsgiver.

Det vil sige, der skal være et stort netværk for at hvert barn får den bedste opvækst, omsorgspersoner i barnets nærmiljø skal have mulighed for støtte fra mange forskellige andre.

På den måde sikres barnet mange timers kvalitetstid.

12.4.2018 Ny bog fra Dansk pædagogisk forum:

Du og barnet

Frederik på 3 år sidder ofte for sig selv og leger, mens han i smug kigger på de andre børn. Dette er ét af mange eksempler i bogen - som også giver svar på, hvordan voksne kan hjælpe. Hvad siger vi til Frederik, når han sidder alene i sandkassen? Hvordan kan vi møde børn på måder, der styrker deres selvværd, sociale kompetencer og trivsel? Hvordan kan voksne skabe gode relationer, så barnet lærer at håndtere sine egne følelser og hvile i sig selv? Oplagt til pædagoger, lærere og alle andre, der har kontakt med børn i hverdagen. Skrevet af en af Nordens mest fremtrædende psykologer. 

Man kan også lære Marte Meo metoden. Den handler om konkrete måder at styrke selvværd, sociale kompetencer og trivsel for alle.

🙂🙂🙂🙂🙂

11.4.2018 Perspektiv på barnet?

Fra Dafolo: Uddannelse i det 21. århundrede

Hvordan frembringer vi motiverede og engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens uforudsete udfordringer?

Den 22. maj i Horsens og den 23. maj i Brøndby står den amerikanske uddannelsesekspert Charles Fadel klar til at besvare netop det spørgsmål!

 

Tja, apropo ovenstående, hvordan undgår vi at ødelægge barnets naturlige nysgerrige og legende tilgang til livet :0)

🤔

9.4.2018 Kronik

Hvor meget kontrol skal vi tage som forældre? Leg er afgørende for barnets udvikling

https://politiken.dk/debat/kroniken/art6413072/Leg-er-afgørende-for-barnets-udvikling

Leg er afgørende for barnets udvikling, hedder det i kronikken. Så nu er der nok nogen, der bliver lidt forvirrede. For i den sidste tid har der ellers været fokus på curling forældre, at de tager for lidt styring i opdragelsen af deres børn. Så hvad skal forældre gøre, for at gøre det bedste for deres børn. Når det som forældre til alle tider har haft, som det højeste mål for opdragelsen, barnets bedste liv, det ændre karakter fra dag til dag. 

Den ene dag skal der styres mere, næste dag skal der leges mere.

Det handler selvfølgelig om balance. Balance i at veksle mellem forskellige aktiviteter sammen med barnet. At have tid sammen, til at ville være sammen, både når der er opgaver, der skal løses, og når der er oplagte muligheder for andre aktiviteter. Men allermest balance i at det at være sammen, det skal føles rart, både når der er opgaver, der skal løses (som man også gerne må anstrenge sig for at løse), og når der er oplagte muligheder for at være sammen om andre aktiviteter.

At følge og at lede barnet, 2 gode Marte Meo principper. Opdragelse af barnet handler om at balancere mellem at følge og at lede barnet. Den legende indstilling kan sagtens være gennemgådene i opgave såvel som i andre aktiviteter. Vi kender det nok fra os selv, opgaver kan være tunge, og tyngden kan være enorm, eller det kan føles som en leg. Kan vi give børnene den gave, at det der nødvendigvis må gøres, det føles som en leg, så er vi et godt skridt på vejen til barnets bedste liv.

❤❤❤

April

men ikke aprilsnar, der er godt nok flere andre sider!