Det er for første gang nogensinde blevet lovfæstet, at legen er et afgørende element i det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Den nye dagtilbudslov er fremsat, og forsker Andreas Rasch-Christensen og BUPL ser det som en sejr.

 
Legen får lov til at fylde mere i den nye dagtilbudslov, det er godt for børnene i dagtilbud. For at give udviklingsstøtte til leg kan man følge barnets initiativ, et Marte Meo princip.
🙂🙂🙂🙂🙂