31.12.2017 Sidste dag i året :0)

I aften er det nytårsaften, den sidste i dette år, så tak for året der gik, for åbent at lytte, at dele, at reflektere for bedre samspil og kontakt.

Ønsker alle et godt og lykkebringende nytår

❤❤❤❤❤

Glæder mig til at ses, høres, mødes igen i det nye år 2018

30.12.2017 Curling børn

Børnemagtsveteraner-Hvor-er-curling-børnenes-oprør

https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/art6266346/Børnemagtsveteraner-Hvor-er-curling-børnenes-oprør?utm_campaign=politiken-mad&utm_content=28-12-2017&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Når der er det vi kalder curling forældre, så må der nødvendigvis også være curlingbørn. Dem kan man læse mere om i ovenstående link.

I artiklen er der efterspørgsel på curlingbørnenes oprør/eget initiativ, hvor blir det af? sammenlignet med tidligere generationers egne vilkår og virketrang for at ændre verden/gøre verden til et bedre sted. 

Der har altid være generationer, der synes noget om andre generationer, -virker uforstående overfor deres adfærd, -mener noget om deres mangler, -holder på egne strategiers gyldighed osv. Der er sikkert også noget rigtigt i, at curlingbørnene mangler initiativ til at gøre verden til et bedre sted. Men tænk om de selv har et andet perspektiv på verdens beskaffenhed, -tænk om de er vokset op med en forventning om, at verden er der andre, der ordner, eller -den er god som den er -set fra deres synsvinkel.

29.12.2017 Om opdragelse

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art6265423/Børneminister-der-selv-er-en-curling-mor-vil-have-os-alle-til-at-tale-om-opdragelse

Curling er en sport, og et begreb der bliver brugt om forældre, der opdrager på en bestemt måde. Set fra offentlig mening, så er det et nedladende udtryk, der dækker over forældres manglende styring og konsekvens i opdragelse af deres børn.

I ovenstående link kan man læse om Mai Mercados personlige tilgang til opdragelse, samt at hun ønsker at sætte en debat om opdragelse i gang. 

🙂🙂🙂🙂🙂

Uanset hvad man kaldet det, er det glædeligt med debat om opdragelse og dannelse. 

Herunder lidt om danskernes mening om børn fra Megafonmåling:

Hvad er opdragelse, hvad er diagnoser, hvad er dannelse, og hvor vil vi hen med børnene?

28.12.2017 Diagnose eller opdragelse?

https://seminarer.dk/arrangementer/diagnose-eller-opdragelse/

Hvad er årsag, og hvad er virkning, når der er tale om barnets socialt uacceptable adfærd, Vil du vide mere om emnet, så kan man tilmelde sig ovenstående temadag.

Uanset om den socialt uacceptable adfærd bunder i diagnose eller opdragelse, kan der altid ses på, hvilket samspil den uacceptable adfærd optræder i, og om samspillet er tilstrækkeligt udviklingsstøttende. Et Marte Meo forløb kan se på dette, og støtte til bedre samspil.

🙂🙂🙂🙂🙂

27.12.2017 Børn med stress?

https://seminarer.dk/arrangementer/traumebehandling/

Ved dette seminar(se ovenstående link), kan man få redskaber til at hjælpe børn tilbage til selvregulering og balance, efter traumer eller stress.

Metoden til at genoprette selvregulering og balance aktivere kroppens egne helende resourcer. Tilgangen hedder: somatic experiercing, og den styrker barnets glæde og mestring gennem leg og kropsorienterede redskaber.

🙂🙂🙂

26.12.2017 Endnu en juledag, den anden

I dag er det så anden juledag :0)

Kedsomhed findes overalt, og heldigvis for det. Det kedelige perspektiv er, at julen næsten er ovre nu, at hverdagen begynder igen. Skolerne starter endnu ikke, og skolebørnene har ferie lidt endnu, helt til næste år! For førts kommer nytår, og det kræver endnu mere venten, på nytårsaften, på at klokken slår 12 osv....

❤❤❤❤❤

Så endnu et par dage med dette år og mere venten, eller godt samspil i familier eller mellem venner :0)

25.12.2017 Dagen derpå!

Så blev det dagen derpå :0)

Alle dem der ventede på juleaften, og som synes, der var ulidelig længe til, de er forhåbentlig kommet godt igennem. Under alle omstændigheder, så er det i dag dagen derpå, spændingen er udløst, så hvis man stadig keder sig, så kan man jo, lige som i går, finde sammen og spille et spil, synge en sang, eller spise en pebernød og en clementin sammen, det er det julen handler om, godt og hyggeligt samspil.

❤❤❤❤❤

24.12.2017 Juleaften:0)

I aften er det juleaften, der er længe længe til...... synger vi 

Sådan har børn nok oplevet d.24.12. igennem mange år, og så kan man tale om at kede sig. Mens man venter er der nok mange børn, der siger: jeg keder mig! Det er faktisk en invitation til samspil, for barnet fortæller, at lige nu ved det ikke rigtig, hvad der er rigtigt at gøre, barnet fortæller, at det har brug for hjælp for at finde ud af det.

Så er det bare med at finde sammen om at vente. Hvad udfylder DU ventetiden med? snakke sammen, spille et spil, synge en julesang, forberede julemaden, pakke de sidste gaver ind eller andre hyggelige ting sammen.

Skal vi flette vores julehjerter sammen.......

❤❤❤❤❤

23.12.2017 Børns udvikling

https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/art5563185/Spil-på-iPad-kan-bremse-børns-udvikling

Brug af Ipad kan bremse børns udvikling, står der i ovenstående link mere om.

Egentlig er det ikke Ipad, der bremser barnets udvikling, det er manglen på en at være sammen med om at bruge Ipad. Sådan som det fremgår af artiklen, så overtager spil på Ipad barnets behov for stimuli i en negativ spiral, som barnet ikke selv kan stoppe. Derfor er det en god ide at begrænse brugen af den. 

Det der ikke fremgår af artiklen, det er at Ipad kan så meget andet, som voksne kan være behjælpelige med at gøre sammen med barnet, når de har en Ipad med. Der er faktisk daginstitutioner der bruger Ipad pædagogisk, og Ipad har mange muligheder, som børnene har stor glæde af at kende til, sammen med voksne, der selv ser muligheder for udvikling i brugen af den.

🤨🤨🤨

 

22.12.2017 Ældes?

https://videnskab.dk/krop-sundhed/smaaboern-tror-at-det-er-foedselsdagsfesterne-der-goer-os-aeldre?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=be3d3d280f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-be3d3d280f-240015293

Hvorfor bliver vi ældre? småbørn tror, at det er fødselsdagsfesterne, vi bliver ældre af, fremgår det af studie på ovenstående link. Tænk hvis det var så enkelt.

Studiet giver vigtigt indblik i hjernens udvikling og 3-5 årige børns tænkning, måden de danner årsagssammenhænge på.

🙂🙂🙂🙂🙂

 

21.12.2017 Retssikkerhed for børn med handicap

https://menneskeret.dk/nyheder/retssikkerheden-halter-boern-handicap-ikke-gaar-skole

Børn med handicap får ikke får tilstrækkelig undervisning, når der er problemer med inklusion. Børnene bliver ikke opfanget af systemet, når de begynder at udvise skoleværgring, pga for mange instanser er indblandet og afventer hinandens reaktioner. 

Hvad er skolevægring?

I rapporten 'Ret til uddannelse - Når børn med psykiske handicap ikke går i skole’ bruges begrebet skolevægring til at beskrive problematikken omkring børn med autisme og/eller ADHD, der ikke går i skole i længere perioder, fordi de ikke er i stand til det i det eksisterende undervisningsmiljø.
 
Skolevægring handler altså ikke om at ’pjække’ – børnene vil ofte gerne i skole, men de magter det ikke. Fra ovenstående link

Det er ligesom, når børn bliver anbragt eller når børn bliver syge i en længere periode, børnene får et slip i undervisning, så de får endnu sværere ved af følge med, hvis de kommer i skole igen. De får helt enkelt ikke sikret deres ret til undervisning og uddannelse.

20.12.2017 Magt og afmagt

file:///Users/annelismortensen/Desktop/Det%20er%20ikke%20magten,%20men%20afmagten%20der%20bekymrer%20mig%20-%20Dorthe%20Birkmose.webarchive

Dorte Birkmose udtaler og argumenterer på ovenstående link for, at det ikke er magten der bekymrer med derimod afmagten. Hun mener, det ikke er magten, der alene korumpere, men at det er, når man overvældes af afmagtsfølelse, at impulserne til at krænke andre opstår. Hvis man f.eks har større ansvar end indflydelse, som offentlig leder. Det er heller ikke mangel på viden, der forårsager afmagten. Afmagtsfølelse kan bearbejdes med faglig refleksion, så man får en forståelse af andre mennesker og derved bedre være i stand til at hjælpe.

Dorte Birkmose har iøvrigt udgivet en bog om forråelse.

Marte Meo er en måde at arbejde med faglig refleksion, bearbejde afmagtsfølelser i faglige fællesskaber på en struktureret måde.

 

19.12.2017 Curlingforældre

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6251539/Herude-lidt-nord-for-København-skælder-vi-ikke-vores-børn-ud?utm_campaign=politiken-eftermiddag&utm_content=15-12-2017&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

At være selvudnævnt curlingforælder kan man også læse mere om i ovenstående link.

Som selvudnævnt curlingforælder skælder man ikke sit barn ud, man beder barnet om at træde i karakter og udvise handlekraft. Man forhandler om valg af middagsmad og debatere gerne i offentligt rum osv. 

Selvudnævnte curlingforældre bliver beskyldt for at curle for at kompencere for svigt på andre områder, men de svigter ikke ansvaret for at skabe et økonomisk og trygt rum for børnene til udfoldelse og personlig vækst. 

Alt sagt med et glimt i øjet, humoren er velvalgt til at få øje på andre perspektiver på gængse synsvinkler på opdragelse og dannelse i tiden ;-)

18.12.2017 Frygt

https://www.mm.dk/artikel/frygt-en-noedvendig-kur-mod-irrationelle-beslutninger?ref=newsletter&refid=8&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=

Frygt er en naturlig følelse, i ovenstående artikel handler det om tiltro til videnskabelige argumenter for f.eks HPV vaccine, i modsætning til offentlige medier. 

Hvad skal vi tro på, hvem har ret, hvad er sandheden, får frygt os til at være irrationelle.

Alt sammen spørgsmål som kan besvares på mange forskellige måder, alt efter synsvinklen. Grundlæggende så er vi alle født med at kunne føle frygt, og måden vi håndtere vores frygt på er individuel. Når medierne fortæller historier om noget, der er gået galt, så identificere vi os med personerne i historien. Det får os til at reagere med frygt for eller får os til at lægge afstand til eks HPV, uanset om der er videnskabelige argumenter for samme. 

Marte Meo projekt

mappe med materialer til udvikling af sociale kompetencer 0-3 år