26.11.2017 Forsknig, politik og sundhed

Bundlinje - ikke sundhed - er i fokus

Torben Jørgensen mener, at politikerne i højere grad burde kontrollere virksomhederne for at beskytte folkesundheden. 

»Det er til en vis grad lykkedes over for tobaksindustrien, for eksempel ved at forbyde reklamevirksomhed i det offentlige rum, men der er lang vej endnu. Overvægt og kroniske sygdomme skyldes produkter som tobak, alkohol og sukker, der fabrikeres af få store virksomheder,« siger Torben Jørgensen og fortsætter:

»Lidt provokerende kan man sige, at der kun er en overordnet grund til, at vi har så mange overvægtige og kronisk syge i mange lande: Regeringers manglende evne til eller interesse i at kontrollere disse virksomheder, som ikke er sat i verden for at sikre folkesundheden, men for at tjene penge til aktionærerne.«

Det samme gælder for al forskning, der skal være nogen, der har ansvar for at vurdere, om der er andre interesser end dem, der umiddelbart er synlige, som har indflydelse på resultater og konsekvenser af den opnåede viden.

 

25.11.2017 Kvalitet i dagtilbud?

INSPIRATION TIL AT UDVIKLE KVALITETEN I DAGTILBUD - FRA POLITISK VISION TIL PÆDAGOGISK PRAKSIS

Publikation, august 2016

Inspirationsmaterialet er udviklet på baggrund af et kommunesamarbejde og andre faglige arrangementer. Formålet er at dele viden på tværs af kommuner og fastholde fokus på, hvordan arbejdet med kvalitet i dagtilbud kan understøttes af politikere, forvaltning og ledere. KL vil gerne inspirere til at få løftet dagtilbud endnu mere ind i den politiske dagsorden i kommunerne, og til at kvalitetsarbejdet understøttes af alle parter.

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Dagtilbud/Materialer/

Der er mange om at ville noget med kvalitet i dagtilbud, der bliver forsket som aldrig før, og af ovenstående kan vi se, at det har politisk bevågenhed.

Er det til børnenes bedste? er det for forældrenes gode samvittighed? er det for at sikre arbejdsmarkedes fleksibilitet? er det et økonomisk perspektiv på fremtiden? eller er det mere en oppe i tiden ting, at vi fokusere på kvalitet, uden helt at være enige om, hvad vi forstår ved kvalitet i dagtilbud.

Hvor mange voksne pr barn, hvilken uddannelse skal de voksne have, hvordan med de fysiske rammer, hvilke mål har vi for børnene på kort og på lang sigt, må børnene lege (uforstyrret), eller skal de lære at læse og skrive, inden de skal i skole.

24.11.2017 Forskning og Marte Meo

Marte Meo er en pædagogisk metode, der kan omsætte teorier, viden og forskning til praksisnær og anvendelig pædagogik. Det handler om at se pædagogikken i teorier, så de bliver anvendelige for praktikere. Det er ikke nok at forstå en teori og at have viden om, hvis man handler ligesom før, man fik viden om og kendskab til teorier.

Marte Meo kan omsætte viden til praksis, dokumenteret inden for ældreplejen se sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-marte-meo-metoden, hentet 2.4.2017. 

 

23.11.2017 Samspil

Den mindste enhed er to personer, når vi taler om samspil. Marte Meo er en metode til at se på samspil mellem mennesker, for at optimere og udvikle naturlige kompetencer. Barnet, der bliver mødt med naturligt udviklings støttende samspil, vil udvikle tryg tilknytning, en sikker fornemmelse af sig selv og et handleberedskab i forhold til problemløsning - mentalisering.

🙂🙂🙂🙂🙂

22.11.2017 Forskning 2017

FORSKNINGSDATABASE

Kvalitetsvurderet forskning på nb-ecec.org

Hvert år får EVA i samarbejde med det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet kortlagt og kvalitetsvurderet de skandinaviske studier, der er udgivet inden for dagtilbudsområdet. Samtlige kvalitetsstudier fra forskningskortlægningen finder du i databasen The Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

En skandinavisk forskergruppe kvalitetsvurderer de enkelte studier. Kun forskning af god kvalitet tages med i forskningsdatabasen. 

I forskningsdatabasen finder du resumeer af forskningen. Og de studier, der er offentligt tilgængelige, linkes der direkte til. Du kan søge på bl.a. temaer.

 

Databasen er udviklet i et samarbejde mellem EVA, det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet.

Magasinet Bakspejlet formidler et udvalg af de studier, som databasen rummer.

 

Det vi ikke ved om, det kan vi søge efter viden om, på ovenstående link ;-)

21.11.2017 Bog af Søren Hertz

Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? De spørgsmål stilles ofte, når børn og unge ikke trives. Børn og unge er imidlertid ikke problemet. De viser problemet. Social udsathed, afmagt og oplevelser af forkerthed kan få fænomener til at fremtræde psykiatrisk. En god bog at blive klog af.

🙂🙂🙂

20.11.2017 Positiv ledelse

Positiv ledelse handler blandt andet om:

- at kunne vente og se

- at se perspektiver på andres initiativer

- at være åben for andres måder at handle på

- at holde fast i, at sammen opnår vi bedre resultater

- at der er mange veje til at lykkes

- at dele vejen med nogen er en lykke

- at målet i sig selv er at komme lykkeligt igang

 

Slut på denne uge perspektiver

Du finder meget mere på andre sider