Samspil mellem individ og samfund set med Carsten Pedersen på professionsdag BUPL Nordjylland

19.11.2017 Samspil

Samspil mellem mennesker er en forudsætning for udvikling af kommunikation og sprog.

Udvikling af kommunikation og sprog er båret af den kultur og det miljø mennesker befinder sig i.

 

18.11.2017 Kommunikative kompetencer

Mennesker bliver født med kommunikative kompetencer, 20 min gammel kan vi spejle, vende hovedet væk, eller tage øjenkontakt, det er helt naturligt.

Børn lærer at tale det sprog, der tales omkring dem. Allerede fra før fødslen kan barnet høre -sin mors stemme -lyde fra omgivelserne eks musik.

For at blive ved med at kommunikere og udvikle sprog, er det afgørende, at der er nogen, der italesætter barnet og ingår i dialoger med barnet.

-sætte ord på, er et godt Marte Meo princip, i grunden det sammen som -at benævne.

17.11.2017 At benævne

Et godt Marte Meo princip, at benævne, udvikler børns sprog:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/vil-sprogindsats-i-boernehaven-skabe-flere-moensterbrydere?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=0c2ccfa10d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_17&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-0c2ccfa10d-240015293

Vil sprogindsats i børnehaven skabe flere mønsterbrydere?

Resultaterne af en sprogindsats med mere end 6.000 3-6 årige børn i danske dagtilbud er for nylig udgivet i det videnskabelige tidsskrift Child Development. Resultaterne deler forskere.

Nogle forskere mener, at sprogindsatsen kan give flere børn mere opbakning til sprog, som børn fra ressourcestærke hjem allerede får.

»I Danmark er der ikke nok fokus på sprogudvikling og begyndende forståelse for skriftsprog i dagtilbuddet. Vi skal droppe frygten for at lege med sproget inden skolestart, for vores undersøgelser tyder på, at det styrker børnene. Både børn fra de ressourcestærke og ressourcesvage hjem,« siger Dorthe Bleses, der er professor ved Trygfondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.

Dion Sommer, der er professor i børnepsykologi ved Aarhus Universitet, kritiserer i en ny bog sprogindsatsen. Han mener, at den »bygger på en indlæring af løsrevne elementer af sprog, og det skaber en overfladisk læring, hvor man kan måle små effekter, som formodentlig ikke varer ved,« siger han. Han uddyber:

 

»Indsatsen er styret af, om børnene kan svare på spørgsmål, der er defineret for pædagogerne på forhånd. Små børn lærer meget mere sprog i hverdagssituationer – når de spiser og tager tøj på, mens man sætter ord på. Man kan for eksempel sige, at de kan lære flere bevægelsesord, hvis de triller med en bold, end hvis de ser en bold,« siger han. På den måde mener han, at SPELL »overser, hvordan små børn dybdelærer.«

Formålet med indsatsen er at give børn, der ikke kommer fra ressourcestærke hjem, bedre opbakning til sprog og forbedre deres fundament for læring i skolen. Men Dion Sommer tror ikke på langtidseffekterne:

»Desværre tror jeg ikke, at indsatsen ændrer på ulighed mellem børn, selvom jeg ikke betvivler, at forskerne bag har haft de bedste intentioner,« siger han.

 Børn lærer noget hele tiden, i alle daglige situationer. Børn lærer det sprog, der tales i miljøet. Børn lærer også at kommunikere med de kommunikationskanaler, der bliver anvendt i miljøet, det vil sige: kropssprog, mimik, fagter, tegn, osv

🙂🙂🙂🙂🙂

16.11.2017

Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark

https://videnskab.dk/kultur-samfund/professor-om-oeredraen-behandling-uden-evidens-er-typisk-for-danmark?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=7b64ca892a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_16&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-7b64ca892a-240015293

Danske Regioner vil have bedre evidens for, at millioner af kroner til øredræn i småbørn er godt givet ud. Professor bemærker, at vi tit mangler evidens i sundhedsvæsnet.

 

Værdibaseret eller evidensbaseret sundhedsvæsen?

Rikke Søgaard henviser til, at Danmark i sammenligning med andre europæiske lande har noget nær en rekord i forskellige typer operationer med svag medicinsk evidens – en sammenligning, der bliver lavet i et projekt kaldet ECHO.

»I Danmark taler vores politikere om, at vi skal have et værdibaseret sundhedsvæsen med patientinvolvering og fælles beslutningstagning. Der er bare ingen, der diskuterer, hvorvidt det kolliderer med et evidensbaseret sundhedsvæsen, og om man kan have begge dele på samme tid.«

»Ultimativt handler et værdibaseret sundhedsvæsen om at udbyde det, der giver værdi for borgeren, mens evidensbaseret medicin handler om at udbyde det, som fagprofessionelle har fundet videnskabelig evidens for. Resultatet er ikke nødvendigvis det samme udbud. De 40 millioner kroner kan være givet godt ud i et værdibaseret sundhedsvæsen, også selvom de ikke er det i et evidensbaseret sundhedsvæsen,« bemærker Rikke Søgaard.

Hvad skal vi vælge, forskningsstøttede indsatser eller det vi synes giver mening. 

Inden for det pædagogiske område er det samme udfordring, skal vi vælge forskningsstøttede indsatser, eller det vi synes giver mening.

15.11.2017 Kærlighed og opdragelse

Dansk Pædagogisk Forum

Mobning og stress 

- kærlighed og opdragelse

Ja, livet er sandelig mangfoldigt, som overskriften antyder. Og vi vil gerne have mindre af de to første begreber og mere af de to sidste, eller hvordan? Vi præsenterer 4 helt nye bøger om forældre der elsker deres børn men glemmer at opdrage dem - og om at nedbringe stress hos sig selv - og om at modarbejde mobning. Kanonvigtige emner!

God læselyst, med venlig hilsen, Kjeld Rasmussen

Ud over de fire nye bøger, så er der også Marte Meo, som fremmer kærlige følelser og naturlig tilgang til opdragelse.

🙂🙂🙂🙂🙂

14.12.2017 Sårbare børn

INKLUSION?

Hård kritik: Kommuner pisker skoler til at sætte økonomi over sårbare børns tarv

Flere og flere kommuner stiller skoleledere i et valg mellem skolens økonomi eller hensynet til sårbare børn med for eksempel autisme. Det går i nogle tilfælde ud over børnene. Så hård lyder dommen fra professor Niels Egelund og flere andre.

Det er ikke altid de pædagogiske hensyn, men økonomien, der er styrende for de beslutninger, der bliver truffet Professor Niels Egelund

Økonomiske hensyn med førsteprioritet ;-(

Pædagogiske hensyn og inklusion, der går hånd i hånd ;-)  

13.11.2017 Vidste du, at der er så meget natur i Danmark?

Besøg de 10 Danske Naturparker 

 
 
 
 
 
 
 

Indtil videre er der 10 men flere er på vej. I hele landet kan naturelskere besøge naturområder, der er mærket med Danske Naturparker af Friluftsrådet, som bevis på, at særlige natur- og friluftsoplevelser venter besøgende. 

 

Se de Danske Naturparker og hvad du kan opleve der

 
 

Det var uge 46

Nysgerrig efter mere klik herunder