12.11.2017 Selvstændighed

Hver gang du gør noget for dit barn, som barnet godt kan selv, så fratager du dit barns udviklingsmuligheder ;-(

Hver gang du følger op på dit barns initiativ, så åbner du for nye udviklingsmuligheder ;-)

11.11.2017 Minimumsnormering?

8 ud af 10 kandidater: Ja til loft for antal børn per pædagog

80 procent af de borgerlige vælgere og 66 procent af de borgerlige byrådskandidater er helt eller delvis enige i, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutioner. Men det vil deres partier på Christiansborg ikke være med til. Her ses pædagog Mette Lundstad i institution Ønske Øen i Sundby.  (Foto: /ritzau/Anders Rye Skjoldjensen/arkiv)

KV17: Lokalpolitikere fra K, DF, V og S svarer modsat partilinjen på Christiansborg: Et flertal er interesserede i minimumsnormeringer i daginstitutioner. Og deres vælgere er helt med dem.

https://www.altinget.dk/artikel/8-ud-af-10-kandidater-ja-til-loft-for-antal-boern-per-paedagog?ref=newsletter&refid=25688&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Det bliver spændende at se efter valget, om der kommer minimumsnormeringer i daginstitutionerne, for hele landet ;-)

10.11.2017 Leg og læring

Leg og læring kan ses som to sider af samme sag.

Forskning er lidt som blandet leg og læring for voksne.

Voksne, der forsker i børns leg og læring, må gerne ind i mellem tage børneperspesktiv.

Hvert barn, der nysgerrigt og undersøgende går til sin omverden, er en slags forsker i børnehøjde.

At følge barnets initiativ og se barnets perspektiv, det er som at (gen)opleve verden på en ny måde.

9.11.2017 Kvalitets vurderet forskning

FORSKNINGSDATABASE

Kvalitetsvurderet forskning på nb-ecec.org

Hvert år får EVA i samarbejde med det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet kortlagt og kvalitetsvurderet de skandinaviske studier, der er udgivet inden for dagtilbudsområdet. Samtlige kvalitetsstudier fra forskningskortlægningen finder du i databasen The Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

En skandinavisk forskergruppe kvalitetsvurderer de enkelte studier. Kun forskning af god kvalitet tages med i forskningsdatabasen. 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/kvalitetsvurderet-forskning-paa-nb-ececorg?utm_source=Nyhedsbrev&utm_campaign=3e1415f84a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_07&utm_medium=email&utm_term=0_91d3404a52-3e1415f84a-76141869

Så er det bare med at søge, hvis man vil vide, om der er belæg for en påstand om børn i daginstitutioner.

🤩

Curling?

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-11-08-nej-tak-til-curlingboern-her-er-6-ting-du-aldrig-maa-goere

’Kærlighed er ikke nok’ er titlen på bogen, som konkluderer, at selvstændige børn, der er godt rustet til modstand, bliver lykkeligere end andre.

8.11.2017 At tænke sig, fælles med børn!

Angående ny bog fra Dafolo:

Fælles tænkning med børn

Bogen sætter spot på de vigtige tænkefærdigheder og giver konkrete forslag til, hvordan pædagoger leger dem frem hos børn.

Bogens DEL 1 handler om, hvad tænkefærdigheder er, og præsenterer metoder til at hjælpe børn til at udvikle disse færdigheder. Her introduceres også begrebet "vedvarende fælles tænkning" som en måde at tænke og interagere med børn. DEL 1 sætter også fokus på den voksnes rolle i at støtte udviklingen af tænkefærdigheder, samt hvordan man skaber et miljø for tænkning i dagtilbuddet. 

DEL 2 giver konkrete eksempler på undersøgelser og udfordringer, der kan få små og større børn til at tænke, og som kan bidrage til at udvikle deres tænkefærdigheder. Hver aktivitet er beskrevet trin for trin med forslag til nyttigt ordforråd og tips til at fastholde tænkningen undervejs. 

7.11.2017 Ny undersøgelse af danske 8.kl elever

Danmark indtager førstepladsen i en ny international undersøgelse af 8. klasseelevers politiske dannelse. 24 lande har deltaget i undersøgelsen, der viser, at ingen lande klarer sig bedre end Danmark, når det kommer til elevernes viden om demokrati, politik og samfundsforhold. Til gengæld er de danske elever de mindst tilbøjelige til at omsætte deres viden til politisk engagement og aktiv deltagelse i demokratiet.

Lavt engagement

ICCS-undersøgelsen tester ikke blot de unges færdigheder og kundskaber, men spørger dem også om, hvilken slags samfundsborger de bedst kan identificere sig med.  Ifølge DPU-forskerne er ICCS nemlig lige så meget en undersøgelse af, hvilke former for politisk deltagelse de unge vurderer som vigtige.

”Det, der kendetegner danske elever, er på den ene side det høje kundskabs- og færdighedsniveau, men når man på den anden side spørger dem, om de vil involvere sig aktivt i samfundet og engagere sig i interessegrupper, protestbevægelser, fredelige demonstrationer og den slags, så ligger de danske elever absolut lavest sammenlignet med alle andre. De går ind for alle demokratiets institutioner og vil stemme til valg og respektere myndighederne, men de har rigtigt svært ved at se sig selv tage aktivt del i samfundet”, siger Jonas Lieberkind.

Ifølge DPU-forskerne er det danske skisma mellem høj politisk dannelse og lavt ønske om politisk engagement bemærkelsesværdigt.

Super, nu viser folkeskolen sig at være god til at lære eleverne om demokrati. Men den mangler at aktivere de unge til at bruge deres kundskaber og færdigheder i samfundets tjeneste;-)

6.11.2017 Marte Meo årsmøde

Besøg af Maria Aarts og Joshe Aarts på årsmødet, oplæg men Knud Hellborn og mange spændende workshops, sikke et godt årsmøde, tak for det.

🙂🙂🙂🙂🙂

Marte Meo 2017

Slides fra oplæg på Marte Meo årsmøde 2017

Overskrift

Der er mere på siden med uge 44