8.10.2017

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-indspil/ministerier/ministeriet-for-born-undervisning-og-ligestilling/uvm-kvalitet-i-dagtilbud-og-uddannelser

MBUL - Kvalitet i dagtilbud og uddannelser

Forsk 2025

1. Resumé

Strategiske investeringer i forskning på dagtilbuds- og uddannelsesområdet skal bidrage til at forbedre kvaliteten af dagtilbud og uddannelser til gavn for produktivitet, innovation og sammenhængskraft i samfundet.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder

Uddannelse i sig selv giver samfundet og den enkelte værdi. Uddannelse bidrager til sammenhængskraften i det danske samfund og skaber en del af fundamentet for vores demokrati. Uddannelse bidrager ikke kun til vækst, men også til velfærd og kulturel identitet og udsyn. Uddannelse er afgørende både for den enkelte og for samfundet. En veluddannet arbejdsstyrke er en væsentlig forudsætning for produktivitet og innovation.

Fundamentet for, at børn og unge kan lære og tilegne sig kompetencer, dannes allerede fra, at børnene er helt små. Derfor har dagtilbuddene også afgørende betydning. Uddannelses- og dagstilbudssystemet skal allerede fra den tidlige barndom sikre trivsel og udvikling hos børnene og anspore deres parathed til læring. Formålet er at skabe læringsmiljøer, der fremmer faglige kompetencer såvel som alsidige og sociale kompetencer såsom samarbejdsevner, kreativitet, innovations- og iværksætterevne og -lyst samt personlig gennemslagskraft via vedholdenhed, ihærdighed, åbenhed og tro på at kunne gøre en forskel.

Det vil sige, også i fremtiden vil vi blive mødt med krav om at skabe læringsmiljøer, der fremmer faglige kompetencer såvel som alsidige og sociale kompetencer og så videre, helt ind i daginstitutionens (0-6år) daglige pædagogik. Formålet er at fremme børns samarbejdsevner, kreativitet, innovations- og ivæksætterevne og -lyst samt personlig gennemslagskraft via vedholdenhed, ihærdighed, åbenhed og tro på at kunne gøre en forskel.

Bemærk at de faglige kompetencer står først, og at børns alsidige personlige kompetencer først og fremmest drejer sig om arbejdsevner. Når formålet med at udvikle kompetencer har et specifikt fokus, så falder man let i den grøft, der hedder, at målet helliger midlet, sådan at vejen mod målet, ikke nødvendigvis tager afsæt i en hensigtsmæssig måde at arbejde mod målet på, samt at det kan være svært at få øje på det, der ikke lige har med det fastsatte mål at gøre. Mål og midler bliver i stigende omfang undersøgt indenfor daginstitutioner, der har et stort fokus på kvalitet, og hvad er så kvalitet for 0-6 årige børns dagligdag.

HjerteHjerteHjerte

Er det faglige kompetencer? er det iværksætterevne? det ser ud til at strategiske investeringer går i den retning.

 

7.10.2017 Søskende

http://www.dr.dk/levnu/boern/boernepsykolog-soeskende-kan-vaere-den-vigtigste-relation-i-dit-liv

Børnepsykolog: Søskende kan være den vigtigste relation i dit liv

Søskende bliver man ikke skilt fra eller opgiver. Dem er man relateret til hele livet, og derfor er det en relation med en kæmpe betydning, siger børnepsykolog.

Lulu og Franz medvirker i "Søskendes hemmelige verden", hvor Margrethe Brun Hansen fortæller om den vigtige søskende-relation. De vil formentlig ikke på noget tidspunkt i deres liv får en relation, der er mere langvarig, end de har til hinanden. (Foto: Bjarne Bergius Hermensen © dr)

Hvis du selv har søskende, så ved du det formentlig godt. Og hvis du har børn, som er søskende, så er det værd at blive mindet om: Søskendekærlighed er noget helt unikt og kan ikke sammenlignes med kærligheden i nogen som helst andre relationer, siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen:

- En god søskende-relation kan være den vigtigste relation, du får hele dit liv.

En god søskende-relation kan være den vigtigste relation, du får hele dit liv.

Margrethe Brun Hansen

- Søskende følger os på godt og ondt og er efter al sandsynlighed den relation i vores liv, som kommer til at blive allermest langvarig. Ingen andre relationer har vi med os gennem livet i lige så mange år. Vores søskende er simpelthen vores livsvidner, de har været med hele vejen, og det har en stor betydning.

Margrethe Brun Hansen medvirker i tv-programmet ”Søskendes hemmelige verden”, der sendes på DR1 de kommende fem uger, hvor hun sammen med børnepsykolog Grethe Kragh-Müller sætter spot på søskende-relationens særlige særkender.

Her møder vi fx Sif og Oscar, som du kan se i klippet her nedenfor:

 

Sif og Oscar holder sammen

Familien er et mini-samfund

Søskende har rigtig stor betydning for børns personlighedsudvikling, sociale udvikling og for deres opfattelse af sig selv, og relationen søskende imellem får derfor stor betydning for, hvilke roller og reaktionsmønstre vi tillægger os senere i voksenlivet.

Søskendes hemmelige verden

Programmerne "Søskendes hemmelige verden" følger fem forskellige søskendepar i alderen 3-8 år i ti dage. Det foregår i et børnehus udstyret med mikrofoner og kameraer.

De to børnepsykologer Grethe Krag-Müller og Margrethe Brun Hansen analyserer og kommenterer , hvordan relationerne udfolder sig, når børnene havner i forskellige situationer - både de konfliktfyldte og de kærlige.

’Søskendes hemmelige verden’ sendes første gang 5. oktober klokken 20.30 på DR1.

Derfor er det vigtigt som forælder at give ens børns søskenderelation de allerbedste betingelser:

- Det er vigtigt, at forældrene går forrest og lærer børnene at vise respekt for forskelligheden, give plads til både de sensitive, de aktive, dem der er til sport og dem, der er til frimærker. Og ikke alene give plads, men anerkende forskellighederne som en styrke, understreger Margrethe Brun Hansen.

- Familien er et minisamfund, der rummer både konflikter, kærlighed, sociale relationer og store forskelligheder, og det at vokse op med de forskelligheder ruster faktisk børnene rigtig godt til voksenlivet.

Noget af det grundlæggende vi lærer af at blive født ind i en søskendeflok, er nemlig, at alle mennesker er født med forskellige styrker, svagheder og behov.

En smuk opgave for forældrene

Men at lære sine børn respekt for hinandens forskelligheder kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Forældrene spiller en vigtig rolle, siger Margrethe Brun Hansen.

- Det er ikke nogen nem opgave, men det er en smuk opgave, synes jeg.

- Som forælder er det utrolig vigtigt, at man holder øje med flokken, og at alle trives i den. Og så skal man udstråle over for sine børn, at der er en stor styrke i forskelligheden, at det faktisk er den, der gør familien stærk. Og det gør man ved at lære sine børn hjælpsomhed over for hinanden og sætte ord på de styrker, som hvert familiemedlem har.

Vi skal alligevel hjem og spise aftensmad sammen

Men det er ikke kun i barndommen, at søskende spiller en stor rolle for hinanden. Det fortsætter gennem hele livet.

- Man byder nogle gange sine søskende noget, som man aldrig ville byde en ven, for så var man ganske enkelt ikke venner så meget længere. Men med søskende er der jo det særlige, at uanset hvor gal eller urimelig, man har været, og uanset hvad der er blevet sagt eller gjort, så skal vi alligevel hjem og spise aftensmad ved det samme bord, så man finder en løsning.

- Og det giver en samhørighed og en tryghed gennem hele livet at vide, at man kan regne med hinanden, når man kommer i krise, også selv om man måske har været urimelig. Selv når man bliver ældre, og far og mor er væk, har vi brug for vores søskende som de livsvidner, de er. Også i alderdommen er det en tryghed at have en søskende, som man kan dele minder om livet med.

Det at dele med andre mennesker, det er da bare menneskeligt ;0)

6.10.2017 Folkeskolen

Professor med opsigtsvækkende konklusion: »Folkeskolen kan næppe blive meget bedre«

Folkeskolen er blevet en politisk slagmark. Men de seneste 25 års mange tiltag har stort set alle været uden effekt. Forklaring: Vi gør i forvejen alt det rigtige i folkeskolen.

FOR ABONNENTER

»Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre«.

http://politiken.dk/indland/uddannelse/art6147229/%C2%BBFolkeskolen-kan-n%C3%A6ppe-blive-meget-bedre%C2%AB?utm_campaign=politiken-eftermiddag&utm_content=06-10-2017&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Det er da endelig en positiv indstilling til folkeskolen, sørme godt der er nogen, der kan stille op for det store arbejde, der faktisk foregår hver dag, for at få det hele til at hænge sammen.

Hvisker

5.10.2017 Naturlig vis!

Friluftsrådet: Der er nogle musthave-oplevelser i naturen

Der er nogle oplevelser i naturen, man bare skal have som barn. Det vil Friluftsrådets første projekt i Center for Børn & Natur sætte fokus på med udviklingen af en kanon for naturoplevelser.

Barn I Vandpyt COLOURBOX10836740

Det er sjovt at være på oplevelse i naturen og en vigtig del af det, at have et godt liv. Derfor skal flere børn ud i naturen, mener Friluftsrådet, og det er også baggrunden for det første projekt Friluftsrådet søsætter i regi af det nye Center for Børn & Natur. 

Det er nemlig et projekt, der udvikler en national naturaktivitets-kanon - en liste over musthave-naturoplevelser, både de sjove, de stille, de vilde, de storslåede og de farlige. 

"Børn har brug for at opleve naturen helt tæt på. Vi mener, at børn har brug for at få førstehåndsoplevelser. Alle børn skal prøve at hoppe i vandpytter og få våde sokker, brænde sig på en brændenælde og røre en slimet snegl. Børn skal opleve med krop og sanser og ikke bare se passivt til på en bearbejdet virkelighed som den, de ser på diverse skærme", siger Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet og medlem af centrets styregruppe.

"Alle kommer til at kunne byde ind med de naturoplevelser, de synes børn bare skal have. Naturaktivitetskanonen vil skabe en bred debat i befolkningen om, hvad naturoplevelser egentlig gør ved os og hvorfor det er vigtigt, at alle børn får disse erfaringer med", siger Torbjørn Eriksen.

Friluftsrådet vil desuden udvikle materiale med inspiration og viden om, hvordan man så giver børn de oplevelser, både i familien, i dagsinstitutioner, i skoler og i fritidslivet.

Arbejdet med naturaktivitetskanonen går i gang til november. 

Viden der får børnene ud i naturen

Det nye Center for Børn & Natur skal styrke viden om, hvad børn får ud at være i naturen og hvilke rammer, der skal til, for at de kommer det.

"Men vi skal mere end afdække viden – vi skal også skubbe udviklingen i gang i praksis og sætte politisk fokus på vigtigheden af, at børn kommer ud. Det er Friluftsrådets ambition med centret at få politisk indflydelse og skabe konkrete redskaber til, at børn kommer mere ud f.eks. med deres daginstitution, i skolen, med familier eller gennem foreningslivet", siger Torbjørn Eriksen.

Naturlig-vis skal vi ud i naturen, viden om derude!

4.10.2017 Opdragelse!

Når man positivt bekræfter barnet, så overføre man samtidig egne værdier til barnet, dvs opdrager barnet. Det er i udvælgelsen af hvilke af barnets handlinger, følelser og ord, man bekræfter, at man viser sine opdragelses idealer og værdier. Samtidig fortæller man også om egne opdragelses idealer og værdier i måden, man ignorerer eller negativt bekræfter på.

Det er helt naturligt!

HjerteHjerteHjerte

3.10.2017 Udvikling!

Mor og Cand.psych.: Stop ’udviklingen’ af småbørn – barndommen har værdi i sig selv

Et voksende krav om udvikling går igen mange steder i vores samfund. Også barndommen hvor børn straks skal være selvhjulpne.

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6137745/Mor-og-Cand.psych.-Stop-%E2%80%99udviklingen%E2%80%99-af-sm%C3%A5b%C3%B8rn-%E2%80%93-barndommen-har-v%C3%A6rdi-i-sig-selv?utm_campaign=politiken-morgen&utm_content=02-10-2017&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Der er fare for, at børn allerede som små oplever at være forkerte

Herudover kan udviklingspresset gå ud over autenticiteten. Det kan hæmme forældre og pædagoger i at være til stede og danne en meningsfuld relation til deres børn, hvis de konstant har i baghovedet, hvordan de skal udvikle dem. Hvis vi konstant fokuserer på, hvad et barn bør blive, mister vi blikket for, hvad barnet er. Og hvis hovedfokus i vuggestuen er på at gøre børn børnehaveparate, og fokus i børnehaven er på at gøre børn skoleklar, så overser vi, at barndommen har en værdi i sig selv.

Det er paradoksalt, at politikerne har travlt med at definere, hvad børn skal lære, samtidig med, at de udsulter børneområdet. Det giver ikke mening at øge kravene, når der i virkeligheden er behov for bedre udviklingsbetingelser, særligt bedre normeringer. Hvis pædagogerne fik tiden til at tage udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte børnegruppe, så skulle børnene nok udvikle sig, helt uden at vi tvinger dem.

Fra fokus på udvikling til fokus på udviklingsbetingelser:-)

2.10.2017 Langt liv

http://nordicparenting.dk/2017/01/16/bedsteforaeldre-passer-deres-boerneboern-lever-fem-aar-laengere/

Bedsteforældre, der passer deres børnebørn, lever op til fem år længere

Bedsteforældre har fået endnu en god grund til at bruge tid sammen med børnebørnene. For første gang har forskere nemlig dokumenteret, at det ligefrem forlænger bedsteforældres liv, når de passer deres børnebørn. Op til fem år længere lever de ældre, der bruger aktiv tid med deres børnebørn sammenlignet med de ældre, som ikke gør det.

Det er en gruppe tyske og australske forskere, der står bag det nye studie, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Evolution and Human Behavior.

 

Ifølge dem er det den første undersøgelse, som dokumenterer en sammenhæng imellem, hvor meget tid man bruger med sine børnebørn og antallet af leveår. Mere end 500 tyske bedsteforældre har deltaget i studiet.

 

Studiet tyder sågar på, at tid med børnebørnene betyder mere end at leve sundt og og at være aktiv.

 

Selv forskerne bag er overraskede over de markante konklusioner har de fortalt til den australske avis The Sydney Morning Herald.

 

Til avisen har de desuden fortalt, at de har talt med en del bedsteforældre, som fortæller, at børnebørn primært giver dem glæde, lykke og stolthed. Det er noget de gør uden at forvente at få noget for det. Det smitter naturligvis positivt af på de ældres generelle velbefindende, men dette studie tyder på, at det gør endnu mere end det og ligefrem forlænger livet.

Uanset hvad har alle bedsteforældre – og forældre – fået endnu en god grund til at hente børnebørnene fra børnehaven eller skolen. Det er ikke kun livsbekræftende – det er tilmed livsforlængende.

Det med at det er livsforlængende at være sammen med småbørn, det er i dette studie tydeligt, det gælder for bedsteforældre.

Skulle man så ikke forvente, at pædagoger der arbejder med småbørn, de ville have endnu større chance for at blive meget gamle, og hvis de ikke bliver meget gamle, hvordan kan det så være, når nu de har været sammen med så mange småbørn?

CoolCoolCoolCoolCool

 

For hele familien

Der er mere at se under denne knap