Annelis Mortensen

Min grunduddannelse er pædagog, og så har jeg supleret med forskellige tillæg til dette grundlag:

Marte Meo terapeut og supervisor

Neuropædagogik og neuropsykologi

Pd i psykologi

Mine arbejdsområder: uddannelse, daginstitutioner, døgninstitutioner og familier

Jeg har siden 1994 arbejdet med småbørn, 0-6 år, og med mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsvanskeligheder fra 0 til 100 år, særligt i forhold til aflastning.

Jeg har gennem årene arbejdet en del med mennesker med meget forskellige etniske baggrunde, og har i den forbindelse erfaringer med brug af tolk i Marte Meo forløb. Jeg har en særlig interesse i og erfaringer med Marte Meo projekter, Projekt Sociale kompetencer og Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv, for blot at nævne nogle. Til daglig er jeg i en vuggestue.

Siden 2003 har jeg arbejdet med Marte Meo, jeg har brugt Marte Meo i forskellige sammenhænge og med forskellige foremål. At have et problem eller et ønske om at gøre noget bedre, kan afhjælpes med et Marte Meo forløb, eller til træning af personlige pædagogiske virkemidler, eller til at blive klogere på barnets udtryk/kommunikation, der er mange anvendelsesmuligheder. Grundlæggende giver Marte Meo øje for udviklingsmuligheder og optimere det positive livssyn, ved at støtte til god trivsel og udvikling.

Nyere forskning og viden om menneskets udvikling støtter Marte Meo principperne. Jeg referer til Daniel Stern inden for udviklingspsykologien, jeg bruger tilknytningsteorier og inden for neurobiologien bl.a. Susan Hart og Sue Gerhard, og mange flere forskere og teoretikere, der bidrager til forståelse af mennesker og medmenneskelighed gennem kontakt og samspil.

Henvendelse til annelis.mortensen@gmail.com eller på mobil 60830581

🙂🙂🙂🙂🙂