13.8.2017 At følge initiativ

Et grundlæggende Marte Meo princip at følge initiativ!

Når man følger barnets initiativ, så opdager man, hvad barnet er optaget af og udfordret af, man får øje på barnets perspektiv.

Barnet, hvis initiativ bliver fulgt, får styrket sin nysgerrighed, initiativ lyst og ihærdighed.

🙂🙂🙂🙂🙂

12.8.2017 Kontakt med barnet

"Om barnet leger løve, er vred, nægter at gå op ad trappen eller er for lang tid om at tage tøj på, så må du anerkende barnet på, at det er okay. Det er okay at lege løve og at være vred, det er heller ikke forkert at være langsom til at tage tøj på eller ikke orke at gå op ad trappen. Hvis du som voksen forstår at respektere og møde barnet, hvor det nu engang er, får du kontakt og kan vise barnet derhen, hvor du gerne vil have det."

https://www.facebook.com/martemeo.net/photos/a.10151925312426416.1073741825.315302616415/10156015298151416/?type=3&theater

Det handler alt sammen om først og fremmest at have kontakt.

🙂🙂🙂

 
-4:17
 
858.072 visninger

HVAD SKER DER LIGE I EN TEENAGERS HJERNE?

Det kan være svært at være teenager, og det kan være lige så svært at være forældre til én.

Det er der en naturlig fysiologisk forklaring på, fortæller Ann-E. Knudsen, cand.mag. i dansk og psykologi.

Hør om hjernens udvikling i teenageårene, og hvordan du kan hjælpe din teenager godt på vej gennem puberteten.

11.8.2017 Dannelse?

At begå sig i store fællesskaber, skal børn lære og øve sig i, allerede i bhv. Vigtigere end ABC og tal

http://www.dr.dk/nyheder/indland/6-aarige-boern-til-laerere-fuck-dig

6-årige børn til lærere: "Fuck dig!"

Børnehaveklasseselever er blevet mere egoistiske og mangler generelt opdragelse, lyder det fra lærerne.

Børnehaveklassebørnene taler grimmere til lærerne og er blevet mere egoistiske. Sådan lyder det fra lærerne. Børnene her fra Nørholm skole opfører sig dog pænt, lyder det fra deres lærer. (Foto: Janus Jacobsen DR Nordjylland)

Faktisk lærer børn, hvordan man er sammen, og hvad der er OK at gøre ved og med hinanden, de voksne samt både yngre og ældre børn allerede i vuggestuen. Så det er absolut nødvendigt at overveje hvordan man selv er sammen med og gør ved andre voksne, samt småbørn og store børn. På hvilken måde man tager sig af hinanden og taler sammen, i det småbørn agerer i meget stor udstrækning efter stemninger og underliggende intentioner, frem for det der bliver sagt/talt om.

🙂🙂🙂

 

10.8.2017 Adfærd

http://paedagogiskforum.dk/produkt/adfaerdsproblemer-hos-born-og-unge/

Adfærds problemer hos børn og unge. Ny bog:

Adfærdsproblemer er en af de store udfordringer i opdragerens møde med børn og unge. Det gælder både i børneinstitutionen, i skolen, i børn- og ungeforvaltningen regi, i børne- og ungdomspsykiatrien, i hjemmet og i fritiden. I denne bog beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilgange til forklaring af adfærdsproblemer. Samtidig præsenteres konkrete praktiske tiltag og strategier til reduktion og forebyggelse adfærdsproblemer i forskellige opvækstsammenhænge. De beskrevne strategier bygger på forskningsbaseret viden, og der redegøres for både (multi)systemiske og individbaserede tilgange. Arbejdet med adfærdsproblemer må bestå af en kombination af indsats mod uønsket adfærd og bestræbelser på at lære børn og unge sociale kompetencer.

Det er da godt at vi har Marte Meo, det er netop en metode til at lære børn og unge sociale kompetencer.

Se f.eks. under for professionelle.

🙂🙂🙂🙂🙂

9.8.2017 Gladere børn

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9773382/ville-vi-i-danmark-bytte-en-god-ranglisteplacering-ud-med-gladere-boern/

Ville vi i Danmark bytte en god ranglisteplacering ud med gladere børn?

Den personlige faglige udvikling er fuldstændigt underordnet præstationen. Hvem interesserer sig for, hvad der kommer ind i knolden, så længe der kommer et 12-tal ud? For få, vil jeg sige.

Lars Holmboe, lærer Vejle

I folkeskolen er der gennem årtier opdyrket en præstationskultur, hvor man er det, man præsterer. Tænk bare på begrebet “12-talspige.” Det begreb er et klokkeklart udtryk for en kultur, hvor man i alt for høj grad sætter lighedstegn mellem præstationen og personen.

Gert Biesta, der er professor ved University of Luxembourg, siger følgende i et interview bragt i fagbladet Folkeskolen 3/8 2017: »Jeg vil hævde, at man her ikke engang er interesseret i, hvad eleverne lærer, og bestemt ikke i at nå deres sjæl. Man interesserer sig simpelthen i dette menageri kun for elevernes præstationer, og hvad de producerer.« Han beskriver princippet med et eksempel fra landbruget, hvor det i kvægdrift handler om output og produkt. Mælk og kød. Man interesserer sig simpelthen ikke for koen. Hvis outputtet ikke er godt nok, justerer man inputtet. Input har kun det formål at optimere output. Det er derfor lige meget, hvad inputtet er, så længe man får et bedre output. Koen? Den er i sig selv ligegyldig i den sammenhæng.

Ville vi i Danmark bytte en god ranglisteplacering ud med gladere børn? Eller er vi i øjeblikket i fuld gang med at bytte glade børn ud med ranglistepoint?

Jeg ved ikke med jer, men i sidste ende er det, jeg ønsker for min datter, ikke at hun skal ligge nummer et i klassen, eller at hun skal flyve igennem uddannelsessystemet, så fremdriftsreformens skabere synger af fryd. Jeg ønsker, at hun skal være glad. Ikke bare, når hun en dag er blevet et præsterende tandhjul i maskineriet, men også nu og her.

Man får gladere børn af at bruge Marte Meo metoden, metoden sikre at barnet får sjælen med uanset input, men der er ingen garanti for output der kan måles.

🙂🙂🙂🙂🙂

8.8.2017 Vi har allerede taget hul på fremtiden

Vi har allerede taget hul på fremtiden(s dagtilbud).

Der bliver forsket som aldrig før i daginstitutioner, og meningerne om pædagogik er mange. Der er koncepter og metoder, der trækker i hver deres retning. Målet er vel, at vi alle kan oppebære en vis fælles levestandart, psykisk og fysisk sundhed og frihed.

Hvordan det kan sikres i praksis, er der nok ingen, der ved med sikkerhed. Men et godt liv, må så vidt jeg kan se, starte med det gode her og nu, ikke i en fjern eventuel fremtid, og til det er Marte Meo metoden et godt pædagogisk redskab, der kan give hvert barn de bedst mulige betingelser for et godt liv, psykisk og fysisk sundhed og frihed. For på den måde at sikre en vis fælles levestandart, her og nu og i fremtiden.

🤩

 

 

7.8.2017 Fremtidens Dagtilbud

https://www.b.dk/nationalt/boerneforsknings-projekt-det-er-spild-af-penge

14 kommuner deltog i udviklings- og forsknings­- programmet Fremtidens Dagtilbud. Resultat: Minimal effekt på de medvirkende børn

I de seneste tre år har 13.000 daginstitutionsbørn fra 14 danske kommuner været igennem det stort anlagte udviklings- og forskningsprogram Fremtidens Dagtilbud. Men det 25 millioner kroner dyre program, der oprindeligt blev igangsat af den daværende børneminister Christine Antorini (S), har haft en minimal effekt på børnene.

Fremtidens Dagtilbud er udviklet og gennemført af et konsortium, der består af konsulentfirmaet Rambøll og forskere fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

I den nye evalueringsrapport udarbejdet af Rambøll lyder konklusionen, at indsatsen ikke har haft nogen markant effekt på børnenes kompetencer. Et af målene med programmet var ellers at styrke børns trivsel, læring og udvikling. Det resultat møder kritik fra formand Elisa Bergmann fra pædagogernes fagforbund BUPL. Hun kalder det »et spild af penge«.

»Vi ved, at mindre børn ikke kun lærer med hjernen. De lærer med kroppen, gennem oplevelser og relationer. Derfor giver det ikke nogen mening at lave rigide skolemodeller i daginstitutionerne. Nu er det tydeligt, at man har smidt 25 millioner direkte ud ad vinduet,« siger hun.

Måske kan man ikke umiddelbart måle effekt på trivsel, udvikling og læring. Primært er det læring, der er målbar ikke trivsel og udvikling, og tilmed læring på specifikke områder, ikke nødvendigvis læring i et bredt perspektiv. Det gør det vanskeligt at tilrettelægge pædagogik for alle børn, for børn er heldigvis så forskellige.

Om de 25 millioner er smidt ud ad vinduet, det vil fremtiden vise. Noget kan der trækkes ud af projektet. Spørgsmålet er, hvad der er politisk vilje til, ensidig målbar specifik læring, eller diferentierede perspektiver på trivsel, udvikling og læring.

🙂🙂🙂🙃

Perspektiver på pædagogiske emner set med Annelis Marte Meo synsvinkel

Jeg kan også anbefale at følge link til andre ugers perspektiver.