23.7.2017 Sommervejr

Når man nu har ferie, og det er sommer(regn)vejr i Danmark, så er der rig mulighed for at lave indendørs aktiviteter med familien, dyrke tæt samspil, med god tid til bare at være sammen.

Spille spil, rydde op i gamle skuffer, skabe og billeder, lave mad sammen eller trække i regntøj og gå udenfor. Der kan man blive helt som barn på ny, i hvert tilfælde er der vandpytter af en vis størrelse, som man kan teste sine gummistøvler i, og lige så mange snegle som man kan tælle.

❤❤❤

22.7.2017 Danmarks statistik

Danmarks statistik har tal for, hvor mange børn der er i dagtilbud, hvor tidligt de er i dagtilbud (1år) og hvor mange personaler kommunerne har ansat til at varetage deres behov i dagtilbud.

Desværre er det ikke helt præcise opgørelser for kommunerne har opgjort tallene forskelligt, så det kan være svært at overskue om nogen kommer til at figurere flere steder i opgørelsen. Ligesom det er få kommuner, der har bidraget til opgørelsen, og derfor kan det være svært, at danne sig et overblik over normeringer.

Hvad skal det så bruges til? forhåbentlig skal vi se på, hvordan vi kan kvalificere offentlig børnepasning, så de næste generationer får de bedste muligheder for at udvikle sig til fremtidens samfund.

21.7.2017 Samspil i ferietid

Ferietid er familietid.

Samspil i familiens skød, det med ikke at have travlt, at have tid til bare at være -sammen, fornemmelsen af hinanden, også selvom man ikke er i samme rum, men bare visheden om at resten af familien er der, og at de har tid.

❤❤❤

20.7.2017 Kontakt og samspil

Kontakt og samspil handler også om søskende kærlighed.

Søskende kærlighed kommer ikke alene af sig selv, forældre kan gøre meget for at give plads til, at børnene kan indgå i positiv kontakt med hinanden, rum for aktivt samspil og deling af kærlige følelser.

Det kræver opmærksomhed på, hvornår børnene faktisk har øje for hinanden, tager initiativer til samspil med søskende, og så støtte dette som forælder med selv at vise kærlige følelser for børnene.

19.7.2017 Perspektiver

3 hurtige perspektiver:

Ord på handling skaber forvandling

Adfærd fortæller altid hvad barnet -er optaget af -udviklingsniveau -dagsform

Barnets adfærd giver altid mening for barnet

🤩

🤩

🤩

 

18.7.2017 Meditation er inden i

Ifølge Fred Travis viser forskning, at succesfulde mennesker, har et bedre samarbejde mellem de to hjernehalvdele.

Han praktiserer også selv transcendental meditation og forsøger med sin forskning at finde ud af, hvad der sker i vores hjerne, når vi opnår dette særlige stadie af bevidsthed, som er kernen i transcendental meditation. EEG-scanninger viser, at signalerne fra de to hjernehalvdele kommer mere i synk under denne særlige form for meditation.

Flere studier har vist, at trascendental meditation hjælper på både fysiske og psykiske sygdomme som for eksempel PTSD, hjertekarsygdomme og forhøjet kolesteroltal.

http://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-faar-hjernen-til-at-samarbejde-med-sig-selv?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=55bd91f53b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_18&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-55bd91f53b-240015293

Det er spændende, hvad der sker inden i hjernen, når vi meditere, meditation foregår jo inden i, og samspil foregår udad rettet mod mindst en anden. Alligevel viser forskning også, at det der foregår i samspil også påvirker, det der foregår inden i hjernen. Så gad vide om ikke det forholder sig sådan, at vi kan blive sundere og hjælpe på fysiske og sygdomme med samspil, når vi nu kan hjælpe på sygdomme med meditation!

Det gode samspil, hvor man synkronisere sig efter hinanden, vil virke sundhedsfremmende!

🙂🙂🙂🙂🙂

 

17.7.2017 Kræsenhed burde slettes af ordforrådet

http://politiken.dk/indland/art6034709/Mine-for%C3%A6ldre-tror-jeg-er-meget-kr%C3%A6sen

Ny undersøgelse viser at: skolebørn mener, at deres forældre se dem som mere kræsne, end de selv synes. Eksperter opfordrer forældrene til at presse mindre på – og starte dialogen.

Det er naturligt at være forbeholden overfor mad, når man er lille. Det er ikke kræsenhed, det er et medfødt forbehold, der skal sikre mod at spise noget, der er farligt for barnet.

»Forældrene skal huske at blive ved med at udfordre børnenes smag, efterhånden som de bliver ældre. Vi skal vænne os til nye smage. For eksempel svarer kun 28 procent af børnene i 4. klasse, at de kan lide løg. Mens 54 procent af børnene i 6. klasse pludselig spiser løg med fornøjelse«, siger Line Munk Damsgaard fra Landbrug & Fødevarer.

Det tager tid at vende smagssansen til nyt, for akkurat som med andre sanser, så pirrer alt nyt, og det kan både komme til at virke ubehageligt og rart, alt efter sammenhængen det præsenteres i. Tilgengæld er den første prægning for en ny smag svær at ændre, den sætter tydelige aftryk i hukommelsen for behag/ubehag, ofte på et helt ubevidst niveau. Og så vokser smagen med barnets alder, smagssansen bliver sløvet lidt under opvæksten, og barnet vender sig til forskellig konsistens. Det er sjældent, at børn fra starten kan lide kraftige smage, men det kommer som oftes senere.

🙂🙂🙂🙂🙂

Der er meget mere af Annelis Marte Meo perspektiv

Jeg kan anbefale at følge link til andre ugers perspektiver.