2.7.2017 Kontakt og samspil

Tæt kærlig kontakt og samspil er det småbørn vokser og bliver robuste af.

I Danmark har vi indrettet det sådan, at de fleste børn er i dagpasning enten daginstitution eller dagpleje. Uanset hvor barnet er har det samme behov for tæt kærlig kontakt og samspil, og især når barnet ikke er sammen med sine nærmeste omsorgspersoner, så stiger behovet for at blive mødt ud fra sine basale behov.

Professionelle må derfor være særlig sensitive for barnets behov, og have en særlig opmærksomhed mod, det som barnets adfærd viser. Det kan professionelle bedst, når der ikke er for mange børn sammen, og når de har mulighed for at interagere med barnet i uforstyrrede omgivelser. Begge dele skal der organiseres med i barnets dagpasningstilbud, og det er helt klart lettest, når der er et godt forhold til normering.

🙂🙂🙂

1.7.2017 Lave normeringer i daginstitutioenr?

Richard Bowlby om tilknytningsfigurer

FOA: Antallet af timer til børnene i landets daginstitutioner er stort set ikke faldet fra 1972 og frem til i dag, men alligevel er der blevet markant mindre tid til børnene i børnehaver og vuggestuer landet over.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Bureau 2000, som har undersøgt udviklingen i antallet af personaletimer pr. barn i daginstitution fra 1972 og frem til 2016.

I perioden er andelen af den tid, personalet anvender direkte i det pædagogiske arbejde med børnene, faldet fra 72 procent til 51 procent af arbejdstiden i 2016.

 

Derfor viser undersøgelsen, at det reelle antal af ugentlige personaletimer pr. barn i 2016 var faldet til 11,3 personaletimer for vuggestuebørn mod 14,9 i 1972. Og tilsvarende 5,9 timer pr. børnehavebarn i 2016 mod 6,9 i 1972.

 

Det har i alle tilfælde betydning for børn, hvor meget kontakt de har med voksen, de kan have  direkte samspil med, og som har overblik, og de kan få tæt kærlig omsorg fra. Det er forudsætning for positiv effekt af al læring, når der er tale om småbørn.

Tæt kærlig kontrakt, der er forusætning for at føle sig tryg og turde udforske sine omgivelser.

30.6.2017 God kontakt

God kontakt er når to eller flere mennesker deler fælles opmærksomhed og kan føle samhørigheden med kærlige, glade og positive følelser, begge bliver opløftet af kontakten.

Måske nærmer de sig med den gode kontakt det, som Daniel Stern kalder et nuværende øjeblik, et særligt øjeblik hvor positiv forandring foregår.

29.6.2017 Kontakt

Kontakt er når mindst 2 enheder (mennesker) slutter sig sammen, begge skal føle samhørigheden, ellers er det blot en der forsøger at komme i kontakt med en anden, kontakt er på den måde gensidig og en følelse af at være forbunden i et fællesskab.

28.6.2017 Robuste børn?

https://www.information.dk/debat/2017/06/pas-paa-robuste-barn

Information skriver i dag angående Dion Sommers nye bog:

Pas på det robuste barn!

Børnedebatten præges af en lang række stereotyper, der giver forældrene ansvaret for børnenes succes eller fiasko. Men et barns udvikling påvirkes af et komplekst system af samfundsfaktorer, der ofte er uden for den enkelte families rækkevidde, men som påvirker barnet helt ned på celleniveau.
Der findes dog et alternativt grundsyn til ’det robuste barn’ – og andre populære børnefantomer. Det handler om en ny tværfaglig disciplin, kaldet udviklingsvidenskab (developmental science), som jeg skriver om i min nye bog UDVIKLING – fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab.
Dion Sommer har en pointe i forhold til stereotyper. Det passer godt til politiske strømninger, at det hele er vores eget ansvar, hvad enten det handler om forældrenes manglende evne til at opdrage deres barn, eller det er barnet, der mangler robusthed til at klare sig selv i en hurtigt forandrende verden.
Det nye er så at gå fra udviklingspsykologien til udviklingsvidenskaben, og videnskaben er en større og større sandhed i enhver sammenhæng. Så udvikling, der er forbundet med videnskab, kan måske fjerne noget af ansvaret fra den enkeltes skuldre?
😙

27.6.2017 Curligforældre?

http://jyllands-posten.dk/livsstil/ECE9680621/ekspert-om-curlingforaeldre-det-er-et-fantom-en-konstruktion/

I jyllandsposten i dag, professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet Dion Sommer udtaler: Curlingforældre er en myte, og man skal også være kritisk over for mekanismerne, for jeg er på Aarhus Universitet, og der har vi, slag på tasken, 30.000 studerende, og så hører man, at der ud af dem er nogle af forældrene, der blander sig lidt og ringer. Men hvis det var et tidstypisk fænomen, så ville alle studieadministrationer bryde sammen, og det er jo ikke sådan det er.

Det er måske også samme fænomen, der gør sig gældende i forhold til småbørnsforældre. Der er nogen, der har svært ved at sige nej til deres børn. Men i det store hele så er de fleste forældre til småbørn sensitive overfor deres barns behov, men udmærket i stand til at opdrage og sige til og fra overfor barnet.

💋

26.6.2017 Kontakt

Kontakt før opgave.

Det betyder, at hvis du vil have en anden til at gøre noget, en eventuel fælles opgave, som at børste tænder på et barn, hvor barnet gerne skulle samarbejde ved at åbne munden. Så skal du tage kontakt til barnet, før barnet skal åbne sin mund.

For at barnet kan samarbejde med at åbne sin mund, så er det godt for barnet at vide, hvad der skal samarbejdes om. Ved at du sætter ord på det, du gerne vil have barnet til at gøre, men for at det skal give mening for barnet, så må du vide, hvad barnet er opfyldt af. Derfor skal du tage kontakt til barnet, følge barnets initiativ, derved vil du vide, hvad barnet har brug for at samarbejde om at åbne munden.

Så smil og tag kontakt, før du forventer noget af andre.

🙂🙂🙂🙂🙂

Kontakt kommer før egentlig samspil

Her kommer du videre til noget mere Annelis Marte Meo perspektiv