11.6.2017 Sundheds fremme

Peter Thybo er en internationalt anerkendt specialist i sundhedsfremme og forebyggelse, og en blændende foredragsholder, også i internationale sammenhænge. Peter Thybo er en skarp og energisk foredragsholder, der kan formidle kompliceret stof enkelt, og ofte med overraskende pointer.

http://www.athenas.dk/peter-thybo-foredrag-sundhed-laering.htm?gclid=CjwKEAjw1PPJBRDq9dGHivbXmhcSJAATZd_BkanNsZuG4d9VlH8oHG50HHEZWVPUXo5z631smJ25ERoC0kvw_wcB

Når nu hele ugen har været præget af et sundhedsperspektiv, så vil jeg lige minde om, at Peter Thybo har sagt og skrevet meget godt om sundhedsfremme, der er værd at høre/læse.

🙂🙂🙂🙂🙂

10.6.2017 Det er sundt at lege

Margrete Olin viser, hvad der sker, når børn får lov til at gøre det, de er bedst til: At lege.

Dokumentarfilmen om Aurora en norsk børnehave. Filmet over et år i hverdagen for børn og voksne.

Det er smukt, æstetisk, nærmest ophøjet at se hvordan børn og voksne leger og lever i denne institution. Man kunne ønske at alle havde samme gode betingelser for deres liv og udvikling, som disse mennesker.

Jeg er sikker på, at der er institutioner i Danmark, hvor børn og voksne også kunne filmes over et år, og der så kunne laves en dokumentar med samme fine resultat, børn og voksne i harmoni, udvikling, leg og læring.

🙂🙂🙂🙂🙂

9.6.2017 Det sunde liv!

Flere og flere danskere giver udtryk for, at de har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sundhedsdebatten. Den stigende usikkerhed smitter også af på vores syn på sagkundskaben. Vi tror mindre på læger og forskere end tidligere. 30 pct. af danskerne erklærer sig enige i, at ”i virkeligheden ved læger og forskere meget lidt om, hvad der er sund og usund livsstil”. Det er også markant flere på bare få år. Tilbage i 2011 var det kun 19 pct. af danskerne, der havde denne skepsis over for sagkundskaben.

https://www.mm.dk/vi-er-baade-til-bajere-og-broccoli/

Har vi tillid til sagkundskaben? indenfor sundhed ser det ud til, at vi ikke har så stor tillid som tidligere. Inden for andre områder kan det se ud som om, vi har større tillid til sagkundskaben. F.eks. når vi ser på forskning indenfor dagtilbudsområdet, så har den stor bevågenhed, og der bliver lagt vægt på sagkundskaben i forhold til udvikling af daginstitutionspædagogik.

🙂🙂🙂

8.6.2017 I sundhedens tegn hele ugen

Der er udkommet en bog om Bevægelse, sundhed og trivsel - i skole og fritid, på Hans Reitzels Forlag.

Bogen gennemgår lovgivningen på området og giver svar på, hvorfor det er vigtigt at understøtte børns bevægelse og motorik i skoledagen, både i et sundheds-, et lærings- og et trivselsperspektiv, hvordan det bør foregå, dvs. hvilke didaktiske overvejelser man gør gøre sig, og hvem der kan og skal varetage opgaven professionelt. Endelig handler bogen også om, hvad man helt konkret kan foretage sig med børnene, i form af beskrivelse af 48 konkrete aktiviteter, som kan gennemføres på skolens forskellige klassetrin.

Det er så godt, at vi er blevet bevidste om sammenhængen mellem sundhed - bevægelse - trivsel - og læring. Den store opgave med at ændre praksis kan få et kick, når der også kommer konkrete aktiviteter med, hvad man kan foretage sig med børnene, for ligesom med mindre børn, så handler det om at være bevidst om, hvad børnene faktisk får med sig ved forskellige aktiviteter.

Børn lærer hele tiden, og når aktiviteterne tilpasses børns behov for bevægelse, sikres der større mulighed for sundhed og trivsel.

🤭😎😉

7.6.2017 Videns center for sundhedsfremme

I en nyhedsmail fra Videnscenter for sundhedsfremme, UCsyd.

Leg og sundhed i børnehøjde

I Hoppeline, det landsdækkende sundhedsprojekt for daginstitutioner, udfoldes tre pædagogiske roller i fysisk aktiverende fortælling. Dels den mundtlige fortæller, som læser/fortæller for børn på en inddragende, dialogisk måde; dels den kropslige fortæller, der med gestik, mimik og krop udfolder sig i rummet sammen med børnene under fortællingen; dels den trygge base, der samler op i forhold til børn, der bliver usikre i situationen eller har brug for iagttagelse før deltagelse. Læs mere om, hvordan du kan arbejde med voksenroller, når du skal fortælle for en børnegruppe med sundhed i fokus. Der er p.t. 840 tilmeldte institutioner i projektet - i alt er der plads til 1.000, og deltagelse/materialer er gratis.
 
Så er der da fokus på sundhed i daginstitutionerne, på http://hoppeline.dk/aktiverende-fortaellinger-p, er der materiale til arbejdet med dette, man kan bare gå i gang. Det skulle helt klart være sundt at lege med at udfolde sig på forskellige måder.
🙃😎😋

6.6.2017 Mere sundhed

http://videnskab.dk/krop-sundhed/kort-og-kold-haandvask-er-lige-saa-effektiv-som-lang-og-varm?utm_source=vores%20nyhedsbrev&utm_campaign=ea19e1c20e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_06&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-ea19e1c20e-240015293

Kort og kold håndvask er lige så effektiv som lang og varm

Et nyt studie fra Rutgers University viser nemlig, at den samme mængde bakterier dør, uanset:

  • Om du bruger koldt eller varmt vand
  • Hvor længe du vasker hænderne
  • Hvor meget sæbe du bruger

Så for at være sund og samtidig spare på ressourcerne, kan man vaske hænder i meget lidt koldt vand med samme effekt, som hvis man bruger varmt vand og lang tid på at vaske sine hænder. Det viser ny forskning, og så er det bare om at lære børnene, at gøre det på den rigtige måde fra starten af.

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5981575/Hvert-femte-indlagte-barn-tvinges-til-blodpr%C3%B8ver-eller-at-spise-piller-mod-deres-vilje?utm_campaign=politiken-morgen&utm_content=06-06-2017&utm_medium=email&utm_source=newsletter_redaktionel

Hvert femte indlagte barn tvinges til blodprøver eller at spise piller mod deres vilje. Står der i Politiken i dag.

Det kan ikke være sundt for børnene at blive tvunget, det kan vi gøre bedre, måske ikke helt uden tvang, men man kan godt prøve pædagogiske metoder, eksempelvis Marte Meo, som har vist sig at være konfliktnedtrappende i ældreplejen.

5.6.2017 Mad og sundhed

Lyt ikke til mor

http://politiken.dk/kultur/art5978441/For-100-%C3%A5r-siden-var-mad-og-sundhedskampagner-en-revolution

I dag tager vi for givet, at staten sikrer os mad på bordet, fastsætter kostråd og igangsætter mad- og sundhedskampagner. Men for 100 år siden var det var det helt anderledes. Det skal et nyt forskningsprojekt på museet Mosede Fort nu sætte fokus på.

I projektet’Kampen om maden - 1914-18’, der skal undersøge kampen for neutralitet, kampen om mad og velfærd og kampen mod madspild under Første Verdenskrig.

»Madlavningen går her fra at være noget, der er baseret på erfaring – man lærer af sin mor, som har lært af sin mor – til at det nu er nødvendigt at fordele maden nøje for at sikre danskernes ernæring, og der går videnskaben ind og overtager opdragelsen«, siger Henriette Buus.

Det med det videnskabelige, velfærdsstaten, mad og madspild, det er også aktuelet i dag.
Der kommer løbende råd om sund kost, hvordan vi undgår at spilde vores (mad) ressourcer og TV udsendelser med opdragende/videnskabelig tilgang til sundhed.

Alligevel er der en stor gruppe af mennesker der lever meget usundt, som ikke selv kan rette op på deres levevis, og som er afhængige af løbende ydelser fra vores sundhedssystem. Måske skulle vi lytte lidt til "vores mor" igen!

Ellers kan videnskaben i dag hjælpe med at skelne mellem sundt og usundt. 😘

Mere sundhedsfremme?

Hvilke perspektiver kan der også være på sundhed