4.6.2017 Mere forskning

Filosoffer diskuterer og videreudvikler stadig videnskabelige metoder og forståelsen af koncepter som sandhed og viden

http://videnskab.dk/naturvidenskab/saadan-kickstartede-de-graeske-filosoffer-videnskaben?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=fb88fc198f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-fb88fc198f-240015293

Det var Platons indstilling, at hvis en påstand er sand, må den også kunne modstå en kritisk undersøgelse. Det er en tankegang, som den moderne naturvidenskab og samfundsvidenskab stadig gør brug af.

Her tester man sin påstand eller hypotese i et eksperiment, der er opstillet sådan, at påstanden også kan modbevises, hvis resultaterne går i en bestemt retning. På den måde kan man afsløre fejlagtige antagelser.

Det er baggrunden for det, vi i dag kalder forskning. Det er på den måde, vi er blevet enige om at noget er sandt. Det er det, vi kalder viden. Vi har undersøgt på videnskabelig vis i flere tusinde år, og vi mangler stadig at finde svar på spørgsmål om verden.

Hvis vi fortsætter med at gå videnskabeligt til værks via refleksion, logik, matematik og kritisk analyse, så kan vi måske finde nye svar om virkeligheden.

😙

Faktisk så er det netop logik, refleksion, matematik og kritisk analyse der ligger bag Marte Meo principperne.

 

3.6.2017 Pinsesolen danser i morgen tidlig

Så er det i morgen tidlig at pinsesolen danser, hvis vi da kan se den for skyer. I formiddag var der farvede kranse omkring solen i Aalborg. Det var meget smukt, næsten som en regnbue i ringe, og det har været en varm i dag, i denne mini ferie, så det lover godt for de næste dage.

🙂🙂🙂🙂🙂

2.6.2017 Forskning?

Der kan siges så meget om forskning:

  • Vær på vagt: Hvis du hører, at forskere har fundet en korrelation, er det ikke det samme, som at de har fundet en kausal sammenhæng
     
  • Vær kritisk: Vær opmærksom på, om forskerne har justeret for konfoundere, og om deres resultat er enkeltstående, eller om det er fundet af flere forskellige forskere. Jo flere undersøgelser, der viser det samme, des større er sandsynligheden for kausalitet.
     
  • Vær grundig: Læg mærke til, hvilken type forskning der er tale om? Hvis det er et lodtrækningsstudie, er sandsynligheden for, at der er kausalitet større, end hvis det er et rent registerbaseret studie.

http://videnskab.dk/kultur-samfund/korrelation-eller-kausalitet-hvornaar-er-der-en-aarsagssammenhaeng?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=bf07bad2e3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_02&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-bf07bad2e3-240015293

Forskere er også mennesker, så der kan være så meget, man kan få øje på, og lige så meget vi endnu ikke kan se, fordi vi endnu ikke har den rigtige synsvinkel, og er der i det hele taget en "rigtig" vinkel, er der ikke mange vinkler, der kan være rigtige. Det hele bliver sandt, når vi er blevet enige om, at sådan er det.

Det kan vi nok blive klogere på engang i fremtiden, i mellem tiden kan vi vel blive enige om, at kvalitet er godt.

1.6.2017 Mere kvalitet

Hovedpointer i kvalitet i dagtilbud:
Barn-voksen-interaktionen er nok den allervigtigste enkeltparameter for høj kvalitet i dagtilbud.
For at opnå gode barn-voksen-interaktioner skal de voksne og børnene mødes om noget fælles i et gensidigt samspil.
Børns medindflydelse er en forudsætning for en god barn-voksen-interaktion. 0-2-årige interagerer mere, når der er voksne til stede.

Derfor er det vigtigt at fokusere på hvordan samspil og kontakt kan optimeres.

Marte Meo er en metode, der kan optimere samspil og kontakt ikke kun mellem mor og barn, men også professionelle kan blive bedre til at møde børn med gensidit samspil.

31.5.2017 Forskningsresultater?

NY FORSKNING VISER - ELLER GØR DEN?

"Ny forskning viser..." Du støder sikkert af og til på den eller lignende overskrifter i diverse medier. Problemet er bare, at det gør den ikke ikke altid.

Mange nye videnskabelige resultater, der fremstår som banebrydende i de videnskabelige tidsskrifter - og som refereres i medierne - viser sig nemlig ikke at kunne reproduceres, og netop dette er helt afgørende for, at man kan stole på et forskningsresultat.

Snarere end regulær svindel - hvilket heldigvis er meget sjældent - skyldes problemet den særlige incitamentskultur i videnskabelige kredse.

Forskere bliver belønnet professionelt når de publicerer i velansete videnskabelige tidsskrifter, og tidskrifterne er tilbøjelige til at skrive om de nyeste og mest opsigtsvækkende resultater - også for at tilfredsstille sponsorerne.

Et andet problem er, at negative resultater er en dårlig mediehistorie. Medier viderebringer ofte kun de indledende (positive) resultater, mens senere studier på området - selv når disse sår tvivl ved det oprindelige studie - sjældent når frem til spalterne.

Heldigvis er der kun kommet større opmærksomhed på problemet, og der arbejdes i de videnskabelige miljøer på løsninger. Dem kan du læse mere om her.

Betyder det så at man ikke kan stole på videnskaben? Nej, det gør det heldigvis ikke. Forskning er stadig den bedste metode, vi har til at opnå reel viden om verden og om os mennesker - til gavn for os alle.

Men det betyder, ifølge professor Aaron E. Caroll her (Indiana University School of Medicin), at der er brug for ændringer i de videnskabelige miljøer og for mere kritiske medier. Læs hans artikel i New York Times.

Set på Facebook i dag, sendt ud af POINT of VIEW international.

 

Når vi nu ikke kan spå om fremtiden, så kan det være godt (det bedste vi har) at forlade sig på det, vi er blevet enige om, er sandt. Altså ved at være systematisk og opstille hypoteser, som vi kan efterprøve, og når det er tilstrækkelig gennemprøvet, antage at det må indeholde en vis form for sandhed.

 

30-Maj-2017

Kvalitet?

Hvad er kvalitet, hvordan kan vi vide, at det er kvalitet, kan vi være sikker på, at det er kvalitet, eller er det kvalitet, fordi vi er blevet enige om, at det er det, og at det ikke er noget andet, som vi endnu ikke kan forstille os.

Egentlig er det fordi, der forskes en del i kvalitet i daginstitutioner, at jeg tænkte over, hvad vi forstiller os, der er kvalitet.

3 strukturelle forhold giver dagtilbud af høj kvalitet, er overskriften på EVAs nyhedsbrev om emnet. https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2017/evaluering-april-2017/3-strukturelle-forhold-giver-dagtilbud-af-hoj-kvalitet

Forskning er baseret på fakta fra undersøgelser, flere forskellige slags og lavet på forskellige måder. Men vi ikke kender fremtiden, og hvad der vil være kvalitet i, så selvom forskningen er rigtig og sand, så fortæller den om fortiden og ikke nødvendigvis om fremtiden.
Men måske skal vi også bare nøjes med at tænke på, hvad der er kvalitet i nutiden, for har vi nok af kvalitet i nuet (Daniel Sterns now moments), så kan det ikke være helt galt!

29.5.2017 Hvad vi får øje på!

Når børns adfærd viser, hvad de er optagede af, og hvad der udfordrer dem, så er det værd at se godt efter, hvad det er, vi får øje på. For det meste får vi øje på det, der siger noget om os selv. Egne værdier. Det er meget sværere at åbne øjnene for det, der ikke rigtig siger os noget, det som udfordrer vores forhåndsopfattelse.

Men for at komme i kontakt med hinanden, så er det værd at se godt efter det, der ikke umiddelbart falder lige for. Det kan være svært at sætte sig ud over sig selv, og virkelig få øje på barnet som det er og på vej til at blive.

🙃

Kvalitet hele ugen

Denne hjemmeside handler om Annelis Marte Meo perspektiver