21.5.2017 Mennesker

At være menneske og have en hjerne.

Der bliver forsket meget i disse år, og vi tror, at vi forstår, hvordan det hænger sammen, hvad der sker inden i os, vores hjerneaktivitet.

I Marte Meo ser vi på det, der er synligt udadtil, det der sker mellem mennesker, og det har indflydelse på det, der sker indadtil. I det hjernen udvikler sig i samspil, vi lærer hele tiden noget, og de fine justeringer, der sker når vi er sammen, de bliver integreret i vores hjerner, i hukommelsen, måske -men ikke nødvendigvis- i den bevidste del, eller som en generel læring om samspil, men altid som en del af et følelsesbillede for det unikke samspil med netop den person.

🙃😎🤒😲😘

20.5.2017 Fortid, nutid og fremtid

Psykologiprofessor Martin E. P. Seligman og videnskabsjournalist John Tierney skriver i New York Times, at selv når du tror, du slapper af, er din hjerne faktisk travlt optaget af at udregne fremtidsscenarier, og det er den, fordi det er den måde mennesket evolutionært har klaret sig på.

Faktisk er du i langt højere grad et produkt af dine forventninger end af din hukommelse - og så er det, du tror, du husker, forresten højst sandsynligt en simulation. Skriver POINT of VIEW international i dag.

Sådan kan man forstå så meget, ud fra naturligt opståede reaktioner og handlemønstre, når man går videnskabeligt til værks. Men ellers så er det Daniel Stern, der siger noget om nuets magi, det han kalder now-moments, øjeblikke der gør en forskel på både fortid, nutid og fremtid.

🙂🙂🙂🙂🙂

 

19.5.2017 Skæld ud

Forældre synes selv at de skælder for meget ud, står der i Nordjyske i dag.

https://nordjyske.dk/nyheder/foraeldre-synes--de-skaelder-for-meget-ud/cda17642-a3f5-4a24-8f3d-aee79a76c444?auid=655136638&utm_campaign=05.19.17_NORDJYSKE_Medier&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_content=Foraeldre_synes,_de_skaelder_for_meget_ud&utm_source=655136638

Næsten tre ud af fire danske forældre med børn på op til 10 år ville ønske, de skældte deres børn mindre ud. Det er ret mange børn, der får mere skæld ud end deres forældre selv ønsker at dele ud.

Børnepsykolog Lene Grønne er glad for, at forældrene ønsker at ændre adfærd. - Kort sagt lærer børn ingenting af at blive skældt ud. De bliver bange, nervøse og trækker sig. De kan simpelthen ikke bruge det konstruktivt, fortæller hun

Og med et Marte Meo forløb kan forældre lære noget om, hvordan de kan undgå at skælde så meget ud. Det handler om hvordan samspil og kontakt foregår i alle daglige samværs situationer, og Marte Meo basere sig på naturlige principper for netop samspil og kontakt, samt bygger videre på det, man i forvejen kan, som lykkes i samspil, men som man med fordel kan gøre noget mere af.

 

🙂🙂🙂🙂🙂

18.5.2017 Mors lille dreng

I dag har der så været opfølgning på TV 2s udsendelse om Jørn, nu 19 år gammel. Sluppet "løs" i ansvar for sig selv, med retten til at forsumpe.

Det er tankevækkende, at vi vil bruge mange midler på børn, men at så snart børnene er blevet 18 år, så skal barnet starte forfra, med at "bevise" at der er brug for hjælp og støtte til at få et værdigt liv.

😲

17.5.2017 Ny bog

Der er udkommet en ny bog på Dansk Psykoogisk Forlag, Udviklingsbilleder, af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen.

Den er henvendt til både forældre og fagpersoner, der arbejder med børn fra 0-10 år. Bogen gennemgår betydningsfulde milepæle i børns udvikling, den giver billeder på udviklingstrin og aktiviteter, der dækker alle udviklingsområder og de pædagogiske læreplaners 6 temaer.

En god håndgribelig tilgang til relevante lærerige aktiviteter med småbørn, og illustreret med søde tegninger.

👍

16.5.2017 Havregryn

En skål havregryn om dagen er sundt viser nyt Dansk studie. »Vi kan se, at jo mere fuldkornshavre børnene spiser, jo slankere er de, og jo lavere er deres blodtryk og kolesteroltal,« siger hovedforfatter af studiet og lektor på Københavns Universitet, Camilla Trab Damsgaard

http://videnskab.dk/krop-sundhed/en-skaal-havregryn-om-dagen-goer-undervaerker-for-boern?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=7c4d44286b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_16&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-7c4d44286b-240015293

Det er da rimelig enkelt at sikre børns sundhed med havregryn, og mon ikke man skal starte tidligt med at få vanen indarbejdet, så snart børn begynder at få fast føde. Dog skal småbørn helst ikke have rå havregryn, men hellere spise gryn der er varmebahandlet altså enten ristede eller kogt.

Indtaget af fuldkorn kan dog også overdrives, og derfor anbefales det at spise 40-60 g fuldkorn om dagen. Så er man klar på det! Det er lige til at blive glad af, både i maven, i hjertet, i pengepungen og i hovedet.

🙂🙂🙂🙂🙂

Når havregrynene bliver indtaget i godt selskab, med god og livgivende kontakt, så bliver de ikke mindre sunde, men giver også et tilskud til psykisk robusthed.

 

 

jordbær er også sunde og gode

15.5.2017 Uddannelse for mennesker, Biesta

Der er udkommet en ny bog om Gert Biesta, der er uddannelseforsker. Bogen er både filosofisk og samfundskritisk, og den indeholder et interview med Biesta.

Gert Biesta mener ikke, at elever kun skal føres til at lære noget, det vil sige blive belært, men at de også skal udvikle en evne til at lære, som ingen metode kan sikre, hvis eleven både skal høre, føle og se verden og sig selv. http://klim.dk/bog/uddannelse_for_en_menneskelig_fremtid.htm

Han bestræber sig på at skabe et nyt syn og et nyt sprog til en uddannelse for en menneskelig fremtid. Han udvikler i sit forfatterskab både filosofiske og faglige be­greber til at forklare, hvad god uddannelse er i eksistentiel, politisk og pædagogisk forstand.

Et opgør med OECD styret uddannelsespolitik i Danmark.

Lidt af hvert

Perspektiver på lidt af hvert indenfor det pædagogiske felt