16.4.2017 Børnemiljø

Ifølge Politikken vil SF have en indført en arbejdsmiljølov for børn, for at sikre børn i daginstitutioner mod støj og for varme lokaler.

Det ser også ud til, at der er opbakning til det fra flere andre partier, dog ikke fra Børneministeren, og der har da også tidligere været lignende tiltag, som endnu ikke er blevet ført ud i virkeligheden, selvom der er bred enighed om, at børn lærer bedre, når deres arbejdsmiljø holder en vis standart.

Det må da også være bedre, at arbejdsmiljøet er i orden, så pædagogerne ikke behøver at gå med høreværn, for at deres arbejdsmiljø holdes inden for de fastsatte rammer for voksnes arbejdsmiljø.

🙃🙃🙃

15.4.2017 Salamanca erklæringen

Der står i Salamancaerklæringen at ethvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Dette tilsluttede danmark sig i 1994. Der har været mange tiltag i forhold til inklusion siden dengang, og mange børn har fået bedre muligheder for at deltage i fællesskaber, få uddannelse, fået udsigt til et godt liv i fællesskabet.

Men man kan ikke snakke om inklusion uden eksklusion, for i ethvert fællesskab er der noget fælles, mens der så også er noget eller nogen, der ikke er med i fællesskabet, som står udenfor, altså er ekskluderede. Hvordan alle kan blive inkluderede, og fællesskabet kan komme til at gælde for alle, det er det store spørgsmål.

 

14.4.2017 Langfredag

I dag langfredag er det meget passende at beskeftige sig med, hvornår børn lærer at lyve. Det begynder de at lærer som 2-3 årige. Der begynder barnet kognitivt at kunne forstå, at andre tænker noget andet end dem selv, og barnet kan benægte, at det har gjort noget, selv når det er åbentlyst, at barnet har gjort det.

I løbet at 3 års alderen lærer barnet også at holde på en hemmeighed, for eksempel for at kunne overraske med en fødselsdagsgave og lignende. Det vil sige barnet begynder så småt på impulsstyring. Børn skal være noget ældre for at kunne lade være med at fortælle eller lyve, når de bliver direkte adspurgt, eks. hvad er der i pakken?.

Det er en social kompetence, at vide hvornår det er passende at holde sine følelser og udbrud tilbage, samtidig med at sige tak for noget, man ikke er glad for at få. Tak for mad, når man ikke kunne lide det, sidde pænt imens de andre nyder maden osv.

13-April-2017

Skærtorsdag

Foråret er kommet til Danmark, og der er traditionelle påskefrokoster rundt om i familierne. Det er så dansk som det kan være, hyggeligt. Må alle børn og voksne have en skøn tid, finde en påskehare, sende en gæk og have tid til samvær, nærvær og forårsvejr.

12.4.2017 ferietid

I denne søde ferietid, så er der mange børn, der holder fri fra deres daginstitutioner. Der er også mange, der er skrevet til i institutionen, som at deres forældre har brug for pasning, og så kommer de ikke alligevel. Der kan være mange grunde til, at børnene ikke kommer i deres daginstitution op til påsken. Måske har en bedsteforældre fundet tid til deres barnebarn, måske har forældrene fundet ud af at flekse med noget arbejdstid, og måske er forældrene bare ikke i stand til at planlægge deres tid så langt frem, som institutionerne er nødt til for at planlægge personalets ferie/fridage.

Men det er da godt, at børnene holde fri fra deres hverdag, det er da også godt, at børnene har nogen, der vil være sammen med dem, og det er især godt at børn får oplevelsen af at være i deres familie. Så er det selvfølgelig ærgerligt, at der går personale i institutionerne, når der ikke er ret mange børn, når vi hellere vil, at der er mange personale på arbejde, når der er mange børn. Men alt kan ikke planlægges i lang tid i forvejen, og problemet er der jo fordi pædagogerne faktisk gerne vil udnytte normeringen fuldt ud, for at være der når der er flest børn.

11.4.2017 Sociale normeringer

Elisa Bergmann  siger: ja tak til sociale normeringer, på Twitter i dag, vi kan se det virker!

Der hvor der er flest børn i udsatte positioner, og der hvor nogen kommuner har sat ekstra ressourcer ind i form af sociale normeringer, det virker.

Der er ikke noget mærkeligt i at det virker, at der er flere ressourcer i den almindelige dagligdag, når der er børn med behov for mere end almindelige børn med almindelige udfordringer har af behov. Det kan være belastende og ekskluderende at der mangler ressourcer, og at der skal bruges meget pædagogisk arbejde på at dokumentere enkelte børns behov, frem for at der ses på, at der i hele børnegruppen er flere børn i udsatte positioner, end der almindeligvis er i en daginstituion. Så ja tak til sociale normeringer!

🙂🙂🙂🙂🙂

10-April-2017

Tidlig indsats?

Sundhedsplejersken spurgte moren, om hun talte med sit barn, når det blev skiftet på puslebordet? »Men barnet kan jo ikke tale,« lød svaret.
Mens andre synger, spiller og snakker med deres barn, endda før det kommer ud af livmoderen. https://www.b.dk/nationalt/hjaelp-til-udsatte-spaedboern-skal-spare-samfundet-for-milliarder. hentet 10.4.2017
Det er ikke sært at der er forskel på børns sproglige udvikling, også når de kommer frem til skolestart. I vuggestuen bliver der talt med børnene, mens de bliver skiftet, professionelle ved at der er vigtig læring i puslesituationer.
Ligesom det er et af Marte Meo principperne at sætte ord på/benævne i samspil.

Ferie fra perspektiver?

Der er uendelig mange perspektiver