23-April-2017

Anerkendelse af offentlig ansatte

Offentlig ansatte savner anerkendelse fra politisk side skriver Avisen.dk.
Trods generel arbejdsglæde indenfor erhverv som pædagoger, social og sundhedshjælpere, lærere og sagsbehandlere så mangler ca 68% i en undersøgelse fra analyseinstituttet Epinion anerkendelse af deres arbejde fra politisk side.
Fremad rettet vil der være mere fokus på den gode historie, frem for de mange dårlige historier, der præger billedet i dag for at tale status op for de offentlig ansatte.

22-April-2017

At følge eller at lede, hvornår, hvad og hvorfor, det er det Marte Meo handler om.

21.4.2017 Kontakt kan være så meget

Kontakt kan være så meget:

-øjenkontakt, kan være skræmmende, eller udtryk for kærlighed

-berøring kan være så meget, slag og spark, eller kærtegn og aen

-sproglige udvekslinger kan være så meget, råben og skrigen, eller søde ord og toner.

Børn har brug for kontekt for at trives og udvikle sig.

Dårlig kontakt er bedre end ingen kontakt.

I yderste konsekvens dør børn uden kontakt.

Det er der ingen tvivl om er sandt, både forskning og erfaring tilsiger dette.

20.4.2017 Nærvær og kontakt

Det er tankevækkende, at der ikke indgår ord som nærvær og kontakt i gårdsdagens omtalte puplisering af Kvalitet i dagtilbud - pointer fra forskning. Der er mange ting, der har indflydelse på kvalitet i dagtilbud, det kan de fleste nok være med på, men at undgå ord som nærvær og kontakt mellem pædagoger og børn, det virker mærkværdigt, selvom der er mange andre væsentlige pointer i rapporten.

Nærvær og kontakt indgår i gode kvalitative interaktioner mellem pædagoger og børn, og det fremmer høj kvalitet i et dagtilbud.

 

19.4.2017 Noget om kvalitet

Danmarks evalueringsinstitut skriver i dag om Kvalitet i dagtillbud, -pointer fra forskning.

Kvalitet inddeles i 3 dele strukturel-, proces- og resultat- kvalitet, og hver del har følgende underinddelinger, Strukturel kvalitet handler om, normering, gruppestørrelse og organisering, fysiske rammer, uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet. Proces kvalitet handler om, interaktioner mellem voksne og børn, leg og aktiviteter. Resultet kvalitet handler om, faglige færdigheder og skoleparathed.

Der skal altså meget til at holde kvalitet i dagtilbud, og (for)målet, kan man fristes til at tro, er ifølge Danmarks evalueringsinstitut faglige færdigheder og skoleparathed. Det er så godt, at vi ved det, allerede når børn starter i vuggestue, at det er målet med at holde kvaliteten. For det vil til stadighed være en diskussion mellem leg og læring, selvom det ene næppe har kvalitet uden det andet, og for småbørn er det sådan indrettet at leg er læring.

 

18.4.2017 Noget om søvn

Noget om søvn.

Søvn er vigtig for store og små mennesker. Når vi sover restituerer vi os, og små børn vokser. For at sove godt, er der flere ting, der har betydning. En stabil døgnrytme er en af de betydnigsfuldeste ting, for at vi bliver trætte og falder i en god søvn, som vi kan vågne op af og være friske og aktive.

Når vi har en døgnrytme, så vil der være "åbne vinduer" for at falde i søvn på nogenlunde samme tidspunkter. Hvis man forpasser det åbne vindu for at falde i søvn, så kan man nogen gange opleve at blive over-frisk, og så kan det være svært at falde i søvn senere, også selvom man faktisk er træt.

Det samme gælde for små børn, de kan være overtrætte og meget aktive, måske gælder det endnu mere for små børn end for voksne, der har lært at regulere sig ned, selvom de er oppe over sengetid.

 

17.4.2017 Stressede børn

Nyhederne på TV 2 har i dag et indslag om skolebørn, der bliver stressede af de lange skoledage, som børnene har efter skolereformen.

Der er også mange børn i daginstitutionerne, som har lange dage, og ofte er det de samme børn, der har få fridage. Ole Henrik Hansen undersøgte for et par år siden børn i vuggestuer og dagplejer for cortisol, et stresshormon, for at finde ud af om børnene var stressede. Resultatet af undersøgelsen viste, at børnene ikke havde høje niveauer at cortisol. Men at børnene godt kan have været stressede alligevel, de havde bare vendet sig til situationen, og det er ikke nødvendigvis godt.

Om skolebørnene er stressede, og om det er pga skolereformen, eller som i indslaget i TV2 nyhederne bragte, har noget at gøre med det, Per Schults Jørgensen skriver om, forældre og opdragelse, det vil jeg lade være usagt. Der kunne sikkert også tænkes andre grunde, til at skolebørn har et øget stressniveau, f.eks. de mange test de bliver udsat for, eller måske har de et indeklima i klasserne, der lader noget tilbage at ønske, og f.eks. antal af elever i klasserne påvirker stressniveauet. Ligesom antallet af børn i daginstitutionerne heller ikke er uden indflydelse på børnenes trivsel og udvikling.

Du kan også se uge 15

Du skal bare klikke på knappen nedenunder