19.3.17 Perspektiv

Perspektiv på læring.

Dagtilbudsloven fremhæver sundhed, trivsel, udvikling, og læring for børn, men hvad skal børnene lære i vuggestuen, det er straks lidt sværer at blive klar på. Simpel træning med bogstaver og tal er nok lige i overkanten af, hvad der er relevant for 0-2 årige. Men måske er det ikke et spørgsmål om hvad børnene lære, men mere et spørgsmål om hvordan. For småbørn er nysgerrige og aktive, de spiser og sover en del, de er optagede af deres nærmeste omverden, og koncentrerede i kort tid ad gangen, deres hjerner er formbare, og det er det utroligste de har kapacitet til, når mulighederne er der. Så hvordan lærer børn?

Ja, børn lærer sprog ved, at der er nogen at tale med, nogen som faktisk taler med barnet, ved at denne nogen benævner barnet, sig selv og situationen, giver barnet plads til at øve sig og tid til at gentage, nogen at udvikle dialoger med, og nogen at udveksle kærlige ytringer med, på den måde lære barnet det eller de sprog der tales. Det eller de aktuelle sprog læres i samspil med andre der taler.

18.3.2017 Kontakt

Småbørn har ikke samme fornemmelse for tid og rum, som større børn og voksne. For at komme i kontakt med småbarnet, er det godt at forholde sig til nuet. Det barnet er optaget af lige nu, det er det bedste udgangspunkt for at komme i kontakt. Se efter og få øje på barnets perspektiv, netop i dette øjeblik, det vil hjælpe til med, hvordan man kan invitere sig selv ind i det barnet er optaget af, og på den måde få kontakt med barnet. Det samme gælder for øvrigt gamle og demente, nuets kraft er stor, og det er med til at give mening til det, vi kan dele i kontakten.

💋

17-Marts-2017

Afslutning på uge 11Marte Meo og international hjerneuge

16.3.2017 Læreplanstemaer i daginstitutioner

Der er en dagtilbudsreform på vej, og børne- og socialminister Mai Mercado og BUPLs formand Elise Bergmann har været på besøg i 2 daginstitutioner, Stærekassen og Eventyrgården.

Arbejdet med en ny læreplan skal bygge på det gode arbejde, der allerede finder sted i landets daginstitutioner, sagde børne- og socialminister Mai Mercado (K)

Det er godt at ministeren kan se, der arbejdes med de lovpligtige læreplaner, og at institutioner kan gøre det på forskellig vis. Der er mange tilgange til læring, og børnegrupper er forskellige, det der fanger og optager en gruppe har nærmest ingen relevans for en anden gruppe.

Elisa Bergmann nærer stor tiltro til, at forskelligheder og metodefrihed vil bestå i arbejdet med både dagtilbudsreformen og en ny læreplan.

I både Stærekassen og Eventyrgården tænker pædagogerne i læringsmiljøer i såvel indretningen som valg af aktiviteter. Og selvom læreplansmodellerne er forskellige, er de to børnehuse ens i den måde, der arbejdes ud fra barnets spor og perspektiv.

Netop det at se barnets perspektiv er omdrejningspunkt i Marte Meo.  Marte Meo er ikke et koncept men en pædagogisk metode, der kan anvendes f.eks til at implimentere læreplanstemaer i daginstitutioner.;-)

Ny antologi, Claus Holm, Evidens og dømmekraft

15-Marts-2017

Professionel dømmekraft

Fra Nyheder fra DPU: Aldrig er der blevet forsket mere i pædagogik og uddannelse end i dag. Men hvordan organiserer og omsætter vi al denne forskning, så den bedst muligt styrker lærere og pædagogers professionelle dømmekraft i klasselokalet og i børnehaven? Det er temaet i en ny antologi om evidens og dømmekraft i undervisning og pædagogisk arbejde.

Forholdet mellem evidens og dømmekraft:
På den skeptiske side af debatten står den internationale professor i uddannelsesvidenskab Gert Biesta. I sit bidrag kritiserer han den stigende teknificering af læreruddannelsen, som evidensbølgen har medført. Han mener, at lærere og pædagogers autonomi er afgørende for, at de kan udvikle uddannelsesmæssige værdier, som kan guide deres professionelle dømmekraft.

I sit bidrag kritiserer Jens Rasmussen, professor ved DPU, Aarhus Universitet, evidensdebatten for ofte at blive til et spørgsmål om for eller imod evidens.
”Lærernes og pædagogernes professionelle dømmekraft beror dels på viden om, ’hvad der virker’, dels på deres personlige vurderinger, der bl.a. hviler på erfaringer, værdier, etik og normer. De har brug for begge perspektiver for at kunne udøve professionel dømmekraft.
Jeg synes, det er svært at vide, hvad der er sandt, når forskere ikke er enige. Når der foregår meget forskning, og det viser i hver sin retning. Spændende om der er nogen, der har overblik over og retning for, hvad der forskes i, hvad det skal bruges til, og at det finder anvendelse, hvis det giver mening at anvende i praksis;-)

14.3.2017 ny bog af Jesper Juul

Jesper Juul har skrevet en ny bog om børn og familier. Kristeligt Dagblad 10.3.2017 skriver citeret fra bogen: at det er tvingende nødvendigt for børn at have forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien. Det set i sammenhæng med Jesper Juuls over 20 år gamle bog "Dit kompetente barn" er en forandring, forældre skal indtage en førerrolle i familien.

Jesper Juul mener, at børn har brug for forældre, som udøver et lederskab i forhold til børnene, der er baseret på personlig autoritet, er proaktivt, empatisk, fleksibelt, dialogbaseret og omsorgsfuldt. Og så vil han gerne aflive forestillingen om perfekte forældre. Ifølge Juul er de bedste forældre, et barn kan have, forældre, som tager ansvar for deres fejl i det omfang, de erkender dem.
Så for at lede kompetente børn, skal forældre også have kompetencer, ikke så få endda!

Jeg har foreslået flere forlag, at de skulle sætte et stempel på mine bøger, hvor der stod, at de ikke måtte læses af forældre med børn under to år. De første to år af et barns liv, skal man lære sit barn at kende og lære sig selv at kende som forældre.
Men 2 år er rigtig lang tid i dag, hvor forandringer går hurtigt. Det der er sandt i dag er forældet i morgen, og tiden venter ikke. Men sundt er det, at give sig tid til at lære sig selv og hinanden at kende, man kunne blive glædeligt overrasket, og ligefrem få lyst til at give sig selv mere tid sammen med sit barn og familien.

👍for en bog om kærlig forældreledelse.

 

 

13.3.2017

I dag starter uge 11, hvor det både er international hjerneuge og Marte Meo uge. Se de mange spændende arrengementer i hele landet.

Eks Odense i morgen tirsdag, om der er forskel på drenge og pigers hjerner, videnskabeligt!

For i praksis så er der bestemt forskel, lige som der er forskel på pigers hjerner, og der også er forskel på drenges hjerner. I det hele taget er børn(og voksne) unikke individer, med hver deres unikke hjerner, og det er fantastisk spændende, hvordan kærlig kontakt og samspil opbygger og udvikler hjerner. I kærligt samspil kan 2+2 blive meget mere end 5, og der kan være perlerækker af unikke stunder, der ikke kan tælles eller sættes i skema og dokumentes til forskning.

😘❤🙂

 

En spændende uge

Uge 10 er også værd at se