Curlingforældre?

12-Marts-2017

Indslag i Deadline i går

Per Schultz Jørgensen har både ret og ikke ret i, at hver gang du gør noget for et barn, som det selv kunne gøre, så gør du barnet en bjørnetjeneste. Pointen i ikke at gøre det barnet selv kan, det er, at vi må regne med, at barnets egen aktivitet giver det glæde og lyst til at gøre mere, og det er selvfølgelig hensigtsmæssigt, at barnet får lyst til at gøre/lære mere. Men at børn altid skal gøre det de kan, det er ikke nødvendigvis godt for barnets lyst til gøre/lære mere. Der er så meget børn kan lære, men de kan også være trætte, trænge til lidt nærkontakt og omsorg, eks når de bliver hentet i institutionen.
Der er også meget forældre bliver lastet i dagens Danmark, og sikkert er det, at der er meget, man kan gøre forkert, når man har ansvar for børn. Men måske skulle vi flytte fokus til det der lykkes, og lære af det der faktisk går godt, i bedste Marte Meo stil!
Et eks alle de mange forældre, der har tid til nærvær, når de er ude at handle ind, og børnene bliver inddraget i hele processen med at bringe varer hjem, lige fra at udvælge det bedste æble, lægge på båndet ved kassen, betale og putte det i posen. Så kan det godt være, man får lyst til andet end æbler, selvom det er det, man skal have med hjem, og man kan overveje, om det kun er barnet, der skal lære at adskille lyst fra behov.

11.3.2017 Kollektivt omsorgssvigt?

Kristeligt Dagblad skriver i dag om "når mor Danmark ikke længere fungerer", de kalder det kollektivt omsorgssvigt.

Det handler om når børn er syge, har forældre for travlt med at opfylde deres egne behov? Alt andet end grænser giver vi dem, for eksempel læreplaner, stadigt længere skole- og institutionsdage, piller, når de er syge, og ofte faglært personale til at drage omsorg for deres læring og trivsel. Men hvor er grænserne for, hvad vi vil byde dem? Og især hvad vi ikke vil byde dem?

Det er en spændende problematik, har børn ret til selvstædige behov: for en mor, at være syge, udvikling og læringsstimulerende miljøer osv?

Egentlig har børn i Danmark ikke ret til selvstændige behov, livet er i stor udstrækning tilrettelagt ud fra de voksnes behov, og for at tilgodese økonomiske interresser. Børn har heller ikke ret til en far og en mor, det er indrettet sådan, at det er forældrenes ret til barnet, der bliver vægtet i lovgivningen. Men i forhold til institutionerne så har de ansatte i institutionerne rettigheder, der kan smittte af på børnene, med bedre forhold, især hvis der bliver set på normeringer, for jo flere voksne der er, jo flere kvadratmeter skal der også være lovmæssigt.

Syge børn skal ikke være i institutionerne, men jo bedre plads der er, jo mindre vil børnene blive syge, og jo færre børn der er syge i institutionerne, jo mindre vil børnene blive syge. Det er en selvstyrende spiral, den bider sig selv i halen, enten op eller ned, uanset om forælderene har travlet med deres karriere, eller om de faktisk gerne passer deres syge børn.

Der sker meget i uge 11

10-Marts-2017

International hjerneuge!

I næste uge er der international hjerneuge med forskellige arrangementer rundt omkring (se https://hjernenifokus.dk/events/), der er også Marte Meo arrangementer i hele landet i samme uge.
Hjerneviden og Marte Meo hænger godt sammen, da forskning viser at hjerner udvikler sig i samspil og ved kontakt mellem mennesker.

9.3.2017

Nu nærmer vi os uge 11 og Marte Meo foreningens flotte program for ugen kan ses på foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk, Er du nysgerrig på samspil og mennesker, er overskriften.

Det er gratis at deltage i de mange arrengementer, der kan dog forekomme tilmelding.🙂

Kvindernes internationale kampdag

08-Marts-2017

Pædagogfaget er kvinde-domineret

Der er mange kvinder i pædagogfaget. Daginstitutionerne er fyldt med kvinder og få mænd. Apropos gårsdagens perspektiv så er forskere og ledere ofte mænd, og familiekonstellationer er ikke kun mor, far og børn, familier ser meget forskellige ud i nutidens Danmark. Der kan være en eller to mødre, enlige forældre, to fædre, eller bonus forældre/søskende.
Hvilket syn børn der vokser op med mange "pædagogmødre" får, og hvilken indflydelse det får på ligeret mellem kønnene, er da værd at tænke tanker om;-)

7.3.17 Ny forskning på vej

Ny forskning i hvordan læringsmiljøet ser ud i familien er på vej. Jens-Peter Thomsen seniorforsker ved SFI har særligt fokus på social ulighed og social mobilitet i uddannelsessystemet, samt på familiebaggrundens betydning.

Jens-Peter Thomsen udtaler til BUPL, at vi er grundlæggende interesserede i, at børn skal have nogenlunde samme muligheder. Børn fra resourcesvage familier er mest udfordret, og typisk har man set på den forskel daginstitutioner og skole kan gøre, men internationale undersøgelser viser, at det er begrænset hvad uddannelsesinstitutioner kan gøre, derfor flyttes fokus til familien.

Forskningen skal foregå i danske familiers læringsmiljø, da det er svært at sammenligne eks engelske og amerikanske med danske.

Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af denne forskning, hvis formål er at understøtte fagprofessionelle i at hjælpe familier med at skabe stimulerende læringmiljøer, og på den måde mindske den sociale uligheds betydning for børns udviklings- og læringschancer.

6.3.17 Artikel i Asterisk 81 om leg i dagtilbud

Leg gør dig livsduelig, er overskriften, og artiklen fortsætter med, at den mest effektive måde at gøre børn til gode skoleelever, er ved at lade dem lege i daginstitutionen. På den måde træner de grundlæggende sociale og emotionelle færdigheder, der er centrale for succes i skolelivet og resten af livet. I følge Dion Sommer er der evidens for, at legebaseret undervisning er bedst for børnene, kontra instruktionsbaserede tilgange, der snarere resulterer i senere tab af akademiske evner. Leg opbygger og former barnets identitet.

Det er endnu en vinkel på børns vej til succes i livet. Legen kan være med til at udvikle vedholdenhed, optimisme, nysgerrighed og selvkontrol, som også Poul Tough har skrevet en bog om, og det er værd at tage i betragtning ved den legebaserede undervisnings tilrettelæggelse i daginstitutionen.

Vil du lege med

Det er bare noget vi leger, for det er nemlig sjovt at lege, og så lære vi meget bedre