5.3.2017 Børns vej til succes!

Poul Tough har skrevet en bog om børns vej til succes, grit(vedholdenhed), nysgerighed og karakterens kræfter.

Det er fasinerende så meget og så mange der beskæftiger sig med, hvordan børns fremtid kan tilrettelægges og påvirkes i bestemte retninger, samt hvad der skiller vandene for dem der får gode liv, og dem der ikke gør. I denne bog inddrages og forklares ny forskning, og det er vedholdenhed, nysgerrighed, optimisme og selvkontrol, der vægtes for at børn bliver til mennesker.

Vedholdenhed, nysgerrighed, optimisme og selvkontrol er positive begreber, der kan fremmes med Marte Meo, idet en naturlig positiv anerkendende tilgang til barnet, fremmer barnets egen trang til positiv udfoldelse, og en kærlig omsorgsfuld kontakt vil være med til at udvikle barnets selvkontrol.

Se også www.annelismortensen.wordpress.com

Forældresamarbejde kan mindske læringsulighed

04-Marts-2017

Ny forskningsoversigt fra DPU

Af en ny forskningsoversigt fra DPU fremgår det, at forældresamarbejde kan mindske læringsulighed. Forældresamarbejde i dagtilbud øger socialt udsatte børns læring, udvikling og trivsel. Indsatser der både retter sig mod børn, pædagoger og forældre viser sig at have størst effekt.

Det er gode nyheder, for Marte Meo er netop rettet mod børn, pædagoger og forældre i dagtilbud. Med Marte Meo får man en metodisk tilrettelagt indsats for læring, udvikling og trivsel.

3.3.2017 Digital kommunikation

 I en ny rapport om kommuikation mellem forældre og institution fra Danmarks Evalueringsinstitut, står der at digital kommunikation mellem institution og forældre vinder frem, at den digitale kommunikation kan gavne forældresamarbejdet, forældre ønsker ansigt til ansigt kontakt og digital kontakt, samt at digital kommunikation kan være resourcebesparende. Der er også et men i forhold til forældre, der ikke bruger digitale muligheder kan blive hægtet af.

Ligesom børn undersøger og afprøver digitale muligheder, så gør de voksne også. Digital komunikation mellem institution og forældre fungerer meget forskelligt, og diverse intranet/platforme har meget forskellige muligheder for kommunikationen. Samtidig er det "nyt" for pædagoger, at anvende digital kommunikation, og pædagoger har meget forskellige udgangspunkter for dette, uddannelsen til pædagog har traditionelt ikke meget teknologi med.

Men Marte Meo er netop velegnet til at udvide forældresamarbejdet med digital formidling.

2.3.2017 Leg og læring med tablets

I en vuggestue i Vejle har man benyttet tablets til at stimulere børns leg og læring i et årstid, eks sommerfuglejagt og tur til Afrika. Projektets konklusion er, at teknologier kan indgå på lige fod med andre materialer, og at den pædagogiske faglighed kan få nye facetter med digitale medier.

🙂😀😉😲😮😋😎🤪🤩🤨🤭😘😙🤔😥🤒🙃💋

I daglig praksis ser jeg småbørn tilegne sig tablets umiddelbare muligheder, på en måde jeg ikke selv er i stand til. Børnene er ikke begrænsede af erfaringer, om ikke at kunne finde ud af at bruge bestemte funktioner, de undersøger og afprøver, og husker det der gør indtryk. Hvor jeg, selv om jeg finder en spændende anvendelse for tabletten, så kan have svært ved at huske, hvordan jeg finder funktionen igen.

Det er selve legen med at finde spændende anvendelsesmuligheder sammen med børnene, som jeg falder for. Det er en helt ny verden, en verden børnene vokser op med, som er fundamentalt anderledes, end den jeg selv er vokset op med. I den sammenhæng er jeg nærmest dinosauer, -og lige så nysgerrig som børnene i forhold til leg og læring med digitale medier, ligesom leg og læring uden digitale medier er naturlig og forunderlig, når man er sammen med småbørn hver dag.

 

 

Danmarks læringsfestival

01-Marts-2017

Læring, samspil og kontakt

I dag og i morgen er der Danmarks Læringsfestival i København.
Der finder man mange spændende oplæg til læring inden for skoler og dagtilbud. Spændende tiltag for at sikre læring af fremtidige kompetencer.
Har man ikke mulighed for at besøge festivalen, så kan man også få glæde af at se på: http://danmarkslaeringsfestival.dk/

28.2.2017

Lidt tidligt på året er Per Schultz Jørgensens nye bog udråbt til en af årets vigtigste bøger.

Robuste børn!

Robusthed handler om fokus, selvkontrol og at klare udfordringer. Det er det nye vi efterstræber, livsmod og tiltro til sig selv, værdier der sikre fremtiden, håber vi på. Robusthed er også et brugt ord i stillingsopslag for tiden, så det er positivt værdiladet.

Den bog skal nok sælge godt.

Fleksibilitet?

27-Februar-2017

Børns ferie?

Når forældre skriver deres børn til at komme i institutionen i "ferietid", så kan de være påvirket af den fleksibilitet, der kræves på arbejdsmarkedet i dag. Der er mange forældre der arbejder hjemme, tager kurser/uddannelse i ferier, har en sidebeskæftigelse osv., det kan have den konsekvens, at de skal være mere fleksible og stå til rådighed, på en anden måde end tidligere.

At dette får indflydelse på institutionernes muligheder for at afvikle pædagogernes ferie og fridage er klart. Når der alligevel bliver lagt pres på forældrene for at give reel besked om fremmøde, så er det også et udtryk for at institutionerne er trængt på normering, samt at der er fokus på alt det, børnene skal have med/lært inden de skal i skole.

Måske glemmer alle parter børnene, har de selvstændig ret til ferie og fridage, når de ikke går i skole? for hvad er en fridag når man er 0-6 år?

Vinterferie

26.2.2017

Det sker igen og igen, børn bliver skrevet op til at komme i institutionerne i ferie tiden, men kommer ikke alligevel. Det får den konsekvens, at der er flere pædagoger på arbejde end der er brug for i ferietiden, og at pædagogerne så skal have fri, når alle børnene er tilbage i institutionerne.

Det er det samme i hver eneste skole-ferie, op til helligdage, efterår- vinter- og sommerferie, så måske skulle institutionerne indrette det med få pædagoger på arbejde, tage chancen at der ikke kom så mange børn, og hvis der alligevel kom mange børn, så indrette dagen derefter, med et minimum af kerneydelse. Det ville være med til at sikre den daglige normering, der hvor man som udgangspunkt ved, at de fleste børnene er der.

For det vil da være en skam, hvis børn der i sidste øjeblik får tilbud om en dag med bedsteforældre, eller en uventet ferie skulle takke nej, for at institutionerne kan regne med at børnene kommer når de er tilmeldt.

🙃💋🙂😀😉😲😋😎🤪🤩🤨🤭😙😘🤔👍

Politikken 25. februar

Politikken skriver i dag, at højesteret i en principiel sag har afgjort, at lederen af en vuggestuen måtte få indblik i en langtidssygemeldt pædagogs fortrolige sygedata. Oplysningerne blev sendt til institutionen af jobcentret, og det fik den konsekvens for pædagogen, at hendes løn blev stoppet, og hun blev bortvist fra vuggestuen.
Sådan en procedure bidrager næppe positivt til samspil og kontakt i institutionen, jævnfør gårsdagens skriv om børns trivsel i store institutioner. Hvor det fremgik, at trivsel kræver en stærk ledelse. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at ledelse nok skal være stærk, men også skal kunne fokusere på en konstruktiv retning for personalets forhold, da disse også har indflydelse på børnenes trivsel.

Flere perspektiver

Det er det det handler om: flere perspektiver