26.3.2017 Sommertid

Barnet fødes med en rytme fra sin tilstand i livmoderen, en rytme med mest aktivitet når moderen er i ro, og med forholdesvis inaktivitet når moderen er i bevægelse. Den rytme justeres i løbet af de første måneder, med mest aktivitet om dagen og mindre aktivitet om natten, for de fleste børns vedkommende. Det er forskelligt hvor gode børn er til at justere deres rytmer efter omgivelserne, i starten er det omgivelserne der justere sig efter barnet, men efterhånden bliver barnet i stand til at justere sig efter omgivelserne med en fleksibel tilpasning og tålerence, for at udsætte sine behov i kortere tidsrum.

Overgang til sommertid og for den sags skyld også den anden vej til vintertid, udfordrer barnets fleksibilitet og tilpasningsevne. Selvom barnet kommer i seng 1 time forskudt for tidligere rytme, så er det ikke indlysende, at søvnen bliver af samme længde som ellers. Måltider kan heller ikke uden videre skubbes 1 time den ene vej eller den anden vej alt efter, hvordan voksne stiller klokken. Fleksibilitet udvikles gennem kærlige og omsorgsfulde små reguleringer, aktuelt tilpasset barnet.

Nogen bliver "reddet" af at vi stiller klokken frem, i det barnet står meget tidligt op i forvejen, så det næsten er legalt at kalde det morgen, efter skift til sommertid:-)

Samspil

25-Marts-2017

For at føle sig forbundet med andre mennesker skal vi have erfaringer med (en vis mængde positive) samspil. Vi er født med muligheder for at koble os sammen andre mennesker, men der skal være andre, der ønsker at være sammen med os, for at det giver mening til egentligt samspil.
Barnets adfærd giver altid mening for barnet, det er menneskeligt. Barnets adfærd og følelsesudtryk viser altid udviklingsniveau og forventninger til samspil/modspil, og vil man lære barnet noget, så kan det svare sig, at se på barnets adfærd først, for at reelt at kunne spore sig ind på, hvad der er relevant for barnet/finde nærmeste udviklingszone. Det er gennem vedkommende samspil at barnet udvikler og lære på en sund og naturlig måde. Vil man udvikle barnets strategier/mestring til psykisk robusthed, er det med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og naturlige udviklings støttende processer, som er basis for Marte Meo.

24.3.2017 Kontakt og samspil

Grundlæggende har menensker brug for kontakt for at udvikle sig og blive menneskelige. Uden kontakt med andre mennesker er det svært at blive menneskelig. Børn der vokser op men meget lidt kontakt med andre mennesker, de har svært ved at være sammen med mennesker på en naturlig måde.

Barnet fødes med tilknytningsredskaber, der er funderet i at søge menneskelig kontakt. Tilknytningssystemet er til for at sikre barnet overlevelse, og omsorgssystemet er til for at sikre, der er nogen der tager sig af barnets overlevelse. Begge systemer er grundlæggende måder at søge og vedligeholde kontakt mellem mennesker.

🙂😋🙃🤭😉😮😘🤩😎💋

Marte Meo metodens teori og praksis

23-Marts-2017

Jytte Birk Sørensen har skrevet en bog om Marte Meo metodens teori og praksis. Se:
http://viden.sl.dk/artikler/socialpaedagoger/uddannelse-og-kompetenceudvikling/marte-meo-metodens-teori-og-praksis/
for anmeldelse af bogen.

22.3.2017 Læring

Småbørn lære noget hele tiden:

Småbørn lære noget hele tiden, de får erfaringer med deres omverden, og erfaringerne bliver til denne læring. Der er meget læring, der ikke er bevidst. Vi kan ikke slukke for erfaringer og den læring erfaringerne får for barnet. Lidt som: brandt barn skyer ild, så vil læring altid foregå, ikke nødvendigvis tilsigtet læring, men læring af den betydning erfaringen har for netop dette barn. Det barnet lærer af sine erfaringer baseres på barnets perspektiv. Hvis vi vil lære barnet noget, så er det værd at sætte sig ind i barnets perspektiv.

Lige så lidt som vi kan slukke for vores tanker, så kan vi heller ikke slukke for barnets læring, men vi kan gøre os forestillinger om, hvad og hvordan barnet lærer noget bestemt, ligesom vi kan lære at tænke bestemte tanker.

😙Hvad mon vi tænker?

😉Hvor er barnets perspektiv?

21.3.2017 Downs Syndrom

I dag er det international Downs Syndrom dag, på Facebook er der flere videoklip med mennesker med Downs Syndrom, der fortæller om deres daglige liv.

Det er lige til at blive glad af at se. 🤩

20.3.2017

I dag er det forårsjævndøgn, det vil sige at dagen og natten er lige lange, og at de næste dage blvier længere end nætterne, så vi går mod lysere tider, og ganske snart stiller vi også om til sommertid.

👍

Tid og fornemmelse af tid hjælper med at fornemme sig selv i forhold til omverden. Fornemmelse af tid og fornemmelse af sig selv udvikles sammen med andre. Det lille barn sanser kun nuet, men efterhånden som barnet udvikler sig bliver det i stand til at fornemme fortid, nutid og fremtid. Når barnet fornemmer sig selv i tid, så vil barnet også begynde at kunne forholde sig afventende, holde impulser tilbage og vise sine forventninger (der basere sig på fortiden/erfaringer) til fremtiden.

👍

 

Det er meget mere spændende at se uge 11

Både hjerne uge og Marte Meo uge 11