Store institutioner?

24-Februar-2017

Børn kan godt trives

Det nære i det store, børn kan godt trives i store institutioner, hedder en pixiebog netop udgivet af DCUM, Dansk center for undervisningsmiljø.

Der fremhæves 3 forhold, der understøtter børnenes trivsel i store institutioner: en stærk ledelse, organisering/indretning af dagligdagen og de fysiske rammer/indretning.
Dvs en ledelse der udstikker retningen for institutionen, en organisering der sikre at personalet får afgrænsede opgaver/opdeling af mindre grupper, og en udnyttelse af rammerne, der understøtter pædagogikken.

De store institutioner kan på denne måde sikre et højt fagligt niveau, samt trygge og nære relationer, hvilket er forudsætning for trivsel.

En god institution er kendetegnet af at være et sted det føles rart at komme, og hvor man føler sig velkommen, så det er ikke afhængigt af størrelsen, mere af den stemning der er ;-)

Samspil og kontakt

23.2.2017

Småbørn udvikler sociale strategier ved at bruge forskellige løsninger på det, der opstår, ved at være opmærksom på det den anden kommunikerer, og ved den voksne sætter ord på.

Når barnet oplever i dagligdagen, at der er tid til at gøre sig forståelig gennem rolig kommunikation omkring ønsker og behov, f.eks. voksne kan vente på, at barnet selv giver et stykke legetøj tilbage, den voksne tager ikke “skatten” med magt, og giver det tilbage til kammeraten. Der kommer efterfølgende en eller flere løsningsmuligheder for at finde et alternativ til barnets handling, f.eks. hjælp til at finde et lignende stykke legetøj i kassen, spørge om de kan lege sammen, eller vente på, at kammeraten er færdig med legetøjet, og selv giver det videre.

Væsentligt for at starte en kontakt er timing, at få øje på hvordan sociale spilleregler er mellem dem man gerne vil i kontakt med, helt små børn imiterer, det de ser andre gøre for at komme i kontakt med dem. Der er meget, der skal læres for at kunne begå sig socialt, og det grundlæggende læres helt tidligt.

Kontakt

22.2.2017

For tiden er der megt fokus på relationen i pædagogisk arbejde. Børn lærer bedst når de er i gode relationelle rammer osv. Det er der meget rigtigt i, og selvom vi aldrig kan vide, hvad barnet rent faktisk lærer, så er relationen det læres i betydningsfuld.

Nu er det sådan indrettet, at der går noget forud for relationer, dvs inden det blive til en relation mellem pædagogen/læreren og barnet, så må de interagere med hinanden over noget tid. Først da kan det kaldes en relation, og forud for at man kan interagere med hinanden, så skal der være kontakt. Kontakt er på den måde det første der skal til, og heldigvis går det for det meste af sig selv.

Men hvordan tager pædagogen kontakt med barnet, hvis barnet ikke af sig selv kobler sig på, eller måske direkte afviser kontakten.🤨🤔

Det kan Marte Meo hjælpe med at få øje på.🙂😀

Den nye syntese for offentlig værdiskabelse!

21-Februar-2017

Hvad er det?

Angående en ny bog der udkommer til marts på dansk Psykologisk forlag Den nye syntese for offentlig værdiskabelse-
også kaldet NS, der giver en ramme for at undersøge, hvordan de offentlige myndigheder i langt højere grad kan anvende samfundets kollektive styrke gennem innovation, samskabelse og samproduktion med det formål at opnå offentlige resultater af højere værdi og med lavere samlede omkostninger for samfundet.

Det lyder ret flot, og jeg undrer mig lidt over hvordan det kan lade sig gøre, mere (kvalitet) for mindre (ressourceforbrug).

Samskabelse og samproduktion det må da være samspil på et højere plan, og højere værdi med lavere omkostninger, det er lige præcis hvad jeg arbejder med, for Marte Meo kvalificere det vi går og gør, når vi alligevel er sammen hver dag. Så måske er det alligevel ikke så svært at få mere for mindre!

Kontakt er også at se den anden

Der går en historie i medierne om den lille Emil på 4mdr, der fik briller og fik øje på sin mor, han fik kontakt på en for ham helt ny måde. Før han fik briller, havde han kontakt med berøring og med lyde, han fornemmede lys, men brillerne fik ham til at se, og hans naturlige reaktion på det var at smile🙂

Det er forunderligt at få kontakt, og så naturligt at vende sig mod positiv kontakt og ønske sig mere af samme. Fantastisk er det, at det kan lade sig gøre at finde ud af, når børn ikke har sansernes fulde brug.🙂

Private ordninger!

20.2.2017 I dag er der i nyhederne indslag om flugt fra folkeskolen, og der er også i disse år en del selvejende daginstitutioner. Det er den samme tendens i daginstitutionsverden som i skoleregi, forældre vil have det bedste til deres børn, og har forældre ressourcer, så bruger de gerne ressourcerne på deres børn, det kan man ikke laste forældrene.🤔

Men det er uheldigt, for det gør noget ved vores institutioner, hvis andelen af børn med behov for indsats, blive for stor. Det skævvrider meget tidligt børns udviklings betingelser, og vi mister noget af den mangfoldighed der ellers kendetegner vores institutioner.😮

Marte Meo hotspot med mere

Vent og se, sig hvad du ser.🙂

Åbner mulighed for nærmere kendskab til hinanden.

Adfærd fortæller altid hvor barnet er udviklingsmæssigt.🙂

Barnets adfærd viser, det barnet endnu ikke kan fortælle med ord, og adfærden viser det i handlinger.

Menneskelig adfærd giver altid mening, for den der udtrykker sig.🙂

Det er menneskeligt at udtrykke sig gennem ord, handlinger og følelser, mennesket søger altid mening og sammenhæng, hvorfor adfærden udtrykker det, der giver mening. Barnet kan ikke handle anderledes, før det får et anderledes samspil/en anden erfaring med det, der giver mening.

Marte Meo hotspot


Adfærd der bemærkes forstærkes🤩

Dvs når der følges op på initiativer så vil der komme flere af samme slags!


 

Ord på handling skaber forvandling🤩

Det der bliver sagt, bliver bevidstgjort og mærkes tydeligt!


 

Arv og miljø

Der bliver til stadighed forsket i arv og miljø, og den gamle diskusion mellem genetisk arv og social arv, hvad der har størst betydning, får nye dimensioner af ny viden. Nu ved vi at generne har indflydelse på de sociale muligheder, og at det også gælder den anden vej, at miljøet faktisk virker tilbage på generne. Det har vist sig at nogen mennesker er genetisk betinget sensitive overfor nogen sociale miljøer, og at man kan være disponeret for diverse sygdomme, uden at miljøet aktivere disse. Ugebrevet A4 om Arv vs, miljø 16.2.2017
Det er spændende om denne viden kan hjælpe os til at give udsatte børn et bedre liv.👍

 

Fra mit perspektiv tager himlen sig så flot ud, vi går sandelig mod lysere tider

Dagen med kommerciel kærlighed

14-Februar-2017

Kommerciel og professionel kærlighed

Kommerciel kærlighed denne dag handler om at købe blomster, romantik mellem kærester baseret på at give gaver osv, og vel er det godt at vise sin kærlighed.
Pædagoger skal udvise professionel kærlighed, kærlighed der handler om nærhed og intimitet, og professionel der handler om at systematisere, det kræver sin dannelse
Der er mange begreber om kærlighed, Bowlby har endda udviklet en teori om kærlighed: tilknytningsteori, og tilknytning hænger uløseligt sammen med kontakt og samspil.
Kærlig kontakt og kærlige samspil kan optimeres hver dag med Marte Meo

Richard Bowlby på Marte Meo konference

Krisen er slut

13-Februar-2017

Ny overenskomst og babyboom!

Det er heldigt at krisen er slut nu, netop som vi har babyboom. For i følge fagbladet 3F er der i overenskomsten for industrien indgået i går, plads til at være mere hjemme ved barns sygdom efter OK2017, og det er da glædeligt for de mange babyer Danmark boomer med i det kommende år.
Det kommer forhåbentlig til at kunne mærkes i vuggestuer, når forældre får øget mulighed for at passe deres syge børn, måske kan børnene så smitte hinanden mindre, og være raskere, når de skal afsted igen efter sygdom.

Vintertid og ferietid!

12-Februar-2017

Ud og lege?

Så blev det vinter (for nogen blev det også ferie), og mange voksne har fundet deres glæde for vinterlege frem. Der er i hvert fald mange på kælkebakken, og der er skispor i sneen, hvor der ikke er ryddet. Jeg har også set snemænd m/k, det med m/k er lidt svært at vurdere på en figur med kost.
Forhåbentlig varer vinterlege mulighederne lidt endnu, med sne og lys længe nok til at alle kan få glæde af det.
Når man er helt lille, og det er første gang man oplever sne, er det forunderligt, koldt, vådt og uoverskueligt, og ens voksnes tilgang til sne er af afgørende betydning for oplevelsen.

10.2.17 Avisen.dk skriver i dag om ulighed:

7 ud af 10 danskere er blevet fattigere, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd.

Det er ret mange, og det kan da ikke undgå at få betydning for børn i de familier, der er ramt. Hvordan kan det være, at der er denne ulighed, når vi også er meget rige sammenllgnet med store dele af den ikke vestlige verden?

Der er ulighed i Danmark og der er ulighed i verden, mit perspektiv er, at Marte Meo gør en forskel i, hvordan uligheden føles og håndteres af den enkelte.🙂

Angående offentlig ledelse efter New Publik Management?

Uddrag af oplæg til en konference om hvordan offentlig ledelse skal se ud i fremtiden:

Den offentlige sektor har brug for en fornyet styringsmodel. Den nuværende har ført til for meget målforhippelse, dokumentation uden mening og procesregulering. Professionerne, deres faglighed og kald skal tilbage i en ny form. Det kalder dels på en ny styring, dels på dokumentation, der giver mening ved at understøtte det professionelle arbejde. Og det betyder, at professionerne skal udfordre sig selv for at komme styrket ind i ny styring med borgeren i centrum. Vi søger mulighederne i en ny faglighed med evidens- og datainformeret refleksionskultur og læringspraksis.

Jeg undrer mig over om der i denne ny faglighed med evidens- og datainformeret refleksionskultur og læringspraksis indbefattes muligheder for kreativitet, og om den nye offentlige ledelse med borgeren i centrum understøtter naturlig udvikling, tæt samspil og kontakt i professionelt pædagogisk arbejde.

Gratis foredrag om Marte Meo i uge 11

Se Marte Meo foreningens hjemme side på: www.martemeo.dk

for tid, sted og emneområde

🙂

Politikkens ATS d.7.2.2017

At tænke sig Politikkens bagside skriver, at børn ikke vil há sproglige og matematiske kompetencer i vuggestuealderen.

Lidt sjovt skrevet, at børnene hellere vil lege, og det er rigtig nok børn vil gerne lege, men der er da heller ingen der siger, at man ikke udvikler sproglige og matematiske kompetencer når man leger, faktisk sker meget udvikling når man leger.🙂

Børn vil også gerne udvikle sig. Almindelige børn er nysgerrige og undersøgende, meget gerne sammen med voksne og andre børn, der også er nysgerrige og undersøgende, og når nu børnene er i vuggestuen, hvor pædagoger har organiseret mulighederne for undersøgelser og nysgerrighed, så må der da gerne i den organisering være tænkt på, hvordan sproglige og matematiske kompetencer udvikles.🙂

 

Seneste nyt

04-Februar-2017

Blog om Marte Meo perspektiver

Denne blog vil beskæftige sig med aktuelle emner indenfor pædagogik. Der vil komme synspunkter, vinkler og kommentarer til det der rører sig indenfor det pædagogiske felt, eksempelvis ny viden og forskning, politiske tiltag, offentlige debatter osv set med et Marte Meo syn fra min daglige pædagogisk praksis.

Nyhed i denne uge

04-Februar-2017

Tryg fondens forskning

Pædagoger kan gøre vuggestuebørn markant bedre til sprog og matematik, siger Dorthe Bleses der har forsket i vuggestuebørns læring.

Men i sidste ende fandt forskerne heller ingen tydelige socio-emotionelle forbedringer blandt de børn, som havde deltaget i det 20 uger lange forløb.
Kilde:Pædagoger%20kan%20gøre%20vuggestuebørn%20markant%20bedre%20til%20sprog%20og%20matematik%20%7C%20Videnskab.dk.html

Småbørn kan lære det utroligste har vi belæg for, men lærer de også det, de har brug for i netop den alder til hele resten af deres liv?. Det er et stort spørgsmål for hvem kender fremtiden, her lærer de sprog og matematik.
Det er jo godt at de allerede bliver skoleparate, og får et grundlag for at tilegne sig faglig viden. Selvfølgelig udvikler de så ikke nævneværdige socio-emotionelle kompetencer samtidig. Det er heller ikke hovedfokus i det 20 ugers program der ligger til grund for måling af børnenes kompetencer for sprog og matematik, og det er i øvrigt svært at måle på socio-emotionelle kompetencer.

I Skandinavien er der ved at være en del forskning omkring det socio-emotiolelle i dagtilbud. Hvad der udgør kvalitet i daginstitutionerne, og det peger på, at det væsentligste forhold af betydning for barnets udvikling er gode relationer. Se eksempelvis nyt fra Undervisningsministeriet om hvad et godt læringsmiljø består af:

1 processer som fx samspillet mellem børn, relationer mellem børn og voksne, samarbejde mellem dagtilbud og forældre mv. Kilde: Organisering%20af%20et%20godt%20læringsmiljø%20i%20dagtilbud%20%7C%20EMU%20Danmarks%20læringsportal.html

Der er meget små børn skal lære, og de lærer hele tiden, også de socio-emotionelle kompetencer udvikles løbende, selvom det ikke er det, der er i fokus. Men når bare kvaliteten af relationerne følger med, så er der mange muligheder i metodisk tilgang til læring i dagtilbud, og det er værd at overveje, hvad børnene skal lære i vuggestuen, selvom ingen kender fremtiden.

06-Februar-2017

Apropos

Apropos jeg gik lige og tænkte på alt det vuggetuebørn skal lære-
sprogligt og matematisk?. For 20 år siden lærte børnene også om farver og former, og de lærte at tale, børnene blev testet med eks Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse, så dem der ikke lige lærte det i samme rækkefølge, som de andre kunne blive hjulpet på vej. Som jeg ser det, er det nye, at nu er der mange børn i institutionerne, og pædagogerne skifter hele tiden. Det er relationsarbejde, men om de egentlig har en relation er mindre væsentligt. For med store institutioner skal pædagogerne interagere med skiftende børnegrupper hver dag, sometider fra time til time, og have overblik over, at alle børnene lære det de skal lære. Samt at nu er der både forskere, politikere og økonomer til at fortælle hvad børnene skal lære, hvad der er muligt for små hjerner, om det går hurtigt nok, hvad der er godt for samfundet, at børnene lærer og hvad der er økonomisk rentabelt, vi investere jo i vores fælles fremtid. Jeg undrer mig over, hvad det gør ved småbørns behov for nære relationer og naturlige udvikling.

05-Februar-2017

Uge 11

Der er mange spændende Marte Meo arrangementer rundt i landet i uge 11, se foreningens hjemmeside: www.martemeo.dk for at finde noget for dig!

  • Marte Meo foreningen Danmark

    www.martemeo.dk

  • Joshe Aarts Marte Meo international

    https://www.martemeo.com/en/marte-meo-international-education/

  • Mere Marte Meo?

    www.annelismortensen.wordpress.com