Pædagogisk forskning

CoolCoolCoolCoolCool

Pædagogisk forskning viser, at sammenhæng i hverdagen er afgørende for børns trivsel.

En måde at skabe sammenhæng i hverdagen på er at uddanne sig i Marte Meo, i det Marte Meo er pædagogik til hverdag, og på den måde skaber sammenhæng for børnene.

Marte Meo er pædagogik, man kan bruge hele dagen i alle daglige sammenhænge, som måltider, i garderoben, i planlagte aktiviteter, i leg, i overgangen mellem aktiviteter, og når man bare er der sammen i institutionen. 

CoolCoolCoolCoolCool

Der er mere Marte Meo på andre sider

Hvad handler det så om, er du nysgerrig nok, så vælg: