Fokus for tema om god pædagogik i BUPL regi, 19.3.2018

1 Det unikke barn

2 Det forpligtende fællesskab

Baseret på pædagogprofessionens egen viden

Det pædagogiske grundlag -en retningsgivende viden i spil

Helle Skovbjerg. Hun er Danmarks første legeprofessor: »Jeg ser en stærk modbevægelse, hvor legen og det legende kommer i spil og får plads«

Legen har værdi i sig selv, men træner også børn i de værdier, der er efterspurgt i det 21. århundrede, og magthavere og forskere er begyndt at indse, at legen skal tilbage. Det mener Danmarks første legeprofessor, som taler om en brydningstid med prioritering af legen.

https://politiken.dk/kultur/art6345946/»Jeg-ser-en-stærk-modbevægelse-hvor-legen-og-det-legende-kommer-i-spil-og-får-plads«

Danmarks første legeprofessor har en stor opgave, hvis der skal flyttes fokus fra læring til leg, også selvom det er to alen af samme stykke, leg og læring, så er det svært at få øje på forandringerne, se selv her under:

Sådan arbejder
dagtilbud og forvaltninger med evaluering

Her beskrives tre former for evaluering: evalueringer på børneniveau, evalueringer af læringsmiljø, evalueringer af projekter i regi af de pædagogiske læreplaner og evalueringer af særlige indsatser for børn og læringsmiljø. 

http://socialministeriet.dk/media/19087/evalueringsredskaber-i-dagtilbud.pdf

http://www.martemeo.dk

På ovenstående link kan man læse om nyheder i Marte Meo foreningen, i nærmeste fremtid er der gratis  arrangementer, se selv om der er noget i dit område.  

CoolCoolCoolCoolCool

Hjerneugen 2018

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hjerneugen-2018-begynder-i-dag-kom-til-foredrag-i-hele-landet?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=915d9467ab-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-915d9467ab-240015293

Hjerneugen 2018 begynder i dag: Kom til foredrag i hele landet
Hjerneforskere folder sig ud om alt fra demens til dopamin. Få et overblik her.

Hjernen under lup. Alle arrangementer til hjerneugen er gratis. Temaet for årets hjerneuge er 'Den aldrende hjerne'. (Foto: Shutterstock)

I dag tager vi hul på hjerneugen - en hel uge dedikeret til vores dejlige hjerne.

Det betyder, at hjerneforskere fra hele landet tager hjernen med sig under armen og fortæller om den nyeste forskning om vores lille hovedcomputer.

Oplever vi alle verden ens? Hvad sker der med vores bevægelser, når hjernen ældes? Hvorfor er dopamin så dejligt? Og hvad sker der egentlig, når man får en hjernerystelse?

Disse og mange andre essentielle spørgsmål vil blive taget under kærlig behandling i København, Odense, Århus og Aalborg, hvor temaet i år er 'Den aldrende hjerne'. 

Medlem af Marte Meo foreningen

Mange muligheder